Get Adobe Flash player

Bogosławieństwo Papieża

afisz_wrzesien_2014

Wydarzenia z 2013 roku dostępne są w archiwum.


Inauguracja roku szkolnego 2014/2015
25.08.2014

Obozy językowe dla młodzieży organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM)
10-19.07.2014, 22-31.07.2014

Boże Ciało 2014
19.06.2014

Operacja Siekierki
Czerwiec 2014

Dziecięca scholka
Maj 2014

Majowe spotkanie z p. Władysławą Papis na Warszawskich Siekierkach
25.05.2014

Święto szkoły
10.05.2014

Uroczystość odpustowa 2014
03.05.2014

Rezurekcja
20.04.2014

Wigilia Paschalna
19.04.2014

Święcenie pokarmów
19.04.2014

Ogłoszenia – Wielki Piątek
18.04.2014

Ogłoszenia – Wielki Czwartek
17.04.2014

Droga krzyżowa na Kopcu Powstania Warszawskiego
11.04.2014

Rekolekcje szkół podstawowych
11.04.2014

Migawki rekolekcyjne z Warszawy
11.04.2014

Dzień modlitw skautów
22.03.2014

Pielgrzymka gimnazjalistów
22.03.2014

Zimowisko warszawiaków
24.02.2014

Pijarska modlitwa za Ukrainę
22.02.2014

Dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie
08.02.2014

Rekolekcje Talitha kum
25-26.01.2014

Spotkanie kolędowe Skautów Europy
18.01.2014

Charytatywny Koncert Kolęd 2014
12.01.2014

1 Sierpień, Piątek

1. Uroczystości z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rozpalenie Ogniska Pamięci na Kopcu Powstania Warszawskiego przy ul. Bartyckiej, g. 21.00,
2. I piątek miesiąca, nawiedzenie chorych, g. 9.00-12.00,
3. Katecheza przed chrztem dziecka, g. 19.00,

3 Sierpień, Niedziela

Adoracja od godz. 12.00

11 Sierpień, Poniedziałek

Dzień chorych, Msz św. z obrzędem Namaszczenia Chorych, g. 11.00

11-23 Sierpień, Poniedziałek-Sobota

Wyjazd wakacyjny dzieci -Piwniczna Zdrój – o. Stanisław Płaszewski

14-15 Sierpień, Czwartek-Piątek

W Warszawie, Ossowie i Radzyminie obchody rocznicy „Cudu nad Wisłą”

15 Sierpień, Piątek

1. Na Jasnej Górze obchodzenie Uroczystości Matki Bożej Wniebowziętej,
2.W Święto Wojska Polskiego w katedrze polowej w Warszawie Msza św. z udziałem władz państwowych (godz. 8.30),

16 Sierpień, Sobota

Katecheza przed chrztem dziecka, g. 19.00

16/17 Sierpień, Sobota/Niedziela

Nocne czuwanie modlitewne. Rozpoczęcie Apelem Jasnogórskim, g. 21.00

17 Sierpień, Niedziela

Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich

24 Sierpień, Niedziela

1. Spotkanie z p. Władysławą Papis, Kaplica NMP Królowej Wyznawców, g. 12.00,
2. Msza św. za poległych i pomordowanych mieszkańców Siekierek i Augustówki w latach 1939-1945, g. 18.00.

25 Sierpień, Poniedziałek

Uroczystość św. Józefa Kalasancjusza.

26 Sierpień, Wtorek

Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej.

28 Sierpień, Czwartek

Modlitwa w intencji moralnej odnowy narodu polskiego i intronizacji NSPJ, od g.15.00

29 Sierpień, Piątek

Odprawa katechetyczna rozpoczynająca rok szkolny 2014/2015 (kościół seminaryjny p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 w Warszawie).

A + M + P + I


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

19 czerwca 2014
1. Dzisiejsza uroczystość jest ściśle związana z tym, co działo się w Wieczerniku w Wielki Czwartek. Pan Jezus ustanowił wówczas sakrament Eucharystii, dając Apostołom do spożywania swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina.

