Get Adobe Flash player

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

19 czerwca 2014
1. Dzisiejsza uroczystość jest ściśle związana z tym, co działo się w Wieczerniku w Wielki Czwartek. Pan Jezus ustanowił wówczas sakrament Eucharystii, dając Apostołom do spożywania swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina.

Ponieważ jednak podczas Triduum Paschalnego skupiamy się na celebracji męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, dlatego też celebrowanie wszelkich innych tajemnic i wydarzeń są przeniesione na późniejszy czas w ciągu roku.

Inicjatorką ustanowienia tego święta była św. Julianna z Cornillon, żyjąca w XIII wieku we Francji. Tamtejszy biskup po wyborze na papieża, już jako Urban IV wprowadził obchody święta Bożego Ciała w Rzymie w 1264 roku, natomiast papież Jan XXII na początku XIV wieku zatwierdził je dla całego Kościoła.

2. Przeżyjmy ten dzień w atmosferze dziękczynienia przede wszystkim za ten wielki dar, jakim jest realna obecność naszego Mistrza i Pana pośród nas pod postacią chleba. Dziękujmy za to, że możemy codziennie przyjmować ten pokarm i starajmy się z tego jak najczęściej korzystać, by jednoczyć się z Chrystusem w drodze do Ojca. Pamiętajmy jednak, aby nie przystępować do stołu Pańskiego niegodnie, w stanie grzechu ciężkiego, gdyż w ten sposób oddalamy się jeszcze bardziej od naszego Boga, zamiast zbliżać się do Niego. I to, co miało nas prowadzić do życia, może stać się przyczyną śmierci.

Nie byłoby Eucharystii, gdyby nie było celebransów. Dzisiaj dziękujmy Bogu także za kapłanów, zwyczajnych szafarzy Eucharystii, prosząc o wszystkie łaski potrzebne do godnego sprawowania posługi, do której zostali wezwani.

3. Sprawy organizacyjno-porządkowe:

a. Procesja z Najświętszym Sakramentem niech się odbywa w atmosferze uroczystej powagi i rozmodlenia.

b. Teksty pieśni eucharystycznych będą rozdane przez harcerzy.

c. Przy ołtarzach są skrzynki płatkami kwiatów do uzupełnienia przez dzieci.

d. Przy czwartym ołtarzu i uroczyste Te Deum i zakończenie procesji.

e. Boże Ciało jest jednym z świąt nakazanych, kiedy winniśmy uczestniczyć w Mszy św. Msza z godziny 13.00 – zaraz po zakończeniu procesji.

4. Podziękowanie za zbudowanie ołtarzy:

a. I. Rodzinom Januszko, Michoń, Walendziakom: Lilianie i Robertowi, Wardeckim: Beacie i Krzysztofowi, Sławkowi Urwalskiemu;

II. Mieszkańcom Augustówki: Jadwidze i Małgorzacie Miśkiewicz, Agnieszce i Arturowi Mruz, Jerzemu Koprowskiemu, Stanisławowi Wardeckiemu, Małgorzacie Syper, Danucie Bożek i Małkowskiemu Stanisławowi.

III. Annie i Jolancie Wilkowskim, Marii Grzelec i Lucynie Raszplewicz, Adrianowi Karczewiczowi, Henrykowi Jureckiemu, pp.Gawrońskiemu, Frelkowi, Rutkowskiemu

IV. Przedstawicielom Szkół Pijarskich: Włodzimierzowi Skoniecznemu, Dorocie Kociszewskiej, Marzenie Luto i Krzysztofowi Dufajowi.

b. Liturgicznej Służbie Ołtarza – młodym i dorosłym;

c. Chórowi Apparenti z dyrygentem Janem Wiąckiem i organiście Sławomirowi Kuczkowi;

d. Asyście procesyjnej: niosącym baldachim, chorągwie, nagłośnienie, krzyż itd.

e. P. Pawłowi Godzwonowi, zakrystianowi, p. Adamowi Wąsowskiemu, koordynatorowi procesji;

f. Dzieciom: sypiącym kwiaty, pierwszokomunijnym, rocznicowym, ich rodzicom, siostrze Honoracie CSFN i Marysi Buszmicz;

g. Skautom Europy – 2 Szczepowi Warszawskiemu św. Faustyny Kowalskiej;

h. Osobom, które dostarczały płatki kwiatów i pp. Wójcik za ofiarowanie 17 skrzynek z płatków róż;

i. Funkcjonariuszom Policji i pracownikom MZK;

j. Parafianom a uporządkowanie posesji i chodniki.

k. Fotografom.


Comments are closed.

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.