Get Adobe Flash player

Jezus mówi: "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony". (Mk 16, 16)

Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.
/KKK 1213/

Sakrament chrztu udzielany jest zasadniczo w pierwsze i trzecie niedziele miesiąca podczas Mszy św. o godz. 1300.

Chęć ochrzczenia dziecka rodzice (lub rodzic) winni zgłosić w kancelarii parafialnej na miesiąc przed planowanym terminem chrztu. Do zapisu niezbędny jest Akt Urodzenia dziecka. Mile jest widziany dokument potwierdzający sakramentalny charakter małżeństwa rodziców, jeśli był zawierany poza własną parafią.

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w katechezie przygotowującej do chrztu. Odbywa się ona zwykle w piątek poprzedzający termin chrztu, o godz. 19.00.

Terminy chrztów w Parafii w 2019 r.

6, 20 styczeń
3, 17 luty
3, 17 marzec
7, 21 kwiecień
5, 19 maj
3, 17 czerwiec
7, 21 lipiec
4, 18 sierpień
1, 15 wrzesień
6, 20 październik
3, 17 listopad
1, 15, 26 grudzień

Rodzice chrzestni
Do przyjęcia zadań rodzica chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
- ukończył 16 lat życia,
- jest katolikiem, przyjął sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
- jest wierzącym i praktykującymi, tzn. prowadzi życie zgodne z zasadami wiary i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić,

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego, a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację. Osoba ochrzczona, ale innego wyznania może być tylko świadkiem chrztu św. Chrzestni muszą przedstawić zaświadczenia wystawione przez własną parafię. Świadectwa te należy dostarczyć w dniu spisywania aktu chrztu, a najpóźniej w dniu chrztu dziecka. Przed chrztem rodzice, jeśli nie mają przeszkód kanonicznych, by otrzymać rozgrzeszenie, powinni przystąpić do sakramentu Pokuty; podobnie rodzice chrzestni.

W czasie Mszy świętej z obrzędem chrztu wypada przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować ją w intencji dziecka. Żyjący w związku niesakramentalnym nie przystępują do Komunii św. Na chrzest należy ze sobą przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę. Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznicę chrztu św. Aby ochrzcić dziecko spoza parafii należy uzyskać stosowne pozwolenie od Ks. Proboszcza ze swej parafii.

A + M + P + I

Spotkanie z Rodzicami przed I Spowiedzią i Komunią św. - 7.04.2019 r.

1) Świadectw Chrztu św., które było dostarczane do parafii. Będzie można odbrać u katechetów.

2) Kolejne próby przed I Spowiedzią i Komunią św. – s. Zuzanna + o. Radosław
a) 25 kwietnia (czwartek), g. 16.00,
b) 6 maja (poniedziałek), g. 16.00,
c) 8 maja (środa), g. 16.00,
d) 9 maja (czwartek), g. 16.00.

3) Przygotowanie bliższe do uroczystości dla obu grup:
a) sprzątanie kościoła - 9 maja (czwartek) g. 19.15 - Lista do zapisu.
Sprzęt własny. Środki zapewnia parafia
b) dekorowanie kościoła - 10 maja (piątek) g. 19.15

• zakup kwiatów,
• pomoc florystce w układaniu dekoracji
• wyznaczenie miejsc dla rodzin - Lista do zapisu.

4) Dzień Spowiedzi
a) 11 maja (sobota) g. 9.00 - prowadzi o. Radosław
b) błogosławieństwo dzieci przez rodziców/rodzica

• tekst błogosławieństwa poda kapłan,

c) Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych,

• ubiór świąteczny, ale nie pierwszokomunijny,
• przynosimy świece z osłonką, najlepiej tę od Chrztu św.
• dzieci wychodzą jak do Komunii św.
• ojcowie porządkowi zapalają świece dzieci od paschału – Lista do zapisu ;
• przynosimy książeczki do modlitwy
• Nabożeństwo pokutne
• spowiedź św.

