Get Adobe Flash player

Bogosławieństwo Papieża

Wydarzenia z poprzednich lat są dostępne w archiwum – informacje starsze na dole strony.

 1. 28-29 stycznia 2017 Rekolekcje Talitha kum
 2. 25-26 marca 2017 Rekolekcje KANA
 3. 26-29 marca 2017 Rekolekcje 2017
 4. 26-29 marca 2017 Wielki Post 2017, Triduum Paschalne
 5. 28 marca 2017 Poświecenie figury Maryi Niepokalanej
 6. 7 kwietnia 2017 Droga Krzyżowa na Kopcu Powstania Warszawskiego
 7. 8 kwietnia 2017 Porządek adoracji Triduum Paschalne
 8. 13 kwietnia 2017 Ogłoszenia Wielki Czwartek 2017
 9. 14 kwietnia 2017 Ogłoszenia Wielki Piątek 2017
 10. 15 kwietnia 2017 Ogłoszenia Wigilia Paschalna 2017
 11. 15 kwietnia 2017 Kaplica Przechowania i Grób Pański 2017
 12. 15 kwietnia 2017 Wigilia Paschalna 2017
 13. 16 kwietnia 2017 Procesja Rezurekcyjna 2017
 14. 23 kwietnia 2017 Zaproszenie na koncert
 15. 24 kwietnia 2017 Informacje po spotkaniu przygotowującym do I Komunii św. dzieci i ich rodziców z dnia 23.04.2017
 16. 28 kwietnia – 1 maja 2017 Kongres Duchowości Młodych
 17. 3 maj 2017 Uroczystość Odpustowa 2017

O G Ł O S Z E N I A
Wigilia Paschalna, 15 kwietnia 2017

1. Dzisiaj możemy uzyskać odpust zupełny za czynny udział podczas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych podczas Wigilii paschalnej. Zachęcamy, aby już indywidualnie dopełnią warunków odpustu.

2. Dziękuję wszystkim, którzy w czwartek, wczoraj i dzisiaj uczestniczyli w liturgii Triduum paschalnego.
Bardzo dziękuję tym, którzy podczas celebracji pełnili funkcje i posługi:
Liturgicznej Służbie Ołtarza,
lektorom i psalmistom, kantorom,
ceremoniarzom,
Zespołowi Wokalnemu Con Forza,
chórowi parafialnemu Apparenti.

3. Dziękuję Parafianom, którzy adorowali Chrystusa Pana w Kaplicy Przechowania bądź w Grobie Pańskim.

4. Dziękuję wszystkim, którzy licznie i hojnie odpowiedzieli na apel i przekazali dar na bezdomnych przy ul. Polskiej 33. Panu Józefowi Lewandowskiemu dziękuję poświęcenie całego dnia na odbieranie darów i dostarczenie ich do schroniska.

5. Jutro Niedziela Wielkanocna:

a. Procesja rezurekcyjna i Msza św. Zmartwychwstania Pańskiego o g. 7.00, która będzie celebrowana w intencji Parafian oraz w intencji śp. Pani Eugenii Władysławy Papis z racji I rocznicy śmierci o radość życia wiecznego z Bogiem.

b. Asystę procesyjną proszę o podjęcie posługi podczas procesji.

c. Dziewczynki sypiące kwiaty proszę, by zgłosiły się do siostry Karmeli kwadrans przed rozpoczęciem procesji. Dziękuję tym, którzy suszyli płatki kwiatów i je przekazali.

d. Przed procesją będą rozdane teksty pieśni wielkanocnych, abyśmy aktywnie uczestniczyli w procesji. Warto zabrać okulary do czytania.

6. W Sanktuarium będzie koncert/oratorium Resurrexit w wykonaniu chóru Keryx, zespołu instrumentalnego i solistów pod kierownictwem o. Ireneusza Wybraniaka, paulina, w przyszłą niedzielę, 23 kwietnia, o g. 19.00. Zapraszamy.

7. Życzenia:

Pascha to przejście.