Ponieważ jednak podczas Triduum Paschalnego skupiamy się na celebracji męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, dlatego też celebrowanie wszelkich innych tajemnic i wydarzeń są przeniesione na późniejszy czas w ciągu roku.

Inicjatorką ustanowienia tego święta była św. Julianna z Cornillon, żyjąca w XIII wieku we Francji. Tamtejszy biskup po wyborze na papieża, już jako Urban IV wprowadził obchody święta Bożego Ciała w Rzymie w 1264 roku, natomiast papież Jan XXII na początku XIV wieku zatwierdził je dla całego Kościoła.

2. Przeżyjmy ten dzień w atmosferze dziękczynienia przede wszystkim za ten wielki dar, jakim jest realna obecność naszego Mistrza i Pana pośród nas pod postacią chleba. Dziękujmy za to, że możemy codziennie przyjmować ten pokarm i starajmy się z tego jak najczęściej korzystać, by jednoczyć się z Chrystusem w drodze do Ojca. Pamiętajmy jednak, aby nie przystępować do stołu Pańskiego niegodnie, w stanie grzechu ciężkiego, gdyż w ten sposób oddalamy się jeszcze bardziej od naszego Boga, zamiast zbliżać się do Niego. I to, co miało nas prowadzić do życia, może stać się przyczyną śmierci.

Nie byłoby Eucharystii, gdyby nie było celebransów. Dzisiaj dziękujmy Bogu także za kapłanów, zwyczajnych szafarzy Eucharystii, prosząc o wszystkie łaski potrzebne do godnego sprawowania posługi, do której zostali wezwani.

3. Sprawy organizacyjno-porządkowe:

a. Procesja z Najświętszym Sakramentem niech się odbywa w atmosferze uroczystej powagi i rozmodlenia.

b. Teksty pieśni eucharystycznych będą rozdane przez harcerzy.

c. Przy ołtarzach są skrzynki płatkami kwiatów do uzupełnienia przez dzieci.

d. Przy czwartym ołtarzu i uroczyste Te Deum i zakończenie procesji.

e. Boże Ciało jest jednym z świąt nakazanych, kiedy winniśmy uczestniczyć w Mszy św. Msza z godziny 13.00 – zaraz po zakończeniu procesji.

4. Podziękowanie za zbudowanie ołtarzy:

a. I. Rodzinom Januszko, Michoń, Walendziakom: Lilianie i Robertowi, Wardeckim: Beacie i Krzysztofowi, Sławkowi Urwalskiemu;

II. Mieszkańcom Augustówki: Jadwidze i Małgorzacie Miśkiewicz, Agnieszce i Arturowi Mruz, Jerzemu Koprowskiemu, Stanisławowi Wardeckiemu, Małgorzacie Syper, Danucie Bożek i Małkowskiemu Stanisławowi.

III. Annie i Jolancie Wilkowskim, Marii Grzelec i Lucynie Raszplewicz, Adrianowi Karczewiczowi, Henrykowi Jureckiemu, pp.Gawrońskiemu, Frelkowi, Rutkowskiemu

IV. Przedstawicielom Szkół Pijarskich: Włodzimierzowi Skoniecznemu, Dorocie Kociszewskiej, Marzenie Luto i Krzysztofowi Dufajowi.

b. Liturgicznej Służbie Ołtarza – młodym i dorosłym;

c. Chórowi Apparenti z dyrygentem Janem Wiąckiem i organiście Sławomirowi Kuczkowi;

d. Asyście procesyjnej: niosącym baldachim, chorągwie, nagłośnienie, krzyż itd.

e. P. Pawłowi Godzwonowi, zakrystianowi, p. Adamowi Wąsowskiemu, koordynatorowi procesji;

f. Dzieciom: sypiącym kwiaty, pierwszokomunijnym, rocznicowym, ich rodzicom, siostrze Honoracie CSFN i Marysi Buszmicz;

g. Skautom Europy – 2 Szczepowi Warszawskiemu św. Faustyny Kowalskiej;

h. Osobom, które dostarczały płatki kwiatów i pp. Wójcik za ofiarowanie 17 skrzynek z płatków róż;

i. Funkcjonariuszom Policji i pracownikom MZK;

j. Parafianom a uporządkowanie posesji i chodniki.

