Get Adobe Flash player

Bogosławieństwo Papieża

Trwa ostatnia faza budowy Pijarskiego Kompleksu Edukacyjnego w Rzeszowie.

Pragniemy, by w dniu 2 września 2019 r. w ławkach publicznej szkoły podstawowej zasiedli pierwsi uczniowie. Aby to było możliwe musimy zgromadzić środki na wyposażenie ruchome szkoły.

Bardzo gorąco prosimy o pomoc i przekazanie darowizny na ten cel!

Zachęcamy do oglądnięcia krótkiego filmu o budowanej szkole, jej założeniach i oczekiwaniach dzieci i rodziców:

odtwórz film

W końcowej części filmu (8’12”) przedstawiamy numer rachunku bankowego oraz proponowaną kwotę wsparcia.
Osoby fizyczne, przedsiębiorców i firmy, które udzielą nam wsparcia upamiętnimy przez odpowiednią informację wizualną przy sali lekcyjnej i w miejscu dedykowanym dla wszystkich darczyńców.

O naszych dobrodziejach pamiętać będziemy w modlitwie.

Bardzo dziękujemy za wszelką pomoc, nawet najmniejszą.

z wdzięcznością
pijarzy

1-4 maj, środa-sobota
XVIII Parafiada Środowisk Pijarskich (Kraków) – o. Rafał

1-5 maj, środa-niedziela
Kurs Animatora Pijarskiego (Kraków) – o. Jacek

2 maj, czwartek
1. Rocznica konsekracji naszego kościoła,
2. katecheza przed chrztem dziecka, g. 19.00,

3 maj, piątek
Uroczystość NMP Królowej Polski. Święto patronalne parafii (odpust), Msza św. (suma) – g. 11.00 + procesja,

4 maj, sobota
1. I sb, chorzy, g. 9.00-11.00.
2. Dyżur Parafialnego Zespołu Caritas, g. 9.00-10.30.
3. Nabożeństwo I sobót, g. 17.15.

5 maj, niedziela
1. Chrzest św. dzieci – g. 13.00;
2. E.N.D., g. 14.00 (o. Tadeusz)

6 maj, poniedziałek
1. Dzień kalasantyński, Msza św. g. 18.00.
2. Próba przed I Komunią św., godz. 16.00

7 maj, wtorek
Posiedzenie PRD, g. 19.30.

8 maj, środa
Próba przed I Komunią św., godz. 16.00

9 maj, czwartek
1. Próba przed I Komunią św., godz. 16.00
2. Święto Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych (w Zakonie 8.05)
3. Sprzątanie kościoła przed I Komunią św., g. 19.15

10 maj, piątek
1. III Spartakiada Pijarskich Przedszkolaków w sali gimnastycznej SP, g. 14.00-18.00.
2. Dekoracja kościoła przed I Komunią św., g. 19.15.

11 maj, sobota
1. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, nabożeństwo pokutne  i spowiedź przed I Komunią, g. 9.00,
2. Dzień chorych, Msza św. g. 11.00.
3. Uroczystość odpustowa MB Łaskawej, ul. Świętojańska – g. 20.00 (o. Tadeusz)

12 maj, niedziela
1. I Komunia św., PSP+ SP Nr 3 – 12 maja g. 11.00.
2. Spotkanie Domowego Kościoła, g. 15.00-19.00 (o. Tadeusz)
3. Spotkanie kandydatów do bierzmowania, g. 16.30.

