Get Adobe Flash player

Kaplica Przechowania (Ciemnica)
Dekoracja kaplicy:
– przypomina tegoroczny program duszpasterski, zachęcający nas do świadectwa i apostolstwa: „Idźcie i głoście”.
– Nadto przedstawia, z racji obecnego Roku Św. Brata Alberta Chmielowskiego, reprodukcję jego obrazu „Ecce Homo”, który znajduje się w kościółku pod tym samym wezwaniem przy ul. Woronicza w Krakowie u Sióstr Albertynek, oraz podobiznę Świętego z biednym dzieckiem, które obrazuje misję życia Brata Alberta wraz z przesłaniem: Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny.
Zamyka zachęta, że warto żyć dla tej miłości.
Wykonawcami dekoracji są o. Andrzej Szczepaniak, o. Rafał Petkowicz, p. Wojciech K., oraz młodzieńcy Franciszek i Konrad.

Grób Pański
Zaprojektował go warszawski artysta-rzeźbiarz Paweł Kisielnicki. Projekt zrealizowali: wspomniany Paweł Kisielnicki, Mirosław Januszko, Adrian Karczewicz z synami, Irena Januszko, Mieczysława Michoń, a kwiatami udekorowała Lidia Ryło.

Czerń nawiązuje do ciemności grobowej. Figura Jezusa mówi o jego śmierci. Jednak kwiaty wokół figury, biały postument i monstrancja z Najświętszym Sakramentem głosi prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, który pokonał śmierć, grzech i szatana.

Czerń mówi także o niewoli politycznej, np. niewoli Żydów w Egipcie czy Babilonii, na co wskazuje tekst Proroka Ezechiela: „Z grobów Was wydobędę”. Prorok wraz z dużą częścią narodu został uprowadzony do Babilonii w 597 r. przed Chr. Na wygnaniu Ezechiel otrzymał powołanie prorockie i stał się duchowym przywódcą deportowanych rodaków, pocieszając ich i zapowiadając wyzwolenie. „Pan Bóg mówi: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela (…). Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam” – wyrocznia Pana Boga.(Ez 37,12-14).

Czerń może mówić o śmierci moralnej i duchowej. Na co wskazują elementy dekoracji: wygodna kanapa, ciepłe góralskie bambosze, telewizor, gazeta z program TV, filiżanka na kawę. Ojciec św. Franciszek, prorok naszych czasów, podczas ŚDM zachęcał młodych w Krakowie 30 lipca 2016 r., aby żyli w taki sposób, by po ich życiu pozostał ślad. Przy tym Papież przestrzegł przed dwiema postawami, które mogą to uniemożliwić, bo paraliżują człowieka. Pierwszą jest lęk, poczucie, że niczego nie da się zrobić, że „w tym świecie, w naszych miastach, w naszych wspólnotach nie ma już przestrzeni, by wzrastać, marzyć, tworzyć”. Taki lęk powoduje zamknięcie. Drugim zagrożeniem jest mylenie szczęścia z wygodą, a konkretnie „z kanapą”. „Sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie, całkiem bezpiecznie. Kanapa na wszelkie typy bólu i strachu”. Papież apelował: Bóg przychodzi, aby złamać nasze zamknięcia, przychodzi, aby otworzyć drzwi naszego życia, naszych wizji, naszych spojrzeń. Bóg przychodzi, aby otworzyć wszystko, co ciebie zamyka. Zaprasza cię, abyś marzył, chce ci pokazać, że świat, w którym jesteś, może być inny. Tak to jest: jeśli nie dasz z siebie tego, co w tobie najlepsze, świat nie będzie inny. To jest wyzwanie. 
Czas, który teraz przeżywamy nie potrzebuje młodych kanapowych, ale młodych ludzi w butach, najlepiej w butach wyczynowych”
.

Comments are closed.

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.