Get Adobe Flash player

16 grudnia – Sobota
7.00 – Za + śp. Eugenie Władysławę Papis o radość życia wiecznego
18.00 – Za + śp. Włodzimierza Karwackiego i Zygmunta Krawczyka o szczęśliwość wieczna w królestwie niebieskim
21.00 – W intencjach pielgrzymów
24.00 – W intencjach pielgrzymów

17 grudnia – III Niedziela Adwentu
8.00 – W intencji Parafian
9.30 – Za + śp. Jana Kielemoniuka o szczęśliwość wieczną w niebie.
11.00 – Za + śp. Marię i Stefana Grzelec o radość przebywania z Bogiem.
13.00 – Za + śp. Henryka Markiewicza w 2 rocznicę śmierci o zbawienie.
16.00 – W intencji przedszkolaków
18.00 – Za + śp. Jana Majewskiego i zmarłych Rodziców: Walentego i Marię o zbawienie.

18 grudnia – poniedziałek
7.00 – Przez wstawiennictwo NMP Nauczycielki Młodzieży o potrzebne łaski Boga, dary Ducha Świętego dla Krystyny i Tadeusza.
18.00 – Intencje Modlitewnego Pogotowia Ratunkowego.

19 grudnia – Wtorek
7.00 – Przez wstawiennictwo NMP Nauczycielki Młodzieży o potrzebne łaski Boga, dary Ducha Świętego dla Ireny i Wojciecha.
15.00 – Grupa Odrodzenie
18.00 –

20 grudnia – Środa
7.00 – Przez wstawiennictwo NMP Nauczycielki Młodzieży o dar Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Tadzia i jego Rodziny.
18.00 – W intencji młodych o zachowanie ich od wszelkich form uzależnień i zniewolenia. O światło i moc Ducha Świętego, aby mogli rozpoznać Bożą Miłość, przyjąć do swoich serc i realizować ją w życiu, by budowali cywilizację miłości na miarę trzeciego tysiąclecia.

21 grudnia – Czwartek
7.00 – Z + śp. Stanisława, Bolesława i Władysława oraz wszystkich zmarłych z rodziny Madałów o radość życia wiecznego w niebie.
7. 00 – W intencji Fundacji BO WARTO z okazji 6 lat istnienia: podziękowanie Bogu za opatrznościową opiekę nad działaniami Fundacji, prośbą o dalsze błogosławieństwo dla wszystkich jej Pracowników, Wolontariuszy, Darczyńców, Uczestników i Osób zaangażowanych w realizację projektów.
18.00 –

22 grudnia – Piątek
7.00 – Przez wstawiennictwo NMP Nauczycielki Młodzieży i Św. Michała Archanioła o dar Ducha Świętego i potrzebne łaski Boże dla Jakuba Pyzińskiego.
18.00 –

23 grudnia – Sobota
7.00 –
18.00 – W intencji małżonków Ewy i Dariusza z okazji 35 rocznicy zaślubin i urodzin Ewy, dziękczynienie Bogu za udzielone im łaski, z prośbą o dalsze Jego błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę NMP Królowej Wyznawców.

24 grudnia – IV Niedziela Adwentu
8.00 – W intencji ks. prałata Czesława Bednarczyka o potrzebne łaski od Boga, opiekę NMP i Św. Patrona oraz za śp. Adama i Mariannę Bednarczyków, zmarłych z rodziny Bednarczyków, Fijałkowskich i Sałków o zbawienie.
9.30 – W intencji małżonków Alicji i Marka Cykowskich z okazji 35 rocznicę zaślubin dziękczynienie Bogu za udzielone im łaski, z prośbą o dalsze Jego błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Maryi, Matki Bożej.
11.00 – Za + śp. Jana Majewskiego i zmarłych Rodziców: Walentego i Marię o zbawienie.
13.00 – W intencji małżonków Marianny i Jerzego Janowskich z okazji 50 rocznicy zaślubin dziękczynienie za otrzymane od Boga łaski, z prośbą o dalszą Jego opatrzność i opiekę Matki Bożej Królowej Wyznawców.
18.00 – Nie ma Mszy św.
24.00 – W intencji Ewy Toczyskiej z okazji Urodzin i Imienin o dar Bożego błogosławieństwa i opiekę NMP.
24.00 – W intencji parafian i Pielgrzymów o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, Matki Boga.
24.00 – W intencji Dobroczyńców, Ofiarodawców i Współpracowników Kolegium i Parafii.
24.00 – Za + śp. Katarzynę i Włodzimierza, Wandę i Józefa, Annę i Jana Wardeckich oraz Jerzego Syper o zbawienie.

A + M + P + I

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.