Get Adobe Flash player

Wielki Piątek, 3 kwietnia 2015 r.

1. W tym roku Grób Pański zaprojektował warszawski rzeźbiarz Paweł Kisielnicki. Wykonały go rodziny: Januszko (Dorota i Mirosław, Irena i Józef) oraz Karczewicz (Agnieszka i Adrian). Dziękujemy.

2. Dziękuję Liturgicznej Służbie Ołtarza i wolontariuszom za wypełnienie funkcji liturgicznych.

3. Dziękuję Zespołowi Wokalnemu Con Sforza wraz p. Sławomirem Kuczkiem, z naszym organistą, za wczorajszą i dzisiejszą animację oraz chórowi parafialnemu Apparenti pod kierownictwem p. Jana Wiącka.

4. O dzisiejszej Liturgii do Liturgii Wigilii Paschalnej oddajemy cześć krzyżowi przez przyklęknięcie.

5. Ofiary złożone podczas adoracji krzyża są przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

6. Po liturgii kapłani będą służyć w konfesjonałach.

7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim do g. 24.00. Zapraszamy na nią wszystkich Parafian, a zwłaszcza mieszkańców z wyznaczonych ulic. Porządek adoracji na dziś i jutro jest podany na stronie internetowej Parafii, na tablicy ogłoszeń i na karteczkach pod chórem.

8. Jutro Wielka Sobota:

a. Adoracja od g. 7.00 do g. 19.45.
b. Jutrznia przy Grobie Pańskim o g. 7.30.
c. Spowiedź święta: g. 9.00 – 17.00.
d. Święcenie pokarmów od g. 9.00-17.00.
e. Podczas błogosławienia pokarmów członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej będą przyjmować ofiarowane potrawy na stół świąteczny dla bezdomnych z ul. Polskiej 33.
f. Drugi dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego o g. 15.00.
g. Liturgia Wigilii Paschalnej o g. 20.00. Prosimy o przyniesienie świec na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

9. Proszę, aby jutro asysta się przygotowała się do niedzielnej procesji rezurekcyjnej, która odbędzie się o g. 7.00.

Comments are closed.

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.