13-17 maj, poniedziałek-piątek
Biały Tydzień, g. 18.00,

16 maj, czwartek
Próba przed rocznicą I Spowiedzi i Komunii św., g. 16.30

17 maj, piątek
katecheza przed chrztem dziecka, g. 19.00,

18 maj, sobota
1. Dyżur Parafialnego Zespołu Caritas, g. 9.00-10.30.
2. spowiedź św. przed rocznicą I Komunii św. g. 9.30
3. pielgrzymka Dzieci I Komunii św. z Sokołowa Podlaskiego, Msza św. w kaplicy ok. g. 10.30
4. 35 rocznica święceń kapłańskich o. Bogdana Dufaja – Msza Św. g. 12.30

18/19 maj, sobota/niedziela
Nocne czuwanie, g. 21.00-5.00

19-25 maj, niedziela-sobota
Tydzień Modlitwy o powołania

19 maj, niedziela
1. Rocznica I Komunii św., g. 11.00.
2. E.N.D. – g. 14.00 (o. Tadeusz)
3. Spotkań Małżeńskich (mała grupa), g. 15.00 do 18.00 (o. Rafał)

25 maj, sobota
1. Pielgrzymkę Młodych z Radiem Maryja do Częstochowy – 25 maja 2019 r. pod hasłem: W mocy Ducha Świętego. Podziękowanie za sakrament Bierzmowania.
2. Pielgrzymka 50 osób, godziny ranne
3. Pielgrzymka dzieci Rocznica I Komunii św. od OFM Bern g. 11.00 (Msza św. w kaplicy + zabawa, grill)
4. Święcenia współbraci
5. Wieczór z Maryją, g. 18.00

31 maj, piątek
Msza św. z aktem zawierzenia się Jezusowi przez NMP – piątek, g. 19.30 – ks. Krystian Strychalski


A + M + P + I

Temat Grobu: Dzietność, wielodzietność. Czarne tło to trud, ofiara, ograniczenia, poświęcenie, niezrozumienie społeczne, przykrości przeżywanie przez rodziców. Wielość pieluch oznacza dzieci i radość i poczucie szczęścia z nimi związane. Dominująca monstrancja z Eucharystią znak obecności Jezusa Chrystusa w życiu rodzin. Dekoracja w dwóch kolorach: niebieski (męski) i różowy (żeński). Słowo do refleksji i modlitwy: przemówienie Ojca Świętego Franciszka do rodzin wielodzietnych. Tekst na pulpitach.

Słowo do refleksji i modlitwy przy Grobie Pańskim
Warszawa – Siekierki 2019 r.

Macierzyństwo i ojcostwo są darem Boga, ale przyjęcie daru, zdumienie się jego pięknem i ukazanie jego świetności społeczeństwu jest waszym zadaniem. Każde z waszych dzieci jest stworzeniem jedynym, które nie powtórzy się już nigdy w historii ludzkości. Gdy to pojmujemy, a mianowicie, że każdy z nas był chciany przez Boga, zdumiewamy się, jak wielkim cudem jest dziecko! Dziecko zmienia życie! Wszyscy widzieliśmy — mężczyźni, kobiety — że gdy pojawia się dziecko, życie się zmienia, jest czymś innym. Dziecko jest cudem, który zmienia życie.

Wy, chłopcy i dziewczynki, tym właśnie jesteście: każde z was jest wyjątkowym owocem miłości, przychodzicie z miłości i wzrastacie w miłości. Jesteście jedyni, ale nie sami! A to, że macie braci i siostry, dobrze wam robi: synowie i córki licznej rodziny są bardziej zdolni do jedności braterskiej od wczesnego dzieciństwa. W świecie naznaczonym często przez egoizm rodzina wielodzietna jest szkołą solidarności i dzielenia się, a takie postawy przynoszą potem korzyść całemu społeczeństwu.(…)

Wielka rodzina ludzka jest jak las, gdzie dobre drzewa daje solidarność, jedność, zaufanie, wsparcie, bezpieczeństwo, właściwa powściągliwość, przyjaźń. Obecność rodzin wielodzietnych jest nadzieją dla społeczeństwa. I dlatego bardzo ważna jest obecność dziadków: obecność cenna zarówno ze względu na konkretną pomoc, jak i przede wszystkim ze względu na wkład wychowawczy. Dziadkowie przechowują w sobie wartości narodu, rodziny i pomagają rodzicom w przekazywaniu ich dzieciom. W ubiegłym wieku w wielu krajach Europy to właśnie dziadkowie przekazywali wiarę: oni po kryjomu przynosili dziecko do chrztu i przekazywali wiarę.

