Get Adobe Flash player

Wielki Piątek, 25 marca 2016 r.

1. Dziękuję al. Adamowi Ligęzie i Liturgicznej Służbie Ołtarza za przygotowanie i wypełnienie funkcji podczas Liturgii, o. Bogdanowi Dufajowi za przewodniczenie, a o. Tomaszowi Olczakowi za kazanie.

2. Dziękuję za śpiew Zespołowi Wokalnemu Con Sforza wraz p. Sławomirem Kuczkiem, oraz chórowi parafialnemu Apparenti pod kierownictwem p. Jana Wiącka.

3. Grób Pański zaprojektował warszawski artysta-rzeźbiarz Paweł Kisielnicki. Wykonali go: wspomniany p. Paweł Kisielnicki, Mirosław Januszko, Adrian Karczewicz, Dawid Rutkowski, wspomagani przez małżonki, oraz Irena Januszko. Dekorację kwiatową wykonała Lidia Ryło. Bardzo dziękuję.

4. Do Liturgii Wigilii Paschalnej cześć krzyżowi oddajemy przez przyklęknięcie.

5. Ofiary złożone podczas adoracji krzyża są przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Bóg zapłać.

6.
Po zakończeniu liturgii kapłani usiądą jeszcze w konfesjonałach, aby spowiadać.

7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim dzisiaj do g. 24.00. Zapraszamy na nią wszystkich Parafian, a zwłaszcza mieszkańców z wyznaczonych ulic. Porządek adoracji na dziś i jutro jest podany na stronie internetowej Parafii, na tablicy ogłoszeń i na karteczkach pod chórem.

8. Jutro Wielka Sobota, dzień w którym również nie sprawuje się Eucharystii. Wszyscy wierni są zaproszeni do modlitwy i skupienia, do adoracji Chrystusa Eucharystycznego w przygotowanym Grobie Pańskim.

a. Adoracja od g. 7.00 do g. 19.45.

b. Jutrznia przy Grobie Pańskim o g. 7.00.

c. Spowiedź święta: g. 7.00 – 17.00.

d. Święcenie pokarmów od g. 9.00-17.00.

e. Podczas błogosławienia pokarmów członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej będą przyjmować ofiarowane potrawy na stół świąteczny dla bezdomnych z ul. Polskiej 33. Za każdy dar z góry dziękujemy!

f. Drugi dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego o g. 15.00.

g. Liturgia Wigilii Paschalnej o g. 20.00. Prosimy o przyniesienie świec na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

9. Proszę, aby jutro asysta się przygotowała się do niedzielnej procesji rezurekcyjnej, która odbędzie się o g. 7.00.

Comments are closed.

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.