k. Fotografom.

ulotka_str1
ulotka_str2

Maj 2014
W naszej parafii NMP Królowej Wyznawców na Siekierkach zawiązała się scholka dziecięca, która pod opieką p. Małgorzaty Trzaskalik–Wyrwa ubogacała liturgię Mszy św. o godz. 11.00. Zwieńczeniem tegorocznej pracy był śpiew w podczas Uroczystości Wniebostąpienia Pańskiego. Przeżywaliśmy ją również jako Dzień Dziękczynienia i Dzień Dziecka. Po Mszy św. odbyła się agapa przygotowana przez rodziców dzieci.

25.05.2014

Kaplica na Miejscu Objawień na warszawskich Siekierkach wypełniła się pielgrzymami, przybyłymi na spotkanie z p. Władysławą Papis w minioną niedzielę, 25 maja.

Przez ok. 2 godziny p. Władysława wspominała wydarzenia z jej dzieciństwa i młodości, związane z objawieniami Matki Bożej i Pana Jezusa na Siekierkach w czasie od 3 maja 1943 roku do 15 września 1949 roku.

Przypomniała, że początkowo Matka Boża nic nie mówiła, natomiast obok niej ukazywały się obrazy, mianowicie: tablica z cyfrą X, duży biały klasztor, konfesjonał, kielich, dzwonnica, obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Po raz pierwszy Matka Boża odezwała się do Władzi 26 maja. Powiedziała „zapal lampkę” następnie powiedziała: „przynieś różaniec”. Przez kilka minut Matka Boża odmawiała z dziewczynką różaniec.

Wizjonerka podkreśliła, że pomimo czasów wojny i związanego z tym niebezpieczeństwa, zarówno dzieci, jak i dorośli z Siekierek, a także przybywający ludzie z Warszawy gromadzili się na modlitwie w pobliżu miejsca objawień. Dodała, że chociaż w pobliżu okupant niemiecki miał swój posterunek, nie było żadnego aresztowania, związanego z gromadzeniem się ludzi na modlitwie. Chociaż zgromadzeni przeżyli chwile grozy, kiedy posterunkowy Herman zajrzał wieczorem do domu, gdzie trwała modlitwa, to jednak nakazał on tylko, aby szczelnie zasłonić okna i odszedł.

Znaczną część wspomnień p. Władysławy zajęły powojenne wydarzenia, związane z tworzeniem się miejsca modlitwy na Siekierkach, poprzez wybudowanie kapliczki, stopniowo powiększanej, a następnie tworzenia ośrodka duszpasterskiego w tym miejscu.

Wizjonerka wspominała duszpasterskie wizyty biskupów w parafii św. Bonifacego, do której należały Siekierki. Do kaplicy przybyli przy okazji wizyt duszpasterskich, tak bp. Jerzy Modzelewski w 1960, jak i później, Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński w 1970 r.

Prymas kard. Stefan Wyszyński przemawiając do wiernych, licznie zgromadzonych wokół maleńkiej kapliczki, powiedział 4 października 1970 r.: „Nie jestem tu pierwszy raz. Jeśli nie ja, to mój następca zbuduje świątynię, aby Matka Boża otrzymała tu należną chwałę”.

Pani Władysława opisała wielkie zaangażowanie pierwszego formalnego duszpasterza ośrodka w Siekierkach, pijara o. Edward Szajora. Wielokrotnie udawał się on na rozmowy do Prymasa ks. kard. Wyszyńskiego, podejmując starania o utworzenie samodzielnego ośrodka duszpasterskiego i budowę kościoła.

Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński powierzył miejsce objawień zakonowi pijarów 16 listopada 1980 roku i równocześnie zatwierdził ustanowienie samodzielnego ośrodka duszpasterskiego.

