Get Adobe Flash player

W Zakonie Pijarów (pełna nazwa: Zakon Klerków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych) wraz z nowym rokiem liturgicznym rozpoczyna się Rok Jubileuszowy z okazji 400 rocznicy powstania tej wspólnoty zakonnej. Powołał ją do życia papież Paweł V brevem „Ad ea per quae” 6 marca 1617 roku. Najpierw wspólnota nosiła nazwę: Kongregacja Paulińska Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych. Następnie Papież Grzegorz XV brevem „In Supremo Apostolatus” z 18 listopada 1621 roku podniósł Kongregację do rangi zakonu o ślubach uroczystych, a papież Grzegorz XV brevem „Sacri apostolatus ministerio” z 31 stycznia 1622 roku zatwierdził Konstytucje Zakonu, napisane przez św. Józefa Kalasancjusza.

Uroczysta inauguracja roku jubileuszowego odbędzie się w sobotę, 26 listopada 2016 r., o godz. 11.00 w kościele pijarskim NMP Matki Miłosierdzia, w Krakowie przy ul. Meissnera 20 pod przewodnictwem kard. Zenona Grocholewskiego, byłego prefekta Kongregacji Watykańskiej ds. Wychowania Katolickiego.

Transmisję uroczystość będzie można oglądnąć na stronie: www.pijarzy.pl.
Film z Inauguracji Roku Jubileuszowego jest dostępny na kanale youtube.

Film z Inauguracji Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego z kościoła św. Pantaleona przy Domu Generalnym Zakonu Pijarów w Rzymie, która odbyła się w niedzielę, 27 listopada o godz. 11.30

Więcej wiadomości o roku jubileuszowym można przeczytać na stronie www.pijarzy.pl w zakładce Jubileusz 2017.

List Prowincjała do Współbraci Polskiej Prowincji Zakonów Pijarów na rozpoczęcie obchodów Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego.


List Kongregacji Generalnej na temat Roku Jubileuszowego


PENITENCJARIA APOSTOLSKA, na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka, udziela od 27 listopada 2016 r. do 27 listopada 2017, tj. w Roku Kalasantyńskim, związanego z nim odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego)

Logo_rok_kalasantyński_550zaproszenie_jubileusz
MODLITWA
KALASANTYŃSKIEGO ROKU JUBILEUSZOWEGO

Boże, Ojcze miłosierdzia, który chciałeś, aby św. Józef Kalasancjusz stał się ojcem
i wychowawcą wielu dzieci i młodzieży i obdarowałeś nas jego charyzmatem, będącym zaproszeniem do przeżywania w pełni naszego pójścia za Jezusem, Twoim Synem a naszym Panem, spojrzyj z miłością na tę małą trzódkę Szkół Pobożnych i daj nam moc Ducha Świętego do życia zawsze w wierności naszemu powołaniu i posłuszeństwie Twojej woli.

Błogosław, Ojcze, wszystkie dzieci i młodzież, którym poświęcamy swoje życie oraz te, które nie mają ojca czy nauczyciela, który towarzyszyłby im na życiowej drodze. Umacniaj i uświęcaj wszystkich pijarów, w każdym wieku i sytuacji, w jakiej się znajdują, byśmy w pełni przeżywali nasze apostolskie posługiwanie i nasze życie konsekrowane.

Udziel wszystkim wychowawcom daru umiłowania swego powołania realizo­wanego poprzez oddanie się swym uczniom. Błogosław Bractwa Pijarskie, nowy owoc serca Kalasancjusza, by zawsze były przestrzenią komunii i misji.

Ty, który sprawiłeś, że charyzmat Kalasancjusza okazał się tak życiodajny, błogosław i ochraniaj wszystkie bratnie i siostrzane zgromadzenia z Rodziny Kalasantyńskiej, będące – każde na swój sposób – wyrazem Twej miłości wobec maluczkich.
Udziel nam daru pijarskich powołań, aby marzenia Kalasancjusza wciąż mogły być zaczynem Królestwa wszędzie tam, gdzie nas posyłasz.

Zachowaj i wzmacniaj w nas apostolską gorliwość oraz pragnienie służby. Obyśmy nigdy nie ulegli pokusie życia, w którym słabnie lub zanika umiłowanie Twego Syna a naszego Pana, Jezusa Chrystusa, oraz pragnienie oddania się powierzonej nam misji. Obyśmy zawsze byli otwarci na Twe wołanie, wciąż nowe i zawsze misyjne.
Prosimy o to przez wstawiennictwo Maryi, naszej Matki, pod której opieką pragniemy żyć, oraz św. Ojca naszego, Józefa Kalasancjusza. Amen.

Zakończenie Jubileuszu w Warszawie

Comments are closed.

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.