(1) Prośba, aby rodzice i rodzeństwo skorzystali ze spowiedzi św. od poniedziałku do piątku (jeśli w naszym kościele to w godz. g. 17.45-19.00.
(2) W sobotę, 12 maja, najpierw spowiedź wszystkich dzieci. Później ewentualna spowiedź rodziców;
(3) Rodzic może/powinien towarzyszyć dziecku, które czeka na spowiedź.
(4) Rodzice, którzy chcą omówić jakieś spraw winni wyjść z kościoła do przedsionka lub zakrystii,
(5) Podczas samej spowiedzi nie robimy zdjęć i nie filmujemy, by nie przeszkadzać dzieciom w skupieniu. Zdjęcia będzie można zrobić przy konfesjonale po zakończeniu spowiedzi wszystkich lub w Białym Tygodniu.

5) Dzień Komunii 12 maja (niedziela) – SP Nr 3 + PSP
– celebrans - o. Tadeusz

a) Liturgię rozpoczniemy przed kościołem ok. 10.50. Dlatego przychodzimy wcześniej, a nie na godz. 11.00. W razie deszczu rozpoczęcie w kościele pod chorem.
b) parkowanie wzdłuż ulic i pod trasą Siekierkowską
c) dzieci przychodzą i bez świec, a także bez makijażu, torebek, bukiecików, rękawiczek;
d) Funkcje liturgiczne wyznaczają katecheci. Dziękuję tym Rodzicom, którzy je przyjmą (I czytanie, Psalm – (śpiew), II czytanie, Alleluja, modlitwa wiernych i inne)
e) dar ofiarny Rodziców

• pokrycie kosztów odnowienia kielicha i puszki
• kwiaty/dekoracja kościoła

f) ojcowie porządkowi:

• przynoszą i odnoszą klęczniki,
• zabezpieczają szarfy oddzielające,
• interweniują, gdyby ktoś burzył porządek lub natarczywie fotografuje czy filmuje,

g) zdjęcia klasowe bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. na stopniach prezbiterium.
h) gości - duchownych zapraszamy do koncelebry

6) Biały Tydzień w dniach 13-17 maja (poniedziałek-piątek) o g. 18.00. (Prośba o obecność do piątku włącznie).
a) każdy dzień będzie mieć swój temat,
b) wręczenie obrazków,
c) dar dzieci dla dzieci na misjach Ad gentes
d) na zakończenie Tygodnia, w piątek po liturgii może być agapa (propozycja rodziców po raz pierwszy w 2018 r.).

7) Uroczystość Bożego Ciała - 20 czerwca Msza św. z procesją eucharystyczną o g. 11.00. Prośba o udział dzieci w strojach komunijnych.

o. Tadeusz Suślik SP
proboszcz


Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Świętej
Parafia NMP Królowej Wyznawców w Warszawie – 2018/2019 r.

Drodzy Rodzice,
zgłaszając Wasze dziecko na przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. przyjmujecie na siebie obowiązek współpracowania z proboszczem i katechetami poprzez:

1. Regularne uczestniczenie z dzieckiem w Mszach św. w niedziele i święta nakazane

2. Udział w spotkaniach przygotowujących w parafii.

Terminy spotkań:
16.09.2018 r., 13.01.2019 r.
07.10.2018 r., 17.02.2019 r.
25.11.2018 r., 03.03.2019 r.
09.12.2018 r., 07.04.2019 r.

Najpierw uczestniczymy w Mszy św. o godz. 11.00. Liturgię przygotowują katecheci wraz rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. Po Mszy św. o. Proboszcz spotyka się z Rodzicami w sali teatralnej, a katecheci z dziećmi w kościele.

W ramach spotkań:
w październiku - poświęcenie różańców (prosimy o zakupienie),
w grudniu - poświęcenie łańcuszków z medalikiem (prosimy o zakupienie, jeśli dziecko jeszcze go nie ma), oraz wzięcie miary na strój komunijny. Firma: Bamax, Fortowa 17, bamax@bamax.pl, tel. 604 344 861, lub 22 835 1147,
w styczniu - poświęcenie książeczek (zakupują katecheci),
w kwietniu - odbiór strojów komunijnych.

3. Uczestniczenie z dzieckiem, w miarę możliwości, w nabożeństwach:
w październiku - różaniec św. – w kościele - codziennie g. 17.30,
- w kaplicy – pn-czw g. 16.00.
w Adwencie - roraty - pn-sb g. 7.00.
w Wielkim Poście - droga krzyżowa - g. 8.15; 17.15; 19.30,
w maju – nabożeństwo ku czci Najśw. Maryi Panny
- w kościele - pn-sb g. 18.30; ndz 17.30.
- przy kaplicy – pn-czw. g. 16.00.