Pani Władysława przypomniała szczegółowo nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w 1981, kiedy tłumy ludzi, dorosłych i dzieci w strugach deszczu oczekiwali przy ołtarzu polowym przed kaplicą na przyjazd obrazu MB. Częstochowskiej z parafii św. Bonifacego na Cierniakowie. Po przybyciu obrazu Matki Bożej ludzie trwali na modlitewnym czuwaniu do północy, kiedy to miała miejsce uroczysta pasterka.

15 października 1984 roku następca Prymasa Tysiąclecia Kard. Józef Glemp poświęcił plac pod budowę kościoła, następnie bardzo interesował się postępem prac budowlanych, rozwojem ośrodka modlitewnego. Prymas Glemp prosił też artystów o namalowanie historii objawień w obrazach. Obrazy wiszą zarówno w kościele, jak i w kaplicy Na Miejscu Objawień. 17 września 1994 r. Kard. Józef Glemp, Prymas Polski poświęcił kościół.

Ustanowienie Sanktuarium diecezjalnego pod wezwaniem Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. zatwierdzone zostało dekretem Księdza Prymasa kard. Józefa Glempa, z 31 sierpnia 1997 roku.

W czasie niedzielnego spotkania padały liczne pytania pielgrzymów, na które wyczerpująco odpowiadała pani Władysława. Na pytanie, czy Pan Jezus był podobny do wizerunków, przedstawianych na popularnych obrazach, pani Władzia zdecydowanie odpowiedziała, że nie był podobny.
Na inne pytanie, gdzie miały miejsca objawienia, wizjonerka odpowiedziała że objawienia miały miejsca zawsze na Siekierkach, za wyjątkiem 2 objawień w innych miejscach, przy czym jedno objawienie miało miejsce w domu.

Spotkanie rozpoczęło się i zakończyło, jak zwykle modlitwą, i błogosławieństwem ks. proboszcza, o. Tadeusza Suślika SP.

Objawienia na Siekierkach trwały od 3 maja 1943 roku do 15 września 1949 roku. Maryja mówiła: „Weźcie krzyż i różaniec, idźcie po drodze ciernistej, a dojdziecie do zbawienia”.

Pan Jezus nakazywał, aby ludzkość się nawróciła, w przeciwnym razie ludzie zaznają strasznej kary. Mówił o wielkim Miłosierdziu Bożym i zalecał, aby codziennie odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz Koronkę do Najświętszych Ran Pana Jezusa. W ostatnich objawieniach Pan Jezus powiedział: „Krzyżują mnie wszyscy, którzy mnie znieważają. Wy nagradzajcie mi za nich. Brońcie mnie, albowiem Ja was kiedyś obronie. Wynagradzajcie mi, albowiem świat zaginie. Nie odchodźcie ode mnie wy, którzy mi służycie. Żądam wzajemnej miłości ”.

Pani Władysława, skromna, franciszkańska tercjarka jest animatorem modlitwy w czasie adoracji i czuwań modlitewnych, objętych programem Sanktuarium.

Orędzia i przesłania, otrzymane przez panią Władysławę oraz historia Sanktuarium znajdują się na stronie internetowej Sanktuarium Siekierki.

Tekst i foto: Anna Dziemska

eMKa_2014

10 maja 2014 r.

Szkoły pijarskie w Warszawie świętowały 10 lat istnienia Gimnazjum. O godz. 9.45 była celebrowana dziękczynna Eucharystia, której przewodniczył abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Współkoncelebransami byli m.in. o. Pedro Aguado, przełożony Generalny Zakonu Pijarów, o. Mateusz Pindelski, asystent generalny dla Italii i Europy Środkowej, o. Józef Matras, przełożony prowincjalny oraz współbracia z Bolszewa, Elbląga i Poznania. Podczas Mszy św. Ks. Arcybiskup poświęcił nowy sztandar Szkół Pijarskich. Po zakończeniu liturgii nastąpiło wręczenie Dyplomu Konfraternii p. Władysławie Papis, związanej z Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży i Marii Kujel od wielu lat działającej w Stowarzyszeniu Parafiada. Wręczono także nagrody laureatom i finalistom IV Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego. O godz. 11.30 poświęcono kamień węgielny pod pijarskie przedszkole. Następnie rozpoczął się piknik rodzinny. Świętowanie zakończył koncert Joszko Brody z zespołem „Dzieci z Brodą”. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Karolina Kaczorowska, Anna Maria Anders, Gniewomir Gwidon Ireneusz Rokosz-Kuczyński, Piotr Boresowicz, Krzysztof Skolimowski.

