Get Adobe Flash player

Bogosławieństwo Papieża

4 czerwca 2015

1. Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną dawniej uroczystością Bożego Ciała. Msze Święte wg porządku niedzielnego. Po Mszy Świętej o g. 11.00 procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Nasz udział w niej jest publicznym wyznaniem wiary w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Przeżyjmy ten dzień w atmosferze dziękczynienia za wielki dar, jakim jest rzeczywista obecność pod postacią chleba naszego Mistrza i Pana – Jezusa Chrystusa.
Dziękujmy za to, że możemy codziennie przyjmować ten „pokarm aniołów”. Pamiętajmy jednak, aby do Komunii św. nie przystępować w stanie grzechu ciężkiego, by to, co ma prowadzić do życia, nie stało się przyczyną naszego potępienia.
Dziękujmy Bogu także za szafarzy Eucharystii zwyczajnych i nadzwyczajnych, prosząc dla nich o łaskę godnego sprawowania posługi, która została im powierzona.

2. Przypominamy, że Centralna procesja Bożego Ciała rozpocznie się Mszą Świętą w bazylice archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście o g. 10.00. Po niej wyruszy procesja, która przejdzie do czterech ołtarzy. Ostatni będzie na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Bezpośrednio po zakończeniu procesji na Placu Piłsudskiego będzie odprawiona Msza święta.

3. Sprawy organizacyjno-porządkowe:

a. Procesja z Najświętszym Sakramentem niech się odbywa w atmosferze uroczystej powagi i rozmodlenia.
b. Teksty pieśni eucharystycznych będą rozdane przez LSO.
c. Przy trzech pierwszych ołtarzach są skrzynki płatkami kwiatów do uzupełnienia przez dzieci.
d. Przy czwartym ołtarzu i uroczyste Te Deum i zakończenie procesji.
e. Boże Ciało jest jednym ze świąt nakazanych, kiedy winniśmy uczestniczyć w Eucharystii. Msza św. z g. 13.00 będzie celebrowana zaraz po zakończeniu procesji.

4. Podziękowanie za zbudowanie ołtarzy:

a.

I. Rodzinom Januszko, Michoń, Walendziak, Wardeckim, Pieniak (Katarzynie i Marcinowi), oraz Sławkowi Urwalskiemu;
II. Mieszkańcom Augustówki: Jadwidze Miśkiewicz, Agnieszce Mruz, Arturowi Mruz, Annie Wierzchowskiej, Jerzemu Koprowskiemu, Małgorzacie Syper, Iwonie Bożek, Jolancie i Stanisławowi Małkowskim.
III. Paniom Annie i Jolancie Wilkowskim, Wojciechowi i Jakubowi Infuleckim, Marii Grzelec i Lucynie Raszplewicz, Henrykowi Jureckiemu, panom Krzysztofowi i Romanowi.
IV. Przedstawicielom społeczności Szkół Pijarskich: Włodzimierzowi Skoniecznemu i Dorocie Kociszewskiej.

b. Państwu Renacie i Janowi Wójcik z ul. Bruzdowej za obdarowanie nas 18 skrzynkami płatków róż, i innym osobom, które zbierały, suszyły i dostarczyły płatki.
c. Liturgicznej Służbie Ołtarza – młodym i dorosłym;
d. Chórowi Apparenti z dyrygentem Janem Wiąckiem i organiście Sławomirowi Kuczkowi;
e. Asyście procesyjnej: niosącym baldachim, chorągwie, nagłośnienie, krzyż itd.
f. P. Adamowi Wąsowskiemu, koordynatorowi procesji;
g. Dzieciom: sypiącym kwiaty, pierwszokomunijnym, rocznicowym, ich rodzicom, siostrom Karmeli i Renacie CSFN;
h. Funkcjonariuszom Policji i pracownikom MZK;
i. Fotografom.

Zdjęcia Alicja Toczyska


W naszej Parafii przeżywaliśmy uroczystość I Komunii świętej 17 maja 2015 o g. 11.00. W tym roku przystąpiło po raz pierwszy do Eucharystii 77 dzieci. Byli to uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3, Pijarskiej Szkoły Podstawowej oraz 3 z innych szkół.

