Get Adobe Flash player
O G Ł O S Z E N I A
Wielki Piątek, 14 kwietnia 2017 r.

1. Dziękuję Liturgicznej Służbie Ołtarza za przygotowanie i pełnienie funkcji, o. Tomaszowi Olczakowi za przewodniczenie, a o. Rafałowi Petkowiczowi za kazanie.

2. Dziękuję za śpiew Zespołowi Wokalnemu Con Forza wraz p. Sławomirem Kuczkiem, oraz chórowi parafialnemu Apparenti z p. Janem Wiąckiem.

3. Dziękuję osobom, które przygotowały Grób Pański. Zaprojektował warszawski artysta-rzeźbiarz Paweł Kisielnicki. Projekt zrealizowali: wspomniany Paweł Kisielnicki, Mirosław Januszko, Adrian Karczewicz z synami, Irena Januszko, Mieczysława Michoń, a kwiatami udekorowała Lidia Ryło. Dziękuję.

4. Czerń nawiązuje do ciemności grobowej. Figura Jezusa mówi o jego śmierci. Jednak kwiaty wokół figury, biały postument i monstrancja z Najświętszym Sakramencie mówią nam o zmartwychpowstaniu i życiu. Jezus Chrystus pokonał śmierć, grzech i szatana.

5. Czerń może mówić o niewoli politycznej, np. niewola Żydów w Egipcie czy Babilonii, co może sugerować tekst Proroka Ezechiela: „Z grobów Was wydobędę”.

Prorok z dużą częścią narodu został on uprowadzony do Babilonii w 597 r. przed Chr. Na wygnaniu Ezechiel otrzymał powołanie prorockie i stał się duchowym przywódcą deportowanych rodaków, pocieszając ich i zapowiadając wyzwolenie. „Pan Bóg mówi: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela (…). Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam” – wyrocznia Pana Boga.(Ez 37,12-14).

6. Czerń może mówić o śmierci moralnej i duchowej. Co może wskazywać wygodny fotel/kanapa, ciepłe góralskie bambosze, telewizor, gazeta z program TV, filiżanka na kawę. Ojciec św. Franciszek, prorok naszych czasów, podczas ŚDM zachęcał młodych w Krakowie 30 lipca 2016 r., aby żyli w taki sposób, by po ich życiu pozostał ślad. Przy tym Papież przestrzegł przed dwiema postawami, które mogą to uniemożliwić, bo paraliżują człowieka.

Pierwszą jest lęk, poczucie, że niczego nie da się zrobić, że „w tym świecie, w naszych miastach, w naszych wspólnotach nie ma już przestrzeni, by wzrastać, marzyć, tworzyć”. Taki lęk powoduje zamknięcie.

Drugim zagrożeniem jest mylenie szczęścia z wygodą, a konkretnie „z kanapą”. „Sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie, całkiem bezpiecznie. Kanapa na wszelkie typy bólu i strachu”. Papież apelował: Bóg przychodzi, aby złamać nasze zamknięcia, przychodzi, aby otworzyć drzwi naszego życia, naszych wizji, naszych spojrzeń. Bóg przychodzi, aby otworzyć wszystko, co ciebie zamyka. Zaprasza cię, abyś marzył, chce ci pokazać, że świat, w którym jesteś, może być inny. Tak to jest: jeśli nie dasz z siebie tego, co w tobie najlepsze, świat nie będzie inny. To jest wyzwanie. 
Czas, który teraz przeżywamy nie potrzebuje młodych kanapowych, ale młodych ludzi w butach, najlepiej w butach wyczynowych”
.

7. Ofiary złożone podczas adoracji krzyża są przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Bóg zapłać.

8. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim będzie trwać przez cała noc.

9. Po zakończeniu liturgii będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

10. Jutro Wielka Sobota. .

a. Adoracja w Grobie Pańskim przez cały dzień do g. 19.45.

b. Jutrznia o g. 7.30. Spowiedź święta: g. 7.00 – 17.00.

c. Święcenie pokarmów od g. 9.00-17.00.

d. Podczas święcenia Parafialna Rada Duszpasterska będzie prowadzić zbiórkę żywności i środków do higieny osobistej dla bezdomnych ze schroniska przy ul. Polskiej 33.

e. Drugi dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego o g. 15.00.

f. Liturgia Wigilii Paschalnej o g. 20.00. Prosimy o przyniesienie świec na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

A + M + P + I

Comments are closed.

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.