4. Pomoc dziecku w pamięciowym przyswojeniu sobie małego katechizmu i modlitw:
wrzesień: znak krzyża, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży
październik: akty wiary, ufności, miłości i żalu, 7 sakramentów św., 7 grzechów głównych, Chwała Ojcu
listopad: 10 przykazań Bożych, 2 przykazani miłości
grudzień: 5 przykazań kościelnych
styczeń: warunki dobrej spowiedzi
luty: główne prawy wiary
marzec: formuła spowiedzi św., oraz Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
kwiecień: wyznanie wiary (Skład Apostolski).

5. Wspieranie dziecka dobrym przykładem życia chrześcijańskiego

6. Jeśli dziecko jest z innej parafii, to dostarczenie zgody od swego Ks. Proboszcza na komunię w naszej parafii jest ona warunkiem wpisania dziecka na listę kandydatów. Termin składania – do 30 września br.

7. Jeśli dziecko było ochrzczone poza naszą Parafią, to dostarczenie świadectwa Chrztu św. Świadectwo nie musimy być świeżej daty. Termin składania - do 30 listopada br.

s. Zuzanna CSFN, o. Radosław SP
katecheci

A + M + P + I

Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.
/KKK 1285/

Do sakramentu Bierzmowania przygotowują się gimnazjaliści klasy trzeciej i starsi, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiego uczęszczają gimnazjum (szkoły). Kandydaci zgłaszają się na początku klasy trzeciej gimnazjum, we wrześniu, do kancelarii parafialnej lub miejscowego duszpasterza młodzieży. Otrzymują dzienniczek i katechizm bierzmowanego, który pomoże im przygotować się do egzaminu ustnego w terminie wyznaczonym przez prowadzącego kapłana.

Kandydaci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu Chrztu św. Świadectwo Chrztu winno być dostarczone w terminie 30 dni od czasu pierwszego spotkania w ramach przygotowania. Dorośli, którzy chcą przyjąć sakrament Bierzmowania powinni odpowiednio wcześniej zgłosić się do kancelarii parafialnej.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu Bierzmowania odbywa się poprzez:
- codzienną modlitwę,
- Mszę św. w każdą niedzielę;
- udział w katechezie w szkolnej,
- udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania, dniach skupienia i wspólnych wyjściach,
- przystępowanie do sakramentu Pokuty raz w miesiącu (najlepiej przed I piątkiem miesiąca);
- uczestniczenie w nabożeństwie różańcowym w październiku, w roratach tj. Mszy św. ku czci NMP w adwencie, drodze krzyżowej i gorzkich żalach w wielkim poście;
- systematyczne zgłębianie swojej wiary przez czytanie Katechizmu Kościoła Katolickiego, prasy i książek katolickich.
- opracowanie życiorysu swego Patrona bierzmowania wraz z motywacją wyboru,
- przedstawienie opinii katechety o udziale w katechezach (wpis do indeksu),
- wybór świadka bierzmowania.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Kalendarium kandydatów do bierzmowania (grupa zaawansowana) w 2018 r.:

A. Zawansowani:
16.09.2018r. – g. 16.30
07.10.2018 r. – g. 16.30 (spotkanie młodzieży z o. Rafałem, a o. Proboszcza z rodzicami bierzmowanych)
Triduum (przygotowanie bezpośrednie do bierzmowania):
18.10.2018r. – g. 18.00 (czwartek)
19.10.2018r. – g. 18.00 (piątek)
20.10.2018r. – g. 9.30 (sobota)
21.10.2018r. – g. 18.00 (niedziela)
28.10.2018r. – g. 18.00 (niedziela) – Msza św. dziękczynna za sakrament bierzmowania i agapa

B. Początkujący:
Kalendarium kandydatów do bierzmowania (grupa poczatkująca - uczniowie z III klas gimnazjalnych i starsi) w 2018/2019 r.:
23.09.2018r. – g. 16.30 – spotkanie inaugurujące przygotowania do bierzmowania dla kandydatów i ich rodziców!!! (spotkanie w teatrze)
28.10.2018r.– g. 16.30
25.11.2018r. – g. 16.30
02.12.2018r. – g. 16.30
13.01.2019r. – g. 16.30
17.02.2019r. – g. 16.30
03.03.2019r. – g. 16.30
05.04.2019r. – g. 18.00 (piątek)
13.04.2019r. – g. 11.00 (sobota) – XXXIV ŚDM w Diecezjach (pielgrzymka do Świątyni Opatrzności)
12.05.2019r. – g.16.30
01/02.06.2019r. – g.7.30 (sobota) – Wyjazd na 23 spotkanie młodych Lednica 2000

