Get Adobe Flash player

30 maja 2013

1. Dziś wielbimy Boga za sakrament Eucharystii. Słowa Chrystusa Pana, że zostanie z nami aż do skończenia świata mają znaczenie nie tylko symboliczne. W Eucharystii obecny jest Chrystus realnie i prawdziwie wraz ze swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem. Mówimy, że jest wręcz Więźniem tabernakulum. Jest to tajemnica niedostępna nawet dla umysłu anielskiego. Najpiękniejszym uczczeniem Boga jest uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjęcie Komunii Świętej. Pamiętajmy, że Chrystus chce być obecny w naszym życiu osobistym, rodzinnym zawodowym, społecznym i narodowym nie tylko od święta, ale przede wszystkim i na co dzień.

2. Katolicka wiara wyraża się w szczególny sposób w czci dla Eucharystii, która jest jej źródłem i szczytem. Wiara jest do pewnego stopnia sprawą osobistą, gdyż to my podejmujemy decyzję, czy opowiadamy się za Bogiem. Mamy jednakże obowiązek wyznawania jej publicznie i mężnego bronienia. Możemy to czynić m. innymi przez udział procesji eucharystycznej. Chrystus Pan wzywa do przyznania się do Niego wobec ludzi. Pamiętajmy, że świat potrzebuje dziś bardziej świadków niż nauczycieli. Słowa wprawdzie uczą, ale przykłady pociągają. Może innym potrzebne jest właśnie nasze świadectwo. Nie zapominajmy, że jako chrześcijanie mamy być solą tej ziemi w pielgrzymce wiary.

3. Sprawy organizacyjno-porządkowe:

a. Procesja z Najświętszym Sakramentem niech się odbywa w atmosferze uroczystej powagi. Proszę o modlitewną obecność przy Chrystusie.
b. Teksty pieśni eucharystycznych będą rozdane przez harcerzy.
c. Przy ołtarzach są skrzynki z płatkami kwiatów do uzupełnienia przez dzieci.
d. Przy czwartym ołtarzu zakończenie procesji uroczystym Te Deum.

4. Podziękowanie za zbudowanie ołtarzy:

a. I. Rodzinom: Rockich, Januszko, Wardeckich, Michoń;
II. Mieszkańcom Augustówki, w tym Jadwidze i Małgorzacie Miśkiewicz, Agnieszce Mruz, Arturowi Mruz, Jerzemu Kaprowskiemu, Stanisławowi Wardeckiemu, Jadwidze Bożek i Mariuszowi Donica.
III. Annie i Jolancie Wilkowskim, Henrykowi Jureckiemu i osobom wspomagającym.
IV. Przedstawicielom Szkół Pijarskich: Włodzimierzowi Skoniecznemu, Wojciechowi Kiniorskiemu, Dorocie Kociszewskiej, Iwonie Janowskiej i osobom wspierającym.
b. Liturgicznej Służbie Ołtarza – młodym i dorosłym;
c. Chórowi Apparenti z dyrygentem Janem Wiąckiem i organiście Sławomirowi Kuczkowi;
d. Asyście procesyjnej: niosącym baldachim, chorągwie, nagłośnienie, krzyż;
e. Dzieciom: sypiącym kwiaty, pierwszokomunijnym, rocznicowym, ich rodzicom i Siostrze Honoracie CSFN;
f. Skautom Europy – 2 Szczepowi Warszawskiemu św. Faustyny Kowalskiej;
g. Państwu Wójcik za ofiarowanie 15 skrzynek z płatkami róż;
h. Funkcjonariuszom Policji i pracownikom MZK;
i. Parafianom za uporządkowanie posesji i chodników.

fot. Jan Magrel


fot. Alicja Toczyska

Comments are closed.

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.