Get Adobe Flash player

Bogosławieństwo Papieża

Wigilia Paschalna, 20 kwietnia 2019

1. Dziś możemy uzyskać odpust zupełny za odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas Wigilii paschalnej. Zachęcamy, aby indywidualnie dopełnić warunków odpustu.

2. Dziękuję za podjęcie funkcji i posług: Liturgicznej Służbie Ołtarza, lektorom i psalmistom, kantorom, ceremoniarzom, Zespołowi Wokalnemu Con Forza, p. Sławkowi i o. Jackowi.

3. Dziękuję Wam, którzyście adorowali Chrystusa Pana w Kaplicy Przechowania bądź w Grobie Pańskim.

4. Dziękuję tym, którzy przekazali dar w sklepie „Żabka” przy ul. Bartyckiej z przeznaczeniem dla potrzebujących naszych Parafian, oraz dzisiaj przy okazji święcenia pokarmów dla bezdomnych przy ul. Polskiej 33.

5. Jutro Niedziela Wielkanocna.

a. Procesja rezurekcyjna o g. 7.00 i po niej Msza św. Zmartwychwstania Pańskiego;
b. Mężczyzn proszę, aby podjęli posługę w asyście procesyjnej;
c. Dziewczynki sypiące kwiaty proszę, by zgłosiły się do siostry Zuzanny kwadrans przed rozpoczęciem procesji;
d. Dziękuję tym, którzy przynieśli wysuszone płatki kwiatów;
e. Przed procesją będą rozdane teksty pieśni wielkanocnych, abyśmy aktywnie uczestniczyli w procesji. Warto zabrać okulary do czytania.

6. Drodzy Parafianie i Pielgrzymi,
przeżywając najświętszy czas naszego odkupienia
i radując się niezgłębioną miłością Zbawcy,
składam Wam z głębi serca płynące życzenia.
Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza Was dobrym zdrowiem, radością i siłą do podejmowania każdego dnia swoich obowiązków rodzinnych i zawodowych;
niech umacnia wiarę, nadzieję i miłość, których tak bardzo potrzebuje otaczający nas świat;
niech wreszcie w znaku pustego grobu napełnia pokojem i pewnością, że właśnie do Niego należy czas i wieczność, oraz ostateczne zwycięstwo nad śmiercią i mrokami zła.

Radosnego Alleluja!

A + M + P + I

Ciemnica Wielki Piątek 19 kwietnia 2019

Wielki Piątek, 19 kwietnia 2019 r.

1. Dziękuję

a. Liturgicznej Służbie Ołtarza za liturgiczną posługę,
b. o. Bogdanowi za przewodniczenie modlitwie, a o. Rafałowi za wygłoszenie kazania,
c. Zespołowi Wokalnemu Con Forza i panu Sławomirowi Kuczkowi za śpiew,
d. Panu Pawłowi Kisielnickiemu, warszawskiemu rzeźbiarzowi, za projekt Grobu Pańskiego,
e. za zbudowanie Grobu Pańskiego: wspomnianemu Artyście, pp. Irenie Januszko i Danucie Markowskiej, pp. Mirosławowi Januszko, Dariuszowi Rawie, Romanowi Szewczykowi, Ryszardowi i Markowi, a Lidii Ryło za dekorację kwiatową.

2. Dzisiaj za udział w adoracji i ucałowanie krzyża podczas celebracji można uzyskać odpust zupełny. Zachęcam do indywidualnego dopełniania warunków odpustu.

3. Od adoracji Krzyża podczas liturgii Męki Pańskiej aż do Wigilii Paschalnej  przed Krzyżem winniśmy przyklękać.

4. Centralne Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Stolicy rozpocznie się dzisiaj o godz. 20.00 przy kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu.

5. Ofiary złożone podczas adoracji krzyża są przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Za dar dziękujemy!

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim według ulic będzie trwać przez cała noc. Drodzy, przychodząc o swojej godzinie zapewnimy ciągłą obecność i modlitwę przy Jezusie Eucharystycznym. W ramach akcji Noc Konfesjonałów będzie możliwość skorzystania z sakramentu Pokuty.

7. Jutro Wielka Sobota.

a. Adoracja w Grobie Pańskim do g. 19.45
b. Jutrznia o g. 7.30

c. Spowiedź święta: g. 7.00 – 17.00

d. Święcenie pokarmów od g. 9.00-17.00

e. Podczas święcenia Parafialna mieszkańcy noclegowni dla bezdomnych przy ul. Polskiej 33 będą przyjmować żywności i środków do higieny osobistej. Za każdy dar dziękujemy!
f. Nowenna do Miłosierdzia Bożego o g. 15.00
g. Liturgia Wigilii Paschalnej o g. 20.00

Prosimy o przyniesienie świec na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

A + M + P + I

Wielki Czwartek, dn. 18 kwietnia 2019 r.

1. Dziękuję członkom Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Waszym przedstawicielom, za złożone życzenia. Dziękuję tym, którzy modlą się i będą się modlić za kapłanów.

2. Dziękuję pracownikom i wolontariuszom za przygotowanie kościoła na Triduum Paschalnego.

3. Dziękuję o. Tomaszowi za przewodniczenie dzisiaj liturgii, o. Radosławowi za wygłoszenie kazania, Liturgicznej Służbie Ołtarza za posługę.

4. Dziękuję Zespołowi Wokalnemu Con Forza i p. Sławomirowi Kuczkowi za śpiew.

5. Za przygotowaniu Kaplicy Przechowania (Ciemnicy) dziękuję o. Rafałowi i panom wspomagającym: Krzysztofowi Dufajowi Pawłowi Godzwonowi, Wojciechowi Kiniorskiemu, Adamowi Wąsowskiemu.

6. Po zakończeniu liturgii będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

7. Adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj do godziny 22.00. Porządek adoracji według ulic, który jest na tablicy ogłoszeń, na karteczkach pod chórem i na stronie internetowej Parafii. Przychodząc w swojej godzinie zapewnimy ciągłą obecność i modlitwę.

8. Jutro w Wielki Piątek.

a. Adoracja w Kaplicy Przechowania od g. 7.00.
b. W tym dniu nie celebruje się Mszy Świętej.
c. Nowennę do Miłosierdzia Bożego rozpoczniemy o godz. 15.00. Zachęcamy do indywidualnego odmawiania koronki. Obrazki Jezu, ufam Tobie z tekstem tej modlitwy są na stoliku z prasą.
d. Liturgia Męki Pańskiej o g. 18.00.
e. Przypominamy, że jutro wierni, którzy ukończyli 14 rok życia są zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych
f. Zaś wierni, którzy ukończyli 18. rok życia a nie rozpoczęli 60, są zobowiązani nadto do zachowania postu ścisłego.

9. Ani i Bartkowi Czerwińskim dziękuję za apostolskie zaangażowanie i przygotowanie „Całorocznej Modlitwy za Kapłanów z Parafii”. Proszę ich o słowo zachęty.

A + M + P + I

w Kaplicy Przechowania i w Grobie Pańskim, dn. 18-20.04.2019 r.

Wielki Czwartek
20.00 – 21.00 – ul. Kobylańska + Mocna + Zegarowa + Budzikowa
21.00 – 22.00 – ul. Spiralna

Wielki Piątek

7.00 – 8.00 – ul. Korzenna
8.00 – 9.00 – ul. Antoniewska + Wolicka
9.00 – 10.00 – ul. Polska + Gąsocińska
10.00 – 11.00 – ul. Gościniec + Koszykarska
11.00 – 12.00 – ul. Gwintowa + Nadrzeczna
12.00 – 13.00 – ul. Kątna + Siekierkowska
13.00 – 14.00 – ul. Buszczańska 1-27 + Ananasowa
14.00 – 15.00 – ul. Bluszczańska 61 + 63 + 65 + 67
15.00 – 16.00 – ul. Bluszczańska 69 + 69A + 69B + 69C
16.00 – 17.00 – ul. Grupy AK Krybar 1+ 3 + 3A + 3B
17.00 – 18.00 – ul. Grupy AK Krybar 5 + 5A + 5B
20.00 – 21.00 – ul. Grupy AK Krybar 7 + 7A + 7B + 7C
21.00 – 22.00 – ul. Batalionu AK Karpaty 1 + 1 A + 1 B + 1 C + 1D
22.00 – 23.00 – ul. Batalionu AK Karpaty 3 +5 + 5A + 5B
23.00 – 24.00 – ul. Bluszczańska 4 + 6 + 30- 40

Wielka Sobota
24.00 – 1.00 – ul. Cytrynowa + Daktylowa + Figowa
1.00 – 2.00 – ul. Bluszczańska 48 + 50 + 52 + 54
2.00 – 3.00 – ul. Bluszczańska 68 + 70 + 72
3.00 – 4.00 – ul Bluszczańska 73 + 74
4.00 – 5.00 – ul. Bluszczańska 76
5.00 – 6.00 – ul. Bartycka 5 – 65
6.00 – 7.00 – ul. Bartycka 69 + 71 + 77- 103
7.00 – 8.00 – ul. Bartycka 115 + 115A
8.00 – 9.00 – ul. Niewielka 29 + 29A + 30 + 31+ 31A
9.00 – 10.00 – ul. Grupy AK Północ 4 + Pod Kopcem
10.00 – 11.00 – ul. Grupy AK Północ 2
11.00 – 12.00 – ul. Bartycka 2 – 20 + Rodzynkowa
12.00 – 13.00 – ul. Bartycka 22B + 22C
13.00 – 14.00 – ul. Żenczykowskiego
14.00 – 15.00 – ul. Ponikowskiego + Pszenickiego
15.00 – 16.00 – ul. Dyżewskiego + Wasiutyńskiego + Ku Wiśle
16.00 – 17.00 – ul. Melomanów 2 + 2A
17.00 – 18.00 – ul. Melomanów 4
18.00 – 19.00 – ul. Melomanów 6
19.00 – 20.00 – ul. Melomanów 8 + 10

A + M + P + I

1 kwiecień, poniedziałek
1. Parafialne rekolekcje wielkopostne, g. 8.15 + 18.00 + 19.30.
2. Dzień Kalasantyński, Msza św. g. 18.00,

2 kwiecień, wtorek
Parafialne rekolekcje wielkopostne, g. 8.15 + 18.00 + 19.30.

3 kwiecień, środa
1. Parafialne rekolekcje wielkopostne, g. 8.15 + 18.00 + 19.30.
2. Adoracja od godz. 15.00. + Msza św. o g. 18.00,

4 kwiecień, czwartek
I czwartek, Msza św. g. 8.15 (PSP VII-VIII),

5 kwiecień, piątek
1. I piątek miesiąca, g. 8.15. PSP (IV-VI),
2. Nawiedzenie chorych, g. 9.30-11.30.
3. Pielgrzymka z Bielska Białej 50 osób, godz. 16.00.
4. Czuwanie modlitewne młodzieży i kandydatów do bierzmowania, g. 19.00-23.00.

6 kwiecień, sobota
1. Dyżur Parafialnego Zespołu Caritas, g. 9.00-10.30.
2. Nabożeństwo I sobót, g. 17.15. + DNM
3. Misja studentów Cuba – sala teatralna, 11.00-20.00 (p. Adrian).

7 kwiecień, niedziela
1. Chrzest dzieci, g. 13.00
2. Spotkanie przygotowujące do I Komunii św. dzieci i ich rodziców, g. 11.00 (odbiór strojów),
3. Spotkanie Domowego Kościoła, g. 15.00-19.00 (o. Tadeusz)

11 kwiecień, czwartek
Dzień chorych, Msza św. g. 11.00,

12 kwiecień, piątek
1. Droga Krzyżowa na Kopcu Powstania Warszawskiego, g. 19.30 (o. Łukasz Zaraś SchP)
2. katecheza przed chrztem dziecka w drugi dzień świąt, g. 19.00,

13 kwiecień, sobota
1. XXXIV Diecezjalny DM – Pielgrzymka młodzieży do Świątyni Opatrzności, g. 11.00. (o. Rafał),
2. Przymierze Miłosierdzia – formacja wspólnoty

14 kwiecień, niedziela
1. Niedziela Palmowa,
2. Msza św. z udziałem przedszkolaków, g. 16.00
3. Premiera Szkocka opowieść Luizy, sala teatralna, g. 12.00 – 13.00, (p. Beata Zaborek)

15-17 kwiecień, poniedziałek-środa
Wyjazd z chórem PCC i ministrantami do Siedlce (o. Radosław)

16 kwiecień, wtorek
Msza św. za śp. Eugenię Władysławę Papis (3 rocznica śmierci), g. 7.30.

18-23 kwiecień, czwartek-środa
Wiosenna przerwa świąteczna,

18 kwiecień, czwartek
Wielki Czwartek, Msza św. Krzyżma w katedrze, g. 10.00.
Porządek Adoracji 2019
Ogłoszenia Wlk Czwartek

19/20 kwiecień, piątek/sobota
z WLK piątku/WLK sobota – Nocne czuwanie, g. 21.00-5.00

19 kwiecień, WLK piątek
Wielki Piątek, liturgia, g. 18.00,
Porządek Adoracji 2019
Ogłoszenia Wlk Piątek

20 kwiecień, sobota
Wielka Sobota, Liturgia Wigilii Paschalnej, g. 20.00,
Porządek Adoracji 2019
Ogłoszenia Wlk Sobota

21 kwiecień, niedziela
Wielkanoc, procesja rezurekcyjna, g. 7.00.

22 kwiecień, poniedziałek
Chrzest św. dzieci – g. 13.00

22-27 kwiecień, poniedziałek-sobota
Kapituła w Polskiej Prowincji Pijarów (Hebdów)

27 kwiecień, sobota
1. Wieczór z Maryją + adoracja NS, g. 18.00-21.00,
2. Laboratorium wiary w Teatrze Roma w Warszawie.

27-28 kwiecień, sobota-niedziela
Przymierze Miłosierdzia – „Talitha kum”

28 kwiecień – 4 maja, niedziela-sobota
Tydzień Miłosierdzia,

28 kwiecień, niedziela
1. Spotkanie Rodziców przed Rocznicą I Komunii św., g. 11.00
2. Adoracja Najśw. Sakramentu w int. moralnej odnowy narodu polskiego, od g.15.00, a Msza św. o g. 18.00.
3. Wspomnienie św. Ludwika Grignon de Montfort
4. Spotkań Małżeńskich (mała grupa), g. 15.00 do 18.00 (o. Rafał)


A + M + P + I

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.