Informacje dodatkowe
Sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości jest bierzmowanie, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego. Chrześcijaninem jest się w takim stopniu, w jakim uczestniczy się w życiu Chrystusa, do prowadzenia którego człowiek jest namaszczony Duchem Świętym. Jest to Duch prawdy i miłości, Duch odwagi do dawania świadectwa, Duch odpowiedzialności za rozwój Kościoła, Duch obecności Chrystusa w świecie. Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza (biskupa) i słowami: „PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO”. Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni, jaką zamierzył dla nas Bóg. Imię bierzmowania kandydat obiera sobie odpowiednio wcześniej (musi to być imię Świętego). Patronem bierzmowanego powinna być osoba, którą bierzmowany chce naśladować. Wybór Patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Świadek bierzmowania

Pontyfikał. Obrzęd Bierzmowania:

Poszczególnym bierzmowanym zwykle towarzyszy świadek, który przygotowuje ich do przyjęcia sakramentu, przedstawia szafarzowi bierzmowania do namaszczenia krzyżmem, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali.

Ze względu na współczesne warunki pastoralne wypada aby chrzestny, jeżeli może być obecny, był także świadkiem bierzmowania. W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania. Także rodzice mogą osobiście przedstawiać swoje dzieci do bierzmowania. Ordynariusz miejscowy, zważywszy okoliczności czasu i miejsca, powinien ustalić, jaki sposób postępowania należy zachować w jego diecezji.

Duszpasterze niech troszczą się o to, aby świadek bierzmowania, wybrany przez kandydata lub przez jego rodzinę, był duchowo przygotowany do tej funkcji oraz odznaczał się następującymi przymiotami:
a) był wystarczająco dojrzały do spełniania tego zadania;
b) należał do Kościoła katolickiego i przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
c) nie był wykluczony przez prawo od spełniania czynności świadka bierzmowania.
(Por. OB, Wstęp 5.6)

Instrukcja Duszpasterska dotycząca Sakramentu Bierzmowania:
Ponieważ sakrament bierzmowania ściśle jest związany z pozostałymi sakramentami chrześcijańskiego wtajemniczenia, stąd odnowiony obrzęd wykazuje, że najwłaściwszymi osobami na świadków bierzmowania są rodzice chrzestni. Należy zachęcać, żeby dla chłopców świadkami bierzmowania byli ojcowie chrzestni, a dla dziewcząt matki chrzestne. Postulatu tego nie można stawiać bezwzględnie. Obecne przepisy dopuszczają na świadka bierzmowania także osobę płci odmiennej.

W razie niemożności przybycia rodziców chrzestnych na uroczystość bierzmowania, można wziąć na świadka bierzmowania inną osobę, która sama przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest religijnie praktykująca i prowadzi życie według zasad wiary. Przepisy liturgiczne zezwalają, żeby w razie braku odpowiedniego świadka sami rodzice przedstawili swoje dziecko.
(IDSB, nr 6)

A + M + P + I

Sakrament Pokuty jest sprawowany w Sanktuarium przed Mszami świętymi. Wyznanie grzechów dokonywane jest przed kapłanem. Trzeba jednak pamiętać, że grzechy odpuszcza sam Bóg. On powierzył odpuszczanie grzechów ludziom, a więc biskupom i kapłanom, aby czynili to w Jego imieniu. Zawarte jest to wszystko w formule rozgrzeszenia, którą wypowiada kapłan nad penitentem. Te zbawienne dla nas słowa brzmią następująco: "Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