Przejście Żydów z Egiptu, domu niewoli, do Ziemi Obiecanej.

Przejście Jezusa, Mesjasza Pańskiego, ze śmierci do życia.

Dla nas Wielkanoc też niech będzie prawdziwym przejściem.

Przejściem od naszych słabości, grzechów, nałogów do wolności.

Przejściem do mocniejszej wiary i większego zaufania Bogu.

Przejściem, które wzmocni nasze świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa,
byśmy nieśli „promień” Jego światła w różne życiowe sytuacje:
w te szczęśliwe, czyniąc je piękniejszymi i chroniąc je od egoizmu
oraz w te bolesne, wnosząc w nie pokój i nadzieję.

A + M + P + I

Kaplica Przechowania (Ciemnica)
Dekoracja kaplicy:
– przypomina tegoroczny program duszpasterski, zachęcający nas do świadectwa i apostolstwa: „Idźcie i głoście”.
– Nadto przedstawia, z racji obecnego Roku Św. Brata Alberta Chmielowskiego, reprodukcję jego obrazu „Ecce Homo”, który znajduje się w kościółku pod tym samym wezwaniem przy ul. Woronicza w Krakowie u Sióstr Albertynek, oraz podobiznę Świętego z biednym dzieckiem, które obrazuje misję życia Brata Alberta wraz z przesłaniem: Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny.
Zamyka zachęta, że warto żyć dla tej miłości.
Wykonawcami dekoracji są o. Andrzej Szczepaniak, o. Rafał Petkowicz, p. Wojciech K., oraz młodzieńcy Franciszek i Konrad.

Grób Pański
Zaprojektował go warszawski artysta-rzeźbiarz Paweł Kisielnicki. Projekt zrealizowali: wspomniany Paweł Kisielnicki, Mirosław Januszko, Adrian Karczewicz z synami, Irena Januszko, Mieczysława Michoń, a kwiatami udekorowała Lidia Ryło.

Czerń nawiązuje do ciemności grobowej. Figura Jezusa mówi o jego śmierci. Jednak kwiaty wokół figury, biały postument i monstrancja z Najświętszym Sakramentem głosi prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, który pokonał śmierć, grzech i szatana.

Czerń mówi także o niewoli politycznej, np. niewoli Żydów w Egipcie czy Babilonii, na co wskazuje tekst Proroka Ezechiela: „Z grobów Was wydobędę”. Prorok wraz z dużą częścią narodu został uprowadzony do Babilonii w 597 r. przed Chr. Na wygnaniu Ezechiel otrzymał powołanie prorockie i stał się duchowym przywódcą deportowanych rodaków, pocieszając ich i zapowiadając wyzwolenie. „Pan Bóg mówi: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela (…). Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam” – wyrocznia Pana Boga.(Ez 37,12-14).

Czerń może mówić o śmierci moralnej i duchowej. Na co wskazują elementy dekoracji: wygodna kanapa, ciepłe góralskie bambosze, telewizor, gazeta z program TV, filiżanka na kawę. Ojciec św. Franciszek, prorok naszych czasów, podczas ŚDM zachęcał młodych w Krakowie 30 lipca 2016 r., aby żyli w taki sposób, by po ich życiu pozostał ślad. Przy tym Papież przestrzegł przed dwiema postawami, które mogą to uniemożliwić, bo paraliżują człowieka. Pierwszą jest lęk, poczucie, że niczego nie da się zrobić, że „w tym świecie, w naszych miastach, w naszych wspólnotach nie ma już przestrzeni, by wzrastać, marzyć, tworzyć”. Taki lęk powoduje zamknięcie. Drugim zagrożeniem jest mylenie szczęścia z wygodą, a konkretnie „z kanapą”. „Sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie, całkiem bezpiecznie. Kanapa na wszelkie typy bólu i strachu”. Papież apelował: Bóg przychodzi, aby złamać nasze zamknięcia, przychodzi, aby otworzyć drzwi naszego życia, naszych wizji, naszych spojrzeń. Bóg przychodzi, aby otworzyć wszystko, co ciebie zamyka. Zaprasza cię, abyś marzył, chce ci pokazać, że świat, w którym jesteś, może być inny. Tak to jest: jeśli nie dasz z siebie tego, co w tobie najlepsze, świat nie będzie inny. To jest wyzwanie. 
Czas, który teraz przeżywamy nie potrzebuje młodych kanapowych, ale młodych ludzi w butach, najlepiej w butach wyczynowych”
.

