Get Adobe Flash player

Nawiedzenie NMP Jasnogórskiej w Jej Cudownym Wizerunku Nawiedzenia Parafii w Warszawie na Siekierkach dnia 24 września 2014 r.

Fotograf Jan Magrel

Przywitanie Obrazu


Nawiedzenie

Nawiedzenie – Msza św. o północy celebrowana przez księży kiedyś posługujących na Siekierkach

Nawiedzenie – Msza św. z udziałem uczniów

Nawiedzenie – Msza św. z obrzędem namaszczenia chorych i starszych

Pożegnanie

LITURGIA NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
I. Ustawienie procesji (godz. 18.20)
Krzyż i świece: 1. Franciszek Kociszewski, 2. Chojnacki Kacper, 3. Maciej Salamon
Poczet sztadarowy Pijarskich Szkół
Chorągwie: Sławek Urwalski, Józef Lewandowski, Jacek Bartkowiak
Delegacje niosące OBRAZ: Ojcowie, Matki, Młodzież męska, Dziewczęta
Delegacje do powitania OBRAZU: Rodzina, Przedstawiciele Osiedla Siekierki, Młodzież, Dzieci
Dzieci od Pierwszej Komunii św.
Ministranci
Lektorzy
Kapłani ubrani w alby i ornaty
O. Proboszcz ubrany w kapę
Ks. Biskup: Józef Górzyński
OBRAZ
Organista: Sławomir Kuczek
Chór „Apparenti”, pod kierownictwem Jana Wiącka
Wierni
Nagłośnienie- tuba + obsługa – Jan Kwasowski
Fotograf – Jan Magrel
Dokumentacja filmowa — ELART Stanisław Zakrzewski
Dekoracja kwiatowa – Lidia Ryło

II. MARYJNE NABOŻEŃSTWO OCZEKIWANIA (godz. 18.30)
– Prowadzi O. Krzysztof Kowalski OSPPE, rekolekcjonista
– Podczas procesji na miejsce przyjęcia Obrazu (ok. 300 metrów od kościoła) śpiew Litanii Loretańskiej

III. POWITANIE OBRAZU MB (godz. 19.00)
– dzwony – p. Paweł Godzwon
– Ks. Biskup i O. Proboszcz całują ramę OBRAZU w milczeniu.
– Ks. kan. Tadeusz Jarząb, proboszcz Parafii Św. Tadeusza Judy, przekazuje Ewangeliarz o. Tadeuszowi Suślikowi, miejscowemu proboszczowi,
– Samochód Kaplica odjeżdża w stronę kościoła, na parking gospodarczy (pierwsza brama),
Pieśń: „O Maryjo witam Cię”
– OBRAZ podejmują kolejno delegacje bez zatrzymywania się. KOMENTARZ przy przejmowaniu OBRAZU MB – O. Rekolekcjonista.

a) Ojcowie:
1. Wojciech Kiniorski 2. Józef Januszko,
3. Bogdan Ciupiński 4. Karol Kociszewski
Pieśń: „Gwiazdo śliczna..”

b) Matki:
1. Agnieszka Kiniorska 2. Marta Chojnacka
3. Marzena Luto 4. Agnieszka Szczepaniak.
Pieśń: „Gwiazdo Śliczna..” c.d.

c) Młodzież męska:
1. Marcin Sierpiński 2. Darek Sierpiński
3. Andrzej Bieniek 4. Paweł Bieniek
Pieśń: „Zdrowaś Maryja”

Dziewczęta:
1. Urszula Bieniek 2. Joanna Sielicka
3. Emma Canfora 4. Alicja Toczyska
Pieśń: „Cześć Maryi…”

IV. INTRONIZACJA OBRAZU
Po przybyciu do Kościoła Ojcowie pomagają ustawić OBRAZ na przygotowanym ołtarzyku.
LSO i kapłani zatrzymują się przed pierwszym stopniem ołtarza
Organy –p. Sławomir Kuczek, organista
Proboszcz umieszcza Ewangeliarz umieszcza na pulpicie obok OBRAZU MB.
– Ks. Biskup zapala świecę nawiedzenia i zasypuje kadziło.
– O. Proboszcz przejmuje trybularz i okadza OBRAZ MB i EWANGELIARZ.
– Ksiądz Biskup udaje się na miejsce przewodniczenia (mitra + pastorał). A z nim ministranci insygniów.

V. EWANGELIA I MAGNIFICAT
– Komentarz – O. Krzysztof Kowalski OSPPE
– Odczytanie Ewangelii Łk 1,39-45 (o Nawiedzeniu)
– Odczytuje o. Bogdan Dufaj (wcześniej prosi Ks. Biskupa o błogosławieństwo).
– Po słowach „Wtedy Maryja rzekła” organista gra i wszyscy śpiewają „ Magnificat”.
Po zakończeniu śpiewu czytający kończy lekturę Ewangelii i wzywa wiernych:
„Pochylcie głowy na błogosławieństwo Ewangeliarzem”.
I idzie z Ewangeliarzem do Księdza Biskupa. Ksiądz Biskup błogosławi wiernych Ewangeliarzem.
Po błogosławieństwie o. Bogdan odnosi Ewangeliarz na pulpit.

VI. ODCZYTANIE TELEGRAMU OD OJCA ŚWIĘTEGO
– Komentarz – O. Krzysztof Kowalski OSPPE
– O. Kazimierz Lorek CRSP, Dziekan Dekanatu Wilanowskiego, czytuje telegram Ojca Świętego Franciszka (wszyscy stoją).
– Ks. Kanonik Tadeusz Jarząb, Proboszcz Parafii św. Tadeusza Judy, wraz z delegacją swoich parafian składa w milczeniu kwiaty przed OBRAZEM MB jako podziękowanie za Nawiedzenie w jego parafii.

VII. POWITANIA
– Przed każdym powitaniem komentarz – O. Krzysztof Kowalski OSPPE, rekolekcjonista

a) O. PROBOSZCZ – o. Tadeusz Suślik
b) RODZICE – Włodzimierz i Anna Skonieczny z dziećmi
c) Przedstawiciele społeczności Osiedla Siekierki – Renata Wardecka + Jacek Bartkowiak
d) MŁODZIEŻ – p. Krzysztof Rymsza + Katarzyna Kociszewska
e) DZIECI- Julia Luto
– Po rozpoczęciu Mszy św. śpiew: „Chwała na wysokości Bogu” (bez aktu pokutnego).
– koncelebransi podchodzą do ołtarza i parami całują i pozostają w prezbiterium

VIII. Msza św.
Ceremoniarz – o. Marek Kudach i Jakub Infuecki
Mitra: Marcin Pinkosz
Pastorał: Sebastian Szczepaniak
Kadzidło: l. Michał Szymański 2. Konrad Kociszewski
Posługują do Mszy św.: Krzysztof Magrel, Kacper Chojnacki, Maciej Salamon.

A. Liturgia Słowa Bożego:
I czytanie: Magrel Joanna, harcerka
PSALM: Krystyna Robert
II czytanie: Jakub Vogt
Alleluja – chór Apparenti
EWANGELIA: o. Józef Matras (prosi o błogosławieństwo ks. Biskupa. Po odczytaniu już nie niesie Ewangeliarza do Biskupa by nim błogosławił)
Modlitwa Wiernych: Agnieszka i Wojciech Kiniorscy

B. OFIAROWANIE
Dary ofiarne: Państwo Bieniek z synami: ampułki + patena + patena komunijna
Pieśń na Ofiarowanie: „Jak szczęśliwa Polska..”

C. KOMUNIA ŚW.
Pieśni – na Komunię św.(propozycje):
– „Zróbcie Mu miejsce…”
Dziękczynienie – chór Apparenti
Modlitwa po Komunii świętej.

D. OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA:
Podziękowanie – O. Proboszcz.
Słowo Ks. Biskupa Błogosławieństwo
Pieśń: „My chcemy Boga” 2 zwr
Ogłoszenia – O. Krzysztof Kowalski OSPPE

IX. NOCNE CZUWANIE
A. Godz. 21°°-Apel Jasnogórski – o. Michał OSPPE, kustosz Obrazu,
B. Czuwania młodzieży w godz. 22.00-23.00 – o. Tomasz Olczak
C. Modlitwy za zmarłych (wypominki roczne) – godz. 23°° – Ojciec Misjonarz
D. Msza św. w intencji powołań celebrowana przez Księży Rodaków i Księży kiedyś pracujących w parafii – godz. 24°°
Księża: O. Józefa Matras, o. Eugeniusz Śpiołek – kaznodzieja, o. Jan Taff, o. Józef Dyrba, o. Jakub Wojciechowski, o. Edward Leśniak, o. Andrzej Pilch; dk Bochenek, Br Marian Babiec.
Pieśń na wejście:
I Czytanie: – Anna Gołąb
Psalm: Dorota Kociszewska
II Czytanie:
Modlitwa powszechna:
Pieśń na Ofiarowanie
Pieśni na Komunię św.,:
Pieśń na zakończeni e:

E. Czuwanie wg ulic – g. godz. 1.00-8.00.
Nocny Dyżur kapłanów:
22.00-23.00 – o. Tomasz Olczak
23.00 – 24.00 – o. Krzysztof
24.00 – 1.00 – Msza św.
1.00 – 2.00 – o. Jerzy Mykała
2.00 – 3.00 – o. Andrzej Szczepaniak
3.00 – 4.00 – o. Stanisław Plaszewski
4.00 – 5.00 – o. Bogdan Dufaj
5.00 – 6.00 – o. Tadeusz Suślik
6.00 – 7.00 – o. Marek Kudach

X. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny – 7.45 – o. Marek Kudach

XI. Msza św. prymaria – g. 8.15 – o. Tadeusz Suślik

XII. Msza św. z udziałem uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum – 9.45 – o. Stanisław Płaszewski + o. Bogdan Dujaj

XIII. Msza św. z udziałem chorych, starszych i ich opiekunów
– 11.00 – o. Jerzy Mykała

XIV. Msza świętą dla rodziców oczekujących dziecka, i rodzin z małymi dziećmi – 12.30 – o. Tomasz Olczak
I czytanie – Pani Salamon

XV. Czuwanie wg ulic – 14.00 (c.d.),

XVI. Koronka do Bożego Miłosierdzia – 15.00 – o. Tadeusz Suślik

XVII. Czuwanie wg ulic
-15.00-17.00.

XVIII. MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE NAWIEDZENIA
– g. 17.00 – L.S.O.
Ceremoniarz – o. Stanisław Płaszewski + Jakub Infuecki
Fotograf – Jan Magrel
Dokumentacja filmowa — ELART Stanisław Zakrzewski
I Czytanie: Mirosław Januszko
Psalm: Emma Canfora
II Czytanie: Jakub Infuecki
Alleluja – Dorota Kociszewska
Modlitwa powszechna: Krzysztof i Monika Dufajowie
Pieśń na Ofiarowanie
Pieśń na Komunię św.:
Błogosławieństwo (Księża udają się do zakrystii, aby zdjąć szaty liturgiczne)
Ogłoszenia – o. Krzysztof OSPPE
Poświęcenie obrazów Matki Bożej Częstochowskiej do mieszkań

XIX. Słowo pożegnania – o. Krzysztof Kowalski OSPPE
Akt zawierzenia – O. Proboszcz Tadeusz Suślik
Akt oddania – nauczyciele: Anna Krasuska PSP i Krystyna Urban SP nr 3
Akt podziękowania – członkowie PRD – p. Zofia Kozaczewska + Stanisław Stykowski
Pieśń: „O Maryjo żegnam Cię”
Okadzenie OBRAZU
Procesja z OBRAZEM do samochodu-Kaplicy: śpiew: „Magnificat”
Procesja do samochodu kaplicy (przed kościół)
Krzyż i świece: l. Krzysztof Magrel, 2. Maciek Salamon, 3. Marcin Pinkosz

Asysta – OBRAZ niesie PRD
l. Mieczysław Sielicki
2. Sławek Urwalski
3. Jacek Bartkowiak
4. Adam Wąsowski
Pieśń: „Maryjo Królowo Polski” (gdy rusza samochód-Kaplica)
Ks. Proboszcz w komży, z kwiatami, zajmuje miejsce przy kierowcy. Delegacja parafian udaje się innym samochodem za samochodem-kaplicą – p. Danuta Markowska + Stanisław Stykowski
Wierni rozchodzą się do domów.

PARAFIANOM, KTÓRZY PODCZAS NAWIEDZENIA NASZEJ PARAFII PRZEZ MATKĘ BOŻĄ W JEJ JASNOGÓRSKIM WIZERUNKU NAWIEDZENIA PEŁNILI FUNKCJE LITURGICZNE I PORZĄDKOWE – BARDZO DZIĘKUJĘ!!!

o. Tadeusz Suślik SchP
proboszcz


A + M + P + I


Comments are closed.

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.