Drodzy rodzice, jestem wam wdzięczny za przykład miłości do życia, którego strzeżecie od jego poczęcia do naturalnego końca, pomimo licznych trudów i ciężarów życia, a które, niestety, instytucje publiczne nie zawsze pomagają wam nieść. (…)

Każda rodzina jest komórką społeczeństwa, ale rodzina wielodzietna jest komórką bogatszą, bardziej żywotną, i inwestowanie w nie jest w pełni korzystne dla państwa!

/Ojciec Święty Franciszek do rodzin wielodzietnych 28 XII 2014 r. w watykańskiej Auli Pawła VI
Źródło: L’Osservatore Romano/

Wigilia Paschalna, 20 kwietnia 2019

1. Dziś możemy uzyskać odpust zupełny za odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas Wigilii paschalnej. Zachęcamy, aby indywidualnie dopełnić warunków odpustu.

2. Dziękuję za podjęcie funkcji i posług: Liturgicznej Służbie Ołtarza, lektorom i psalmistom, kantorom, ceremoniarzom, Zespołowi Wokalnemu Con Forza, p. Sławkowi i o. Jackowi.

3. Dziękuję Wam, którzyście adorowali Chrystusa Pana w Kaplicy Przechowania bądź w Grobie Pańskim.

4. Dziękuję tym, którzy przekazali dar w sklepie „Żabka” przy ul. Bartyckiej z przeznaczeniem dla potrzebujących naszych Parafian, oraz dzisiaj przy okazji święcenia pokarmów dla bezdomnych przy ul. Polskiej 33.

5. Jutro Niedziela Wielkanocna.

a. Procesja rezurekcyjna o g. 7.00 i po niej Msza św. Zmartwychwstania Pańskiego;
b. Mężczyzn proszę, aby podjęli posługę w asyście procesyjnej;
c. Dziewczynki sypiące kwiaty proszę, by zgłosiły się do siostry Zuzanny kwadrans przed rozpoczęciem procesji;
d. Dziękuję tym, którzy przynieśli wysuszone płatki kwiatów;
e. Przed procesją będą rozdane teksty pieśni wielkanocnych, abyśmy aktywnie uczestniczyli w procesji. Warto zabrać okulary do czytania.

6. Drodzy Parafianie i Pielgrzymi,
przeżywając najświętszy czas naszego odkupienia
i radując się niezgłębioną miłością Zbawcy,
składam Wam z głębi serca płynące życzenia.
Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza Was dobrym zdrowiem, radością i siłą do podejmowania każdego dnia swoich obowiązków rodzinnych i zawodowych;
niech umacnia wiarę, nadzieję i miłość, których tak bardzo potrzebuje otaczający nas świat;
niech wreszcie w znaku pustego grobu napełnia pokojem i pewnością, że właśnie do Niego należy czas i wieczność, oraz ostateczne zwycięstwo nad śmiercią i mrokami zła.

Radosnego Alleluja!

A + M + P + I

Ciemnica Wielki Piątek 19 kwietnia 2019

Wielki Piątek, 19 kwietnia 2019 r.

1. Dziękuję

a. Liturgicznej Służbie Ołtarza za liturgiczną posługę,
b. o. Bogdanowi za przewodniczenie modlitwie, a o. Rafałowi za wygłoszenie kazania,
c. Zespołowi Wokalnemu Con Forza i panu Sławomirowi Kuczkowi za śpiew,
d. Panu Pawłowi Kisielnickiemu, warszawskiemu rzeźbiarzowi, za projekt Grobu Pańskiego,
e. za zbudowanie Grobu Pańskiego: wspomnianemu Artyście, pp. Irenie Januszko i Danucie Markowskiej, pp. Mirosławowi Januszko, Dariuszowi Rawie, Romanowi Szewczykowi, Ryszardowi i Markowi, a Lidii Ryło za dekorację kwiatową.

2. Temat Grobu: Dzietność, wielodzietność. Czarne tło to trud, ofiara, poświęcenie, niezrozumienie społeczne, przykrości przeżywanie przez rodziców. Wielość pieluch oznacza dzieci i radość z nimi związana. Dominująca monstrancja z Eucharystią znak obecności Jezusa Chrystusa w życiu rodzin. Dekoracja w dwóch kolorach: niebieski (męski) i różowy (żeński). Słowo do refleksji i modlitwy: przemówienie Ojca Świętego Franciszka do rodzin wielodzietnych. Tekst na pulpitach.

3. Dzisiaj za udział w adoracji i ucałowanie krzyża podczas celebracji można uzyskać odpust zupełny. Zachęcam do indywidualnego dopełniania warunków odpustu.

4. Od adoracji Krzyża podczas liturgii Męki Pańskiej aż do Wigilii Paschalnej  przed Krzyżem winniśmy przyklękać.

5. Centralne Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Stolicy rozpocznie się dzisiaj o godz. 20.00 przy kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu.

6. Ofiary złożone podczas adoracji krzyża są przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Za dar dziękujemy!

7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim według ulic będzie trwać przez cała noc. Drodzy, przychodząc o swojej godzinie zapewnimy ciągłą obecność i modlitwę przy Jezusie Eucharystycznym. W ramach akcji Noc Konfesjonałów będzie możliwość skorzystania z sakramentu Pokuty.

8. Jutro Wielka Sobota.

a. Adoracja w Grobie Pańskim do g. 19.45
b. Jutrznia o g. 7.30

c. Spowiedź święta: g. 7.00 – 17.00

d. Święcenie pokarmów od g. 9.00-17.00

e. Podczas święcenia Parafialna mieszkańcy noclegowni dla bezdomnych przy ul. Polskiej 33 będą przyjmować żywności i środków do higieny osobistej. Za każdy dar dziękujemy!
f. Nowenna do Miłosierdzia Bożego o g. 15.00
g. Liturgia Wigilii Paschalnej o g. 20.00

Prosimy o przyniesienie świec na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

9. W pieśni Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony śpiewamy:
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
w Tobie jest nasze zwycięstwo!

a nadto:
Tyś jest znak trumfujący,
Radość wiernym przynoszący.

Niech moc, męstwo, radość i wolność spłyną na Was, którzy uczciliście krzyż Jezusa.

A + M + P + I

Wielki Czwartek, dn. 18 kwietnia 2019 r.

1. Dziękuję członkom Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Waszym przedstawicielom, za złożone życzenia. Dziękuję tym, którzy modlą się i będą się modlić za kapłanów.

2. Dziękuję pracownikom i wolontariuszom za przygotowanie kościoła na Triduum Paschalnego.

3. Dziękuję o. Tomaszowi za przewodniczenie dzisiaj liturgii, o. Radosławowi za wygłoszenie kazania, Liturgicznej Służbie Ołtarza za posługę.

4. Dziękuję Zespołowi Wokalnemu Con Forza i p. Sławomirowi Kuczkowi za śpiew.

5. Za przygotowaniu Kaplicy Przechowania (Ciemnicy) dziękuję o. Rafałowi i panom wspomagającym: Krzysztofowi Dufajowi Pawłowi Godzwonowi, Wojciechowi Kiniorskiemu, Adamowi Wąsowskiemu.

6. Po zakończeniu liturgii będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

7. Adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj do godziny 22.00. Porządek adoracji według ulic, który jest na tablicy ogłoszeń, na karteczkach pod chórem i na stronie internetowej Parafii. Przychodząc w swojej godzinie zapewnimy ciągłą obecność i modlitwę.