O G Ł O S Z E N I A
Wielki Piątek, 14 kwietnia 2017 r.

1. Dziękuję Liturgicznej Służbie Ołtarza za przygotowanie i pełnienie funkcji, o. Tomaszowi Olczakowi za przewodniczenie, a o. Rafałowi Petkowiczowi za kazanie.

2. Dziękuję za śpiew Zespołowi Wokalnemu Con Forza wraz p. Sławomirem Kuczkiem, oraz chórowi parafialnemu Apparenti z p. Janem Wiąckiem.

3. Dziękuję osobom, które przygotowały Grób Pański. Zaprojektował warszawski artysta-rzeźbiarz Paweł Kisielnicki. Projekt zrealizowali: wspomniany Paweł Kisielnicki, Mirosław Januszko, Adrian Karczewicz z synami, Irena Januszko, Mieczysława Michoń, a kwiatami udekorowała Lidia Ryło. Dziękuję.

4. Czerń nawiązuje do ciemności grobowej. Figura Jezusa mówi o jego śmierci. Jednak kwiaty wokół figury, biały postument i monstrancja z Najświętszym Sakramencie mówią nam o zmartwychpowstaniu i życiu. Jezus Chrystus pokonał śmierć, grzech i szatana.

5. Czerń może mówić o niewoli politycznej, np. niewola Żydów w Egipcie czy Babilonii, co może sugerować tekst Proroka Ezechiela: „Z grobów Was wydobędę”.

Prorok z dużą częścią narodu został on uprowadzony do Babilonii w 597 r. przed Chr. Na wygnaniu Ezechiel otrzymał powołanie prorockie i stał się duchowym przywódcą deportowanych rodaków, pocieszając ich i zapowiadając wyzwolenie. „Pan Bóg mówi: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela (…). Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam” – wyrocznia Pana Boga.(Ez 37,12-14).

6. Czerń może mówić o śmierci moralnej i duchowej. Co może wskazywać wygodny fotel/kanapa, ciepłe góralskie bambosze, telewizor, gazeta z program TV, filiżanka na kawę. Ojciec św. Franciszek, prorok naszych czasów, podczas ŚDM zachęcał młodych w Krakowie 30 lipca 2016 r., aby żyli w taki sposób, by po ich życiu pozostał ślad. Przy tym Papież przestrzegł przed dwiema postawami, które mogą to uniemożliwić, bo paraliżują człowieka.

Pierwszą jest lęk, poczucie, że niczego nie da się zrobić, że „w tym świecie, w naszych miastach, w naszych wspólnotach nie ma już przestrzeni, by wzrastać, marzyć, tworzyć”. Taki lęk powoduje zamknięcie.

Drugim zagrożeniem jest mylenie szczęścia z wygodą, a konkretnie „z kanapą”. „Sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie, całkiem bezpiecznie. Kanapa na wszelkie typy bólu i strachu”. Papież apelował: Bóg przychodzi, aby złamać nasze zamknięcia, przychodzi, aby otworzyć drzwi naszego życia, naszych wizji, naszych spojrzeń. Bóg przychodzi, aby otworzyć wszystko, co ciebie zamyka. Zaprasza cię, abyś marzył, chce ci pokazać, że świat, w którym jesteś, może być inny. Tak to jest: jeśli nie dasz z siebie tego, co w tobie najlepsze, świat nie będzie inny. To jest wyzwanie. 
Czas, który teraz przeżywamy nie potrzebuje młodych kanapowych, ale młodych ludzi w butach, najlepiej w butach wyczynowych”
.

7. Ofiary złożone podczas adoracji krzyża są przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Bóg zapłać.

8. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim będzie trwać przez cała noc.

