Get Adobe Flash player

Wielki Piątek, dn. 29 marca 2013 r.

1. Dziękuję o. Stanisławowi, Pawłowi Godzwonowi – zakrystianowi, oraz harcerkom Emmie i Joannie za wykonanie Grobu Pańskiego. Pani Lidii Ryło i jej koleżance za wykonanie dekoracji kwiatowej.
2. Dziękuję tym, którzy dzisiaj podjęli funkcje liturgiczne: Liturgicznej Służbie Ołtarza i psalmistkom.
3. Dziękuję za śpiew chórowi parafialnemu Apparenti pod kierownictwem p. Jana Wiącka i Zespołowi Wokalnemu Con Sforza pod kierunkiem p. Sławomira Kuczka.
4. Dzisiaj mogliśmy uzyskać odpust zupełny za adoracje krzyża i ucałowanie krzyża podczas Liturgii Męki Pańskiej.
5. Od adoracji krzyża dzisiaj aż do Wigilii Paschalnej jutro wyłącznie przed krzyżem uklęka się.
6. Ofiary złożone w czasie adoracji krzyża będą przekazane na Grób Pański w Jerozolimie.
7. Po zakończeniu liturgii kapłani usiądą w konfesjonałach i Chętnych wyspowiadają.
8. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim do godziny 24.00. Zapraszamy na nią wszystkich Parafian, a zwłaszcza mieszkańców z wyznaczonych ulic. Porządek adoracji wg ulic jest podany na tablicy ogłoszeń, na kartkach przy prasie pod chórem i na stronie internetowej Parafii. Dziękuję wszystkim Parafianom, którzy dzisiaj uczestniczyli w adoracji o wyznaczonej godzinie. Udział był bardzo skromny, ale mam nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej.
9. Jutro w Wielki Sobota:

a. Adoracja od godz. 7.00 do godz. 19.45.
b. Jutrznia w Grobie Pańskim o godz. 7.30.
c. Spowiedź święta: godz. 9.00 – 17.45.
d. Święcenie pokarmów od godz. 9.00-17.00.
e. Podczas błogosławienia pokarmów będzie można złożyć dar na biednych mieszkańców naszej Parafii.
f. Drugi dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.
g. Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 20.00. Prosimy o przyniesienie świec na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

10. Proszę, aby jutro asysta procesyjna przygotowała się do niedzielnej procesji rezurekcyjnej, która odbędzie się o godz. 7.00.

A + M + P + I

Comments are closed.

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.