Get Adobe Flash player

4 czerwca 2015

1. Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną dawniej uroczystością Bożego Ciała. Msze Święte wg porządku niedzielnego. Po Mszy Świętej o g. 11.00 procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Nasz udział w niej jest publicznym wyznaniem wiary w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Przeżyjmy ten dzień w atmosferze dziękczynienia za wielki dar, jakim jest rzeczywista obecność pod postacią chleba naszego Mistrza i Pana – Jezusa Chrystusa.
Dziękujmy za to, że możemy codziennie przyjmować ten „pokarm aniołów”. Pamiętajmy jednak, aby do Komunii św. nie przystępować w stanie grzechu ciężkiego, by to, co ma prowadzić do życia, nie stało się przyczyną naszego potępienia.
Dziękujmy Bogu także za szafarzy Eucharystii zwyczajnych i nadzwyczajnych, prosząc dla nich o łaskę godnego sprawowania posługi, która została im powierzona.

2. Przypominamy, że Centralna procesja Bożego Ciała rozpocznie się Mszą Świętą w bazylice archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście o g. 10.00. Po niej wyruszy procesja, która przejdzie do czterech ołtarzy. Ostatni będzie na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Bezpośrednio po zakończeniu procesji na Placu Piłsudskiego będzie odprawiona Msza święta.

3. Sprawy organizacyjno-porządkowe:

a. Procesja z Najświętszym Sakramentem niech się odbywa w atmosferze uroczystej powagi i rozmodlenia.
b. Teksty pieśni eucharystycznych będą rozdane przez LSO.
c. Przy trzech pierwszych ołtarzach są skrzynki płatkami kwiatów do uzupełnienia przez dzieci.
d. Przy czwartym ołtarzu i uroczyste Te Deum i zakończenie procesji.
e. Boże Ciało jest jednym ze świąt nakazanych, kiedy winniśmy uczestniczyć w Eucharystii. Msza św. z g. 13.00 będzie celebrowana zaraz po zakończeniu procesji.

4. Podziękowanie za zbudowanie ołtarzy:

a.

I. Rodzinom Januszko, Michoń, Walendziak, Wardeckim, Pieniak (Katarzynie i Marcinowi), oraz Sławkowi Urwalskiemu;
II. Mieszkańcom Augustówki: Jadwidze Miśkiewicz, Agnieszce Mruz, Arturowi Mruz, Annie Wierzchowskiej, Jerzemu Koprowskiemu, Małgorzacie Syper, Iwonie Bożek, Jolancie i Stanisławowi Małkowskim.
III. Paniom Annie i Jolancie Wilkowskim, Wojciechowi i Jakubowi Infuleckim, Marii Grzelec i Lucynie Raszplewicz, Henrykowi Jureckiemu, panom Krzysztofowi i Romanowi.
IV. Przedstawicielom społeczności Szkół Pijarskich: Włodzimierzowi Skoniecznemu i Dorocie Kociszewskiej.

b. Państwu Renacie i Janowi Wójcik z ul. Bruzdowej za obdarowanie nas 18 skrzynkami płatków róż, i innym osobom, które zbierały, suszyły i dostarczyły płatki.
c. Liturgicznej Służbie Ołtarza – młodym i dorosłym;
d. Chórowi Apparenti z dyrygentem Janem Wiąckiem i organiście Sławomirowi Kuczkowi;
e. Asyście procesyjnej: niosącym baldachim, chorągwie, nagłośnienie, krzyż itd.
f. P. Adamowi Wąsowskiemu, koordynatorowi procesji;
g. Dzieciom: sypiącym kwiaty, pierwszokomunijnym, rocznicowym, ich rodzicom, siostrom Karmeli i Renacie CSFN;
h. Funkcjonariuszom Policji i pracownikom MZK;
i. Fotografom.

Zdjęcia Alicja Toczyska


Comments are closed.

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.