9. Po zakończeniu liturgii będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

10. Jutro Wielka Sobota. .

a. Adoracja w Grobie Pańskim przez cały dzień do g. 19.45.

b. Jutrznia o g. 7.30. Spowiedź święta: g. 7.00 – 17.00.

c. Święcenie pokarmów od g. 9.00-17.00.

d. Podczas święcenia Parafialna Rada Duszpasterska będzie prowadzić zbiórkę żywności i środków do higieny osobistej dla bezdomnych ze schroniska przy ul. Polskiej 33.

e. Drugi dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego o g. 15.00.

f. Liturgia Wigilii Paschalnej o g. 20.00. Prosimy o przyniesienie świec na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

A + M + P + I

O G Ł O S Z E N I A
Wielki Czwartek, dn. 13 kwietnia 2017 r.

1. Dziękuję za złożone życzenia: dzieciom z s. Karmelą i członkom Rady Parafialnej, Waszym przedstawicielom. Dziękuję tym, którzy modlą się zakonników i kapłanów, w tym także osobom, które czynią to regularnie w ramach apostolatu Margaretek.

2. Dziękuję za udział w Liturgii Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Święte Triduum Paschalne.
3. Dziękuję pracownikom, Liturgicznej Służbie Ołtarza i wolontariuszom, którzy włączyli się przygotowanie kościoła na Triduum Paschalne.

4. Dziękuję o. Bogdanowi Dufajowi za przewodniczenie liturgii, a o. Stanisławowi Płaszewskiemu za wygłoszenie kazania.

5. Dziękuję Zespołowi Wokalnemu Con Forza z Zarzenia wraz z p. Sławomirem Kuczkiem, za oprawę wokalną liturgii.

6. Dziękuję przygotowaniu Kaplicę Przechowania (Ciemnicę) o. Andrzejowi Szczepaniakowi i o. Rafałowi Petkowiczowi, oraz ich wspomagającym Panu Wojciechowi Kiniorskiemu i młodzieńcom Franciszkowi i Konradowi.

7. Po zakończeniu liturgii będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

8. Dzisiaj adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 22.00. Porządek adoracji według ulic. Wykaz jest na tablicy ogłoszeń, na karteczkach pod chórem i na stronie internetowej Parafii. Przychodząc w swojej godzinie zapewnimy ciągłą obecność przed Chrystusem Eucharystycznym.

9. Jutro w Wielki Piątek, adoracja w Kaplicy Przechowania od g. 7.00. W Kościele nie celebruje się Mszy Świętej. Liturgia Męki Pańskiej o g. 18.00.

10. Przypominamy, że jutro wierni, którzy ukończyli 14 rok życia, są zobowiązani do zachowania do końca życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, a ci, którzy ukończyli 18. rok życia a nie rozpoczęli 60, są nadto zobowiązani do zachowania postu ścisłego, czyli do spożycia jednego posiłku do syta oraz dwóch skromnych.

11. Jutro o g. 15.00 rozpoczniemy nowennę do Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy do indywidualnego odmawiania koronki. Obrazki Jezu, ufam Tobie z tekstem tej modlitwy są na stoliku z prasą.

12. Przygotowujemy się do procesyjnego przeniesienia Pana Jezusa do Kaplicy Przechowania – Ciemnicy.

A + M + P + I

10.04.2017

7 kwietnia 2017 r., w piątek przed Niedzielą Palmową, odprawiliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Kopcu Powstania Warszawskiego. Rozważania przygotował i nabożeństwo prowadził o. Radosław Torba SchP. Odczytywali je rodzice uczniów ze szkół podstawowych nr 3 i pijarskiej oraz młodzież. Tematem medytacji były słowa ks. Jana Twardowskiego: „Miłość na śmierć nie umiera”. Śpiew animowały panie z parafialnego chóru Apparenti. Pozostałe funkcje pełniła Liturgiczna Służba Ołtarza.

Zdjęcia wykonał parafianin Jan Magrel.

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.