Z czego się spowiadać? A może jeszcze wcześniej trzeba zapytać: jak się spowiadać? Jest to pytanie bardzo ważne, ponieważ od sposobu spowiedzi zależy w bardzo dużym stopniu to, co przeżyjesz, a więc czy będzie to spotkanie z Chrystusem w sakramencie pojednania, czy tylko lęk przed tym, co powie ksiądz. Chciałbym, aby każdy kto bierze do ręki ten rachunek sumienia, zgodził się najpierw na jedną prawdę: aby dobrze się wyspowiadać trzeba najpierw mieć czas. Nawet jeżeli do kościoła przyszło się w gronie kolegów i koleżanek, to na czas przygotowania i spowiedzi trzeba o nich zapomnieć. Każdy ma przecież imię problemy i inne grzechy, a więc jeden potrzebnie na rachunek sumienia i spowiedź więcej czasu, a inny mniej.
Proszę więc: zanim podejdziesz do konfesjonału. uklęknij przed Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, opowiedz Mu o swoich problemach, o tym z czym sobie nie radzisz i powiedz co najbardziej pragniesz zmienić - z czego chcesz się poprawić... A potem z przygotowanym rachunkiem sumienia idź do konfesjonału. Czas oczekiwania wykorzystaj na modlitwę. Wróćmy jednak do pierwszego pytania: z czego się spowiadać ? Spowiedź w pierwszym rzędzie dotyczy grzechów śmiertelnych. Mamy z nimi do czynienia wtedy, gdy są spełnione trzy warunki:
- zostało przekroczone prawo Boże w ważnej sprawie (jest to tzw. materia ciężka),
- czyn został popełniony ze świadomością zła (trzeba wiedzieć, że czyn jest zły i przekracza prawo Boże w ważnej sprawie),
- grzech musi być popełniony dobrowolnie (z własnej woli, bez przymusu). Gdyby któryś z tych warunków nie zachodził, grzech będzie miał charakter powszedni (jest przekroczeniem prawa Bożego w rzeczy małej lub w ważnej rzeczy, ale nie całkiem świadomie i dobrowolnie).

I na koniec przypomnienie! Aby spowiedź była dobra musi być spełnionych pięć warunków, spośród których najważniejszy jest żal za grzechy. Gdyby ktoś za grzech nie żałował, nie będą mu odpuszczone.
Wszystkich, którzy będą korzystali z tego rachunku sumienia, proszę: nie zapomnijcie, że ten rachunek nie jest na całe życie. Jest to rachunek sumienia dla młodzieży. Kiedyś trzeba go więc będzie zostawić lub przekazać młodszym. Problemy w nim poruszone są odbiciem tego z czym jako kapłan najczęściej się spotykam na katechizacji i w konfesjonale. Dla tych zaś, którzy będąc w szkole średniej wspięli się już na wyższy poziom życia duchowego, którzy prowadzą głębsze życie religijne, proponuję także poszukanie czegoś nowego. Nie lękajcie się - Bóg jest dobry!

Ks. Dariusz Madejczyk

I PRZYKAZANIE mówi o miejscu Boga w naszym życiu. Należy więc postawić sobie pytanie:
- o czas dla Boga, czy nie jest spychany na margines życia, na koniec dnia?
- czy nie brakuje codziennej modlitwy, i jak ta modlitwa wygląda ? Może jest odmawiana bezmyślnie i w pośpiechu ?
- czy wiara w Boga się rozwija (poprzez np. czytanie Pisma św. książek i gazet religijnych) ?
- czy to co czytam, oglądam, a także ludzie, których spotykam, pomagają mi zbliżać się do Boga, czy mnie od Niego oddalają?
- czy umiem się przyznać do wiary i przeciwstawić złu tam, gdzie je dostrzegam?

II PRZYKAZANIE mówi o szacunku wobec Boga i tego, co święte. Należy więc postawić sobie pytanie:
- czy nie odrzucam woli Bożej wyrażonej w przykazaniach i nauce Kościoła (np. przez mówienie: "dla mnie to nie jest grzechem") ?
- czy nie odrzucam Boga przez długotrwałe unikanie spowiedzi św. i trwanie w grzechu śmiertelnym?
- czy nie przysięgałem bez potrzeby, fałszywie, lub czy dotrzymałem przysięgi ?
- czy nie wyszydzałem Kościoła, ludzi, którzy starają się na co dzień ukazywać swą wiarę ?
- czy szanowałem imiona i rzeczy święte?