Zdjęcia: Jan Magrel


3 maja 2014 r.
Uroczystości odpustowe w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach zgromadziły wielu parafian i pielgrzymów, pomimo zimnej, deszczowej pogody.

Sumie odpustowej o godz. 11.00 przewodniczył i homilię wygłosił jezuita z Sanktuarium MB Łaskawej o. dr Zdzisław Wojciechowski TJ.

W koncelebrze uczestniczyli: dziekan dekanatu wilanowskiego o. dr Kazimierz Lorek CRSP, ks. Stanisław Rudziński SAC z Ołtarzewa, o. Tomasz Juńczyk OFM Cap z ul. Miodowej oraz o. Marian Jarząbek OFM Conv., narodowy asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

W homilii o. Wojciechowski przypomniał, że Maryja objawiła się na tym miejscu małej dziewczynce w czasach strasznej wojny i okupacji niemieckiej, kiedy życie człowieka dla okupanta nic nie znaczyło i w każdej chwili można było je stracić. Za najbiedniejszych i za najbardziej narażonych na natychmiastową utratę życia, tj. za małego Żydka i chłopca chorego umysłowo modliła się mała Władzia 3 maja 1943 r. Po tej właśnie modlitwie ukazała się dziewczynce Maryja. Nasza modlitwa za innych jest ważna, podkreślił kaznodzieja, dodając, że to Maryja jest nauczycielką modlitwy. Ona uczy nas układania relacji drugimi ludźmi, czego przykładem może być jej zatroskanie o brak wina w Kanie Galilejskiej i podejmowanie natychmiastowych działań w kierunku pomocy gospodarzom. W tym kontekście Maryja zachęca nas do wysiłku budowania ludzkich wspólnot i pielęgnowania wzajemnych relacji. Dzisiejszy świat próbuje zniszczyć dotychczasowy model rodziny, kreując nowe formy tzw. małżeństw. Dlatego mamy modlić się o Boże Miłosierdzie dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i dla świata, ale też mamy dziękować Bogu za otrzymane dary i łaski. Do tego zachęcał nas św. Jan Paweł II w 1997 r. na Placu Piłsudskiego. Mamy uczyć się od Maryi, jak dziękować Bogu, ale też mamy często rozeznawać, co dobrego uczynił Bóg w moim życiu. Bóg działa dzisiaj, tak jak 2000 lat temu i dziękujemy Bogu przychodząc na Eucharystię i wierząc, że On nas nie opuści.

Po mszy Świętej został odmówiony akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej. Do godz.15.15 miała miejsce adoracja Najśw. Sakramentu w Kaplicy NMP Królowej Wyznawców, na miejscu objawień. Modlitwy w czasie adoracji animowała p. Władysława Papis. Odpustowe uroczystości uświetniły poczty sztandarowe tercjarzy franciszkańskich przybyłych z Metropolii Warszawskie, m.in. z Zakroczymskiej, Miodowej, Czerniakowa i Mokotowa. Przybyły siostry zakonne , w tym nazaretanki z zasłużoną dla Sanktuarium ponad dziewięćdziesięcioletnią siostrą Iloną (Eugenia Zalewska).

O. Tadeusz Suślik SchP – proboszcz Parafii oraz kustosz Sanktuarium informuje, że tegoroczne święto szkół pijarskich w Warszawie będzie obchodzone 10 maja br. Podkreśli ono jubileusz 10 lecia Pijarskiego Gimnazjum. W uroczystości przewodniczyć będzie J.E. abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Obecni będą również: o. Pedro Aguado, przełożony Generalny Zakonu, o. Mateusz Pindelski, asystent generalny dla Italii i Europy Środkowej, oraz o. Józef Matras, przełożony prowincjalny.

tekst i foto Anna Dziemska

foto Alicja Toczyska


przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.