Mszy św. przewodniczył o. Tadeusz Suślik, proboszcz parafii. Koncelebransami byli: o. Dezyderiusz Pol OFM, o. Henryk Cisowski OFMCap, ks. W. Szczepaniak, ks. Marek Nasiłowski, o. Bogdan Dufaj, dyrektor szkół pijarskich i o. Mirosław Wojda SchP. Zdjęcia wykonała Alicja Toczyska

W białym Tygodniu o. Proboszcz złożył podziękowanie:

1. Siostrze Karmeli CNSF i o. Stanisławowi Ołaszewskiemu SchP, za całoroczne przygotowanie dzieci do I Komunii św. poprzez katechezy, miesięczne spotkania, próby i organizację uroczystości.
- opiekę w Białym tygodniu

2. Rodzicom,
- za to, że troszcząc się o wychowanie dzieci w wierze chrześcijańskiej doprowadzili je do sakramentu św.: Pokuty i Eucharystii.
- za dar ofiarny w postaci obwoluty na Ewangeliarz, zielony ornat i albę.

3. Przedstawicielom klasowym za koordynację przygotowań:
- z PSP: II A – Marzenie Luto, Marcie Chojnackiej, Beacie Zielińskiej, oraz z II B: Agnieszce Szczepaniak, Annie Pietrasz i państwu Elizie i Marcinowi Sobierajom.
- ze SP Nr 3: III A: Katarzynie Olszewskiej i Urszuli Kozłowskiej, oraz III B: Agnieszce Karczewicz, Małgorzacie Kuczewskiej-Łaska, Marcinowi Skarżyńskiemu.
Zapraszam do koordynacji w Rocznicę tej I Komunii św.

4. Dzieciom za dar dla dzieci w krajach misyjnych, który wyniósł w sumie 2.900 PLN.

Zapraszam Wszystkich do udziału w Mszy św. i procesji eucharystycznej w Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 4 czerwca o godz. 11.00.

1 maj 2015
1. Święto pracy. I pt, chorzy, g. 9.30-12.30.
2. Katecheza przed chrztem dziecka, g. 19.00.

1-4 maj 2015
XIII Parafiada Środowisk Pijarskich, Kraków,

2 maj 2015
1. Rocznica poświęcenia/konsekracji kościoła,
2. Uroczystość NMP Królowej Polski. Odpust parafialny.

3 maj 2015
1. Suma odpustowa – g. 11.00 + procesja,
2. Chrzest św. dzieci – g. 13.00;

4 maj 2015
Dzień Kalasantyński, zebrania wychowawców z rodzicami, Msza św. g. 18.00.

5 maj 2015
Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja.

6 maj 2015
Próba przed I Komunią św., g. 16.00-17.00,

9 maj 2015
1. Święto Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych (w Zakonie 8.05)
2. Święto Szkół pijarskich – g. 9.30.

10 maj 2015
1. Spotkanie z rodzicami przed I Komunii św., g. 11.00.
2. Legion Maryi – zaproszenie do Stowarzyszenia.

11 maj 2015
1. Dzień chorych, Msza św. g. 11.00.
2. Próba przed I Komunią św., g. 16.00-17.00,

13 maj 2015
1. Spotkanie kandydatów do Legionu Maryi – sala konferencyjna g. 19.00 (po nabożeństwie majowym)
2. Próba przed I Komunią św., g. 16.00-17.00,

14 maj 2015
Sprzątanie kościoła, g. 19.15

15 maj 2015
1. Katecheza przed chrztem dziecka, g. 19.00.
2. Dekoracja kościoła, g. 19.15.

16 maj 2015
Spowiedź św. przed I Komunią, g. 10.00

16/17 maj 2015
Nocne czuwanie modlitewne.