III PRZYKAZANIE mówi o wypełnianiu obowiązków religijnych. W związku z tym należy postawić sobie pytanie:
- o udział we Mszy św. w niedzielę i święta (jeżeli zdarzały się zawinione nieobecności, należy podać ilość i powód), w jaki sposób uczestniczę we Mszy św. (słuchanie oraz zaangażowanie we wspólną modlitwę)?
- czy nie zakłócam świątecznego charakteru niedzieli przez niepotrzebną pracę?
- czy staram się ubogacić niedzielę czytaniem Biblii, dobrych książek, oglądaniem dobrych programów w telewizji lub ciekawymi Spotkaniami?
- czy potrafię domownikom przypomnieć o Mszy św. i właściwym przeżyciu niedzieli?
- czy zachowuję posty nakazane w Kościele?
- czy powstrzymywałem się od udziału w zabawach i dyskotekach w okresie Adwentu i Wielkiego Postu?
- czy przystąpiłem do spowiedzi i Komunii św. w okresie wielkanocnym?

IV PRZYKAZANIE jest wezwaniem do okazywania szacunku i wdzięczności rodzicom, nauczycielom i przełożonym. Przykazanie to porusza następujące problemy:
- sposób odnoszenia się do wspomnianych osób,
- uczciwość, prawdomówność w stosunku do nich,
- dbałość o ich dobre imię,
- podejmowanie codziennych obowiązków domowych i szkolnych,
- gotowość do wzięcia odpowiedzialności za sprawy domowe i rodzinne (np. pomoc w sprzątaniu, czy innych domowych zajęciach).

V PRZYKAZANIE wzywa nas do szacunku oraz ochrony życia swojego i innych ludzi. W związku z tym nakazuje:
- szanować i bronić życia na każdym etapie jego istnienia (od poczęcia, aż do śmierci),
- nie godzić się na jego lekceważenie (zwłaszcza w dyskusjach na temat zabijania dzieci nienarodzonych),
- dbać o zdrowie (zażywanie narkotyków, nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, nieodpowiedni ubiór, okaleczenie).
Grzechem jest także:
- znieważanie drugiego człowieka słowem lub czynem,
- uleganie uczuciu nienawiści, złości,
- brak dążenia do zgody,
- niechętne przebaczenie,
- próba samobójstwa,
- ucieczka z domu,
- dręczenie zwierząt,
- niszczenie przyrody,
- i oczywiście zabójstwo.

VI PRZYKAZANIE stoi na straży godności człowieka i szacunku w dziedzinie przekazywania życia. Grzechy przeciw temu przykazaniu to:
- współżycie przedmałżeńskie,
- rozbudzanie pożądliwości przez pieszczoty i pocałunki,
- uczynki nieskromne dokonywane w samotności (samogwałt, czyli masturbacja, onanizm),
- nieskromne rozmowy,
- rozbudzanie pożądliwości i nieskromnych myśli przez lekturę, oglądanie filmów lub czasopism pornograficznych,
- prowadzenie innych ludzi do nieczystości przez słowa lub czyny.

VII PRZYKAZANIE stoi na straży własności drugiego człowieka oraz własności wspólnej. W zakres tego przykazania wchodzą następujące sprawy:
- kradzież,
- niszczenie własności innych lub wspólnej (np. urządzeń miejskich),
- nie oddanie rzeczy skradzionych lub znalezionych, gdy znamy właściciela,
- oszustwo,
- nieuczciwy zysk.
Należy w tym przykazaniu określić także jak wielka była szkoda wyrządzona przez popełniony grzech.

VIII PRZYKAZANIE mówi o odpowiedzialności za słowo. Trzeba więc zadać sobie pytanie:
- o prawdę i kłamstwo w życiu, czy nie posługuję się półprawdą?
- czy nie zaszkodziło się komuś poprzez oszczerstwo (mówienie nieprawdy), obmowę (rozgłaszanie słabości drugiej osoby), plotki, podejrzenia i posądzenia?
- jak wyglądało spełnianie obietnic i dotrzymywanie tajemnicy?
- czy w życiu nie zachowuję się w sposób obłudny?
- czy potrafię uznać własne błędy i doceniać zalety innych?