8. Jutro w Wielki Piątek.

a. Adoracja w Kaplicy Przechowania od g. 7.00.
b. W tym dniu nie celebruje się Mszy Świętej.
c. Nowennę do Miłosierdzia Bożego rozpoczniemy o godz. 15.00. Zachęcamy do indywidualnego odmawiania koronki. Obrazki Jezu, ufam Tobie z tekstem tej modlitwy są na stoliku z prasą.
d. Liturgia Męki Pańskiej o g. 18.00.
e. Przypominamy, że jutro wierni, którzy ukończyli 14 rok życia są zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych
f. Zaś wierni, którzy ukończyli 18. rok życia a nie rozpoczęli 60, są zobowiązani nadto do zachowania postu ścisłego.

9. Ani i Bartkowi Czerwińskim dziękuję za apostolskie zaangażowanie i przygotowanie „Całorocznej Modlitwy za Kapłanów z Parafii”. Proszę ich o słowo zachęty.

A + M + P + I

w Kaplicy Przechowania i w Grobie Pańskim, dn. 18-20.04.2019 r.

Wielki Czwartek
20.00 – 21.00 – ul. Kobylańska + Mocna + Zegarowa + Budzikowa
21.00 – 22.00 – ul. Spiralna

Wielki Piątek

7.00 – 8.00 – ul. Korzenna
8.00 – 9.00 – ul. Antoniewska + Wolicka
9.00 – 10.00 – ul. Polska + Gąsocińska
10.00 – 11.00 – ul. Gościniec + Koszykarska
11.00 – 12.00 – ul. Gwintowa + Nadrzeczna
12.00 – 13.00 – ul. Kątna + Siekierkowska
13.00 – 14.00 – ul. Buszczańska 1-27 + Ananasowa
14.00 – 15.00 – ul. Bluszczańska 61 + 63 + 65 + 67
15.00 – 16.00 – ul. Bluszczańska 69 + 69A + 69B + 69C
16.00 – 17.00 – ul. Grupy AK Krybar 1+ 3 + 3A + 3B
17.00 – 18.00 – ul. Grupy AK Krybar 5 + 5A + 5B
20.00 – 21.00 – ul. Grupy AK Krybar 7 + 7A + 7B + 7C
21.00 – 22.00 – ul. Batalionu AK Karpaty 1 + 1 A + 1 B + 1 C + 1D
22.00 – 23.00 – ul. Batalionu AK Karpaty 3 +5 + 5A + 5B
23.00 – 24.00 – ul. Bluszczańska 4 + 6 + 30- 40

Wielka Sobota
24.00 – 1.00 – ul. Cytrynowa + Daktylowa + Figowa
1.00 – 2.00 – ul. Bluszczańska 48 + 50 + 52 + 54
2.00 – 3.00 – ul. Bluszczańska 68 + 70 + 72
3.00 – 4.00 – ul Bluszczańska 73 + 74
4.00 – 5.00 – ul. Bluszczańska 76
5.00 – 6.00 – ul. Bartycka 5 – 65
6.00 – 7.00 – ul. Bartycka 69 + 71 + 77- 103
7.00 – 8.00 – ul. Bartycka 115 + 115A
8.00 – 9.00 – ul. Niewielka 29 + 29A + 30 + 31+ 31A
9.00 – 10.00 – ul. Grupy AK Północ 4 + Pod Kopcem
10.00 – 11.00 – ul. Grupy AK Północ 2
11.00 – 12.00 – ul. Bartycka 2 – 20 + Rodzynkowa
12.00 – 13.00 – ul. Bartycka 22B + 22C
13.00 – 14.00 – ul. Żenczykowskiego
14.00 – 15.00 – ul. Ponikowskiego + Pszenickiego
15.00 – 16.00 – ul. Dyżewskiego + Wasiutyńskiego + Ku Wiśle
16.00 – 17.00 – ul. Melomanów 2 + 2A
17.00 – 18.00 – ul. Melomanów 4
18.00 – 19.00 – ul. Melomanów 6
19.00 – 20.00 – ul. Melomanów 8 + 10

A + M + P + I

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.