17 maj 2015
1. I Komunia św., g. 11.00.
2. Chrzest św. dzieci – g. 13.00;

18 maj 2015
Biały Tydzień, g. 18.00

19 maj 2015
Biały Tydzień, g. 18.00

20 maj 2015
1. Biały Tydzień, g. 18.00
2. Próba przed Rocznicą I Komunii św., g.16.00-17.00

21 maj 2015
Biały Tydzień, g. 18.00

22 maj 2015
Dzień Matki i Ojca, Msza św. w kościele g. 8.00.

23 maj 2015
1. Dyżur Parafialnego Zespołu Caritas, g. 9.00-10.30.
2. Spowiedź św. przed rocznicą I Komunii, g. 10.00
3. Pielgrzymka dzieci od OFM Bern z okazji Rocznicy I Komunii św. g. 11.00 kaplica objawień.

24 maj 2015
1. Rocznica I Komunii św., g. 11.00.
2. Spotkanie z p. Władysławą Papis, g. 12.00.

25-29 maj 2015
Zielone szkoły

27 maj 2015
Modlitwa w intencji ojczyzny (o. J. Markowicz CSsR i Gr. Odrodzenie)

28 maj 2015
Adoracja Najśw. Sakramentu w intencji moralnego odrodzenia Narodu Polskiego i intronizacji NSPJ – od g. 15.00, a Msza św. w tej intencji o g. 18.00.

31 maj 2015
1. Rodzice dzieci z Przedszkola nr 210 zapraszają na przedstawienie „Ali Baba i czterdziestu rozbójników” w przyszłą niedzielę, 31 maja, na godz. 16.00 do sali teatralnej.
2. Spotkanie wolontariuszy naszej Parafii na Światowy Dzień Młodzieży Kraków 2016 w przyszłą niedzielę, 31 maja o g. 19.00.

3 czerwiec, środa
Adoracja od godz. 12.00. + Msza św. o g. 15.00

4 czerwiec, czwartek
Uroczystość Bożego Ciała, Msza św. o g. 11.00 + procesja.

5 czerwiec, piątek
1. I pt, nawiedzenie chorych g. 9.30-12.00.
2. Katecheza przed chrztem dziecka, g. 19.00.

6 czerwiec
Dyżur Parafialnego Zespołu Caritas, g. 9.00-10.30.

7 czerwiec, niedziela
1. VIII Dzień Dziękczynienia + Zakończenie Peregrynacji MB Częstochowskiej w Cudownym Obrazie w A.W. – Świątynia Opatrzności.
2. Chrzest dzieci – g. 13.00.
3. Festyn z okazji Dnia Dziecka organizowany przez Stowarzyszenia Parafiada. Teatr g. 16.00 – balet dla dzieci.

11 czerwiec, czwartek
Dzień chorych, Msza św., g. 11.00.

14 czerwiec, niedziela
Piccolo Coro Calasanziano, Msza św. o g. 11.00 + występ w teatrze

17 czerwiec, środa
Modlitwa w intencji Ojczyzny, g. 15.00 (o. Józef Markowicz CSsR + Gr. Odrodzenie)

19 czerwiec, piątek
Katecheza przed chrztem dziecka, g. 19.00.

20/21 czerwiec, sobota/niedziela
Nocne czuwanie modlitewne, g.21.00-5.00.

19-23 czerwiec, sobota – wtorek
Kurs animatora pijarskiego.

20 czerwiec, sobota
Dyżur Parafialnego Zespołu Caritas. g. 9.00-10.30.

21 czerwiec, niedziela
1. Spotkanie z p. Władysławą Papis, g. 12.00.
2. Chrzest św. dzieci – g. 13.00.

25 czerwiec, czwartek
Zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum, Msza św. g. 16.00.

26 czerwiec, piątek
Zakończenie roku szkolnego w SP, Msza św. g. 9.00.

27-28 czerwiec, sobota – niedziela
Przymierze Miłosierdzia – Rekolekcje Samuel,

28 czerwiec, niedziela
Adoracja Najśw. Sakramentu w intencji moralnego odrodzenia narodu polskiego i intronizacji NSPJ – od g. 15.00, a Msza św. w tej intencji o g. 18.00.

A + M + P + I

Młodsi ministranci z warszawskich Siekierek, „trzynastu wspaniałych”, wybrali się 18 kwietnia 2015 r. do Łowicza. W Łowiczu spotkali się z o. Jakubem Wojciechowskim, o. Edwardem Leśniakiem i z tamtejszymi ministrantami pijarskimi. Rozegrali mecz piłki nożnej, który zakończył się wynikiem 13:8 dla łowiczan. Zwiedzali miasto w tym kościół pijarski, sióstr bernardynek, katedrę. Opiekunami byli o. Andrzej Szczepaniak oraz rodzice p. Maciej Luto i p. Dorota Kociszewska. Nad całością czuwał o. Stanisław Płaszewski.


2.05.2015
W tym roku, ze względu na przepisy liturgiczne, Uroczystość NMP Królowej Polski i odpust parafialny obchodziliśmy 2 maja, w sobotę. Msze Święte były celebrowane wg porządku niedzielnego. Kaznodzieją był o. Marian Galas, rektor Kolegium pijarskiego w Łowiczu.
W niedzielę, 3 maja, została odprawiona Msza św. ku czci NMP Królowej Polski o g. 11.00. Przewodniczył jej o. Józef Matras, Prowincjał Polskiej Prowincji Pijarów. Ks. Biskup Senior Józef Zawitkowski niespodziewanie w czwartek znalazł się w szpitalu. Po Mszy uczciliśmy Chrystusa procesją eucharystyczną przechodząc do kaplicy na miejscu objawień.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: o. Kazimierz Lorek, dziekan wilanowski, o. Nikodem OFMBern, duszpasterz z Parafii św. Bonifacego, ks. Paweł Bijak, proboszcz parafii Posłania Uczniów Pańskich, członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich A.W. z pocztami sztandarowymi, p. Władysława Papis, s. Ilona CSFN. Podczas Eucharystii śpiewał chór parafialny Apparenti pod kierownictwem Jana Wiącka.

1 maja odbył się w pijarskim Kolegium łowickim I Ogólnopolski Przegląd Scholi Pijarskich. Wzięło w nim udział prawie 250 dzieci wraz opiekunami. Przejechali z Bolesławca, Bolszewa, Elbląga, Krakowa, Łapsz Niżnych, Łowicza, Rzeszowa i z Warszawy. Grupie ze Stolicy towarzyszyli Państwo Małgorzata i Ireneusz Wyrwowie, rodzice niektórych dzieci i o. Stanisław Płaszewski. Przy okazji dzieci zwiedziły muzeum, katedrę i miasto oraz spotkały się z artystką ludową. Wzięły udział zajęciach manualnych (wycinanka łowicka) oraz w warsztatach śpiewaczych. Wieczorem odbył się przegląd scholi podczas którego warszawiacy bardzo dobrze się zaprezentowali.

Wydarzenia z poprzednich lat są dostępne w archiwum.

4 czerwca
Boże Ciało 2015

17 maja
I Komunia św. 2015

3 maja
Odpust parafialny 2015
Uroczystość odpustowa – zaproszenie

1 maja
1 Ogólnopolski Przegląd Scholi Pijarskich w Łowiczu

18 kwietnia
Ministranci w Łowiczu

18-19 kwiecień
Rekolekcje Talitha kum

5 kwiecień
Msza św. rezurekcyjna
Procesja rezurekcyjna

4 kwiecień
Wigilia Paschalna

3 kwiecień
Ogłoszenia Wielki Piątek
Liturgia Wielki Piątek

2 kwiecień
Ogłoszenia Wielki Czwartek
Liturgia Wieczerzy Pańskiej

1 kwiecień
Wyjazd chóru do Siedlec

27 marzec
Droga Krzyzowa na Kopcu

22 marzec
Dzień modlitwy za Skautów Europy

15-18 marzec
Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych (pdf)

12 luty
Zimowisko 2015

14-15 styczeń
Warsztaty ewangelizacyjne Talitha kum

4 styczeń
Chór Epifania

3_maja_2015

18-19.04.2015

Talitha kum IV 2015

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.