IX PRZYKAZANIE obejmuje grzechy, które są znakiem wewnętrznego nieuporządkowania w dziedzinie seksualnej. Wiele z nich może pojawić się w okresie dojrzewania. Należy więc zwrócić uwagę:
- czy nie są świadomie i dobrowolnie dopuszczane nieskromne myśli, wyobrażenia i pragnienia ?
- czy zdobywanie wiedzy z dziedziny seksualnej, które jest czymś potrzebnym, nie prowadzi do rozbudzenia tej sfery życia ?
- czy nie zdarzają się rozmowy, które mają doprowadzić do rozbudzenia pożądania ?
- czy celowo nie poszukuję tego, co prowadzi do grzechów nieczystych ? czy świadomie i dobrowolnie nie podtrzymuję w swej pamięci nieskromnych myśli, pragnień i obrazów ?
- czy nie jestem dla innych powodem nieskromnych myśli i wyobrażeń przez sposób bycia, słowa oraz ubiór?
- czy celowo nie ubieram na siebie takich Strojów, które mają "prowokacyjny charakter" ?

X PRZYKAZANIE zwraca uwagę na sferę niewłaściwych pragnień, które rodzą się w człowieku na widok tego, co inni posiadają. Należy zwrócić uwagę:
- na rodzące się uczucia zazdrości,
- czy stan posiadania innych nie rodzi we mnie uczucia nienawiści, nieżyczliwości i czy nie prowadzi do podejrzeń, obmowy?
- czy umiem się cieszyć i dziękować Bogu za to, co posiadam?
- czy umiem się dzielić z innymi tym, co mam?
- czy jestem wrażliwy na potrzeby innych ludzi, czy dostrzegam ich potrzeby?
- czy moje życie jest poukładane wg właściwej hierarchii wartości (czy sprawy materialne nie zasłaniają tego, co prowadzi do Boga i ludzi)?

MODLITWA DZIĘKCZYNNA Boże mój, dziękuję Ci za Twą wielką dobroć, za przebaczenie grzechów. Dziękuję Ci za życie łaski, które mi dałeś. Umocniłeś mnie do walki z grzechem. Pragnę pamiętać, jaką cenę zapłacił Chrystus, aby obdarzyć mnie dobrem Pomóż mi wytrwać w postanowieniach i więcej nie grzeszyć. Amen.

A + M + P + I

Namaszczenie dłoni chorego

Namaszczenie dłoni choreg
Sakrament Namaszczenia Chorych jest udzielany:
- w domu chorego w pierwsze piątki miesiąca w godz. 9.30-12.00, po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii parafialnej lub w zakrystii
- w Sanktuarium 11 dnia każdego miesiąca podczas Mszy św. z chorymi i za chorych o godz. 11.00
- zawsze, gdy o to prosi chory lub osoba, która się nim opiekuje.

Szafarz
Według nauki Kościoła tylko kapłani (biskupi i prezbiterzy) mogą udzielać sakramentu namaszczenia chorych. Zwyczajnie spełniają tę posługę biskupi, proboszczowie i ich współpracownicy; szczególnie ci kapłani, którym powierzono troskę o chorych lub starszych ludzi przebywających w szpitalach lub własnych domach.
Przyjmujących sakrament chorych Kościół po Soborze Watykańskim II poucza, że z wielką gorliwością należy udzielać sakramentu namaszczenia tym wiernym, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku. Uważa się, że dla oceny choroby wystarczy roztropny osąd ze strony rodziny lub samego duszpasterza. W razie wątpliwości można byłoby zapytać lekarza. Stąd też sakrament namaszczenia ma prawo przyjąć chory w poważnej chorobie, która może zagrozić jego życiu.
Pewną nowością jest możliwość udzielenie sakramentu przed operacją, jeśli jej przyczyną jest poważna choroba. Chory nie musi tu być osobą leżącą. Kościół zaleca udzielać tego sakramentu również osobom w podeszłym wieku, nie określając dokładnie liczby lat, których siły Po Soborze Watykańskim II pozwolono też, aby sakrament namaszczenia mogły przyjmować ciężko chore dzieci, nawet przed pierwszą spowiedzią i Komunią św., jeżeli osiągnęły taki stan swojego umysłu, że wiedzą, iż ten sakrament może im przynieść ulgę. Chorym, którzy stracili przytomność lub używanie rozumu, wolno udzielić namaszczenia, gdy nie ma wątpliwości, że poprosiliby o ten sakrament, gdyby byli przytomni.
Obecnie nie udziela się tego sakramentu człowiekowi zmarłemu. Kapłan po przybyciu do chorego, przekonawszy się, że już umarł, powinien go wraz obecnymi polecać Bożemu miłosierdziu, prosząc o wieczne jego zbawienie. Jeżeli natomiast byłaby wątpliwość, czy chory naprawdę umarł, należy udzielić namaszczenia w formie warunkowej (Sch nr 10-15).
Zdarza się, że czasami proszą o ten sakrament wierni innych wyznań chrześcijańskich. Otóż wierni Kościołów wschodnich nie będących w jedności z Kościołem katolickim (prawosławni) mogą otrzymać sakrament namaszczenia chorych od kapłana katolickiego, jeżeli sami o to proszą i są należycie usposobieni oraz dysponowani. Innym chrześcijanom odłączonym szafarz katolicki może udzielić tego sakramentu wtedy, gdy nie mogą oni zwrócić się do własnego szafarza, sami o namaszczenie poproszą, wyrażając co do tego sakramentu wiarę katolicką. Oczywiście muszą być też przygotowani do przyjęcia sakramentu i odpowiednio dysponowani
(KPK kan. 844 § 3-4).

Komu nie wolno udzielić sakramentu namaszczenia chorych?
Nie wolno udzielić tego sakramentu w dwóch przypadkach, mianowicie gdy chory już zmarł, o czym już wspomniano. W drugim wypadku, gdy chory nie okazuje żalu za grzechy lub odmawia przyjęcia sakramentu, nie wolno kapłanowi udzielać namaszczenia.
(KPK kan. 1007).

Czas i miejsce udzielania namaszczenia
W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że namaszczenienie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości
(KKK 1514).

Wolno więc tego sakramentu udzielać w każdym czasie. Nie należy jednak odkładać jego przyjęcia na czas, np. agonii, bo rzeczywiście wówczas może kojarzyć się wiernym, że ksiądz przychodzący do chorego jest zwiastunem śmierci. Wolno ponownie udzielić tego sakramentu wówczas, gdy dany chory, już namaszczony, odzyskał zdrowie, lecz znów po pewnym czasie został dotknięty nową ciężką chorobą. W ciągu tej samej choroby można znów udzielić sakramentu namaszczenia, gdy stan chorego wyraźnie pogorszył się (KKK 1515).

Zazwyczaj miejscem udzielania sakramentu namaszczenia chorych jest dom, mieszkanie chorego, a także szpitale. Po Soborze Watykańskim II także takim miejscem jest kościół lub kaplica, także kaplica szpitalna. W kościele lub kaplicy udziela się sakramentu namaszczenia chorym, np. przed operacją, ale też w ostatnich latach jest to miejsce, gdzie sprawuje się liturgię tego sakramentu, często podczas Mszy św., dla większej grupy osób.

Ks. Stanisław Hołodok

A + M + P + I

Katechezy przedmałżeńskie
Narzeczeni, którzy przez katechezy pragną przygotować się do zawarcia sakramentalnego małżeństwa proszeni są o kontakt z o. proboszczem telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną.

Informacje dla narzeczonych katolików, zamieszkałych w Polsce
1. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia stałego lub tymczasowego zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej.

2. Na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu narzeczeni zgłaszają się do duszpasterza. Przedstawiają: dowody osobiste i świadectwa chrztu św., wystawione nie wcześniej niż przed trzema miesiącami. Świadectwa powinny zawierać informacje dotyczące ewentualnego zawarcia małżeństwa i przyjęcia sakramentu bierzmowania. Wdowcy przedstawiają także kościelne świadectwa zgonu zmarłego współmałżonka.

3. Duszpasterz przeprowadza rozmowę z narzeczonymi i sporządza protokół na urzędowym formularzu. Celem rozmowy jest zbadanie, czy narzeczeni są stanu wolnego, czy nie zachodzą między nimi kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa i czy pragną zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła. Ustala się wstępnie termin ślubu i omawia sprawy związane z przygotowaniem do małżeństwa.

4. Zawarcie ślubu kościelnego związane jest z zawarciem związku cywilnego ze względu na cywilne skutki małżeństwa. Zalecone jest zawarcie małżeństwa w formie ślubu "konkordatowego". W tym wypadku należy przez ślubem kościelnym przedstawić zaświadczenie z USC miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. Zaświadczenie jest ważne trzy miesiące. W tym czasie powinien być zawarty ślub "konkordatowy". Narzeczeni mogą zawrzