Get Adobe Flash player

Każdego roku, 27 listopada, społeczność pijarska przeżywa Dzień Opieki św. Józefa Kalasancjusza – Patrocinium. W bieżącym roku dzień ten wpisał w zakończenie Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego, który przeżywaliśmy z potrójnego tytułu:
400 lat istnienia i posługiwania pijarów,
250 lat od kanonizacji Założyciela naszego Zakonu,
375 rocznicy przybycia pierwszych pijarów do Rzeczpospolitej Polskiej, do Warszawy i Podolińca.

Prowincjalne zakończenie jubileuszowych wydarzeń miało miejsce w Łowiczu 26 listopada z udziałem ks. abp. Wojciecha Polaka, Prymasa Polski.

Kolegium Pijarów w Warszawie postawiło kropkę nad „i” organizując Mszę św. dziękczynną w katedrze polowej Wojska Polskiego, w której pijarzy duszpasterzowali przez 200 lat (1642-1834).
Mszy św. przewodniczył gospodarz miejsca ks. bp Józef Guzdek, ordynariusz polowy Wojska Polskiego. Koncelebransami byli: o. Józef Matras, prowincjał, ks. ppłk. Mariusz Tołwiński, proboszcz katedry polowej, ks. Zbigniew Kras, kapelan Prezydenta RP, o. Lesław Ptak SJ, rektor kościoła MB Łaskawej, oraz Współbracia: z Bolszewa, Czaus (BY), Jeleniej Góry, Krakowa-Akacjowej, Dzielskiego, i Seminarium, oraz z Rzeszowa. Na Mszę św. przybyli zaproszeni Goście, przedstawiciele władz, nauczyciele i uczniowie pijarskiej szkoły podstawowej w Warszawie. Na początku celebracji p. Andrzej Klarkowski odczytał okolicznościowy List Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu, do Prowincjała Polskiej Prowincji Pijarów.
Celebrując Eucharystię, dziękowaliśmy Panu Bogu za dary i łaski, których udzielił Zakonowi Pijarów na polskiej ziemi, a zwłaszcza w Warszawie.

Złożyliśmy podziękowanie Matce Bożej Łaskawej, która z tego właśnie kościoła opiekowała się polską prowincją pijarów, a teraz patronuje Stolicy, z kościoła ojców jezuitów przy ul. Świętojańskiej.
Wyraziliśmy wdzięczność naszym fundatorom, dobroczyńcom i współpracownikom, dawnym i obecnym, kościelnym i świeckim, którzy nas wspomagali i pomagają wypełnianiu misji kształcenia i wychowywania młodych Polaków.

Oprawę muzyczną i wokalną liturgii zapewnił zespół złożony z uczniów szkoły pijarskiej w Warszawie pod kierownictwem p. Marioli Czyczyło.

Po Mszy św. o Edward Kryściak, dyrektor krakowskiego liceum pijarów, przedstawił w skrócie historię pijarskiego Kolegium przy ul. Długiej i Miodowej w Warszawie. Następnie w kruchcie kościoła odsłonięto tablicę, upamiętniającą obecność i działalność pijarów, którą poświecił ks. bp Józef Guzdek. Tablicę wykonała rzeźbiarka Iwona Jesiotr-Krupińska. Zdjęcia: Mariusz Koszuta.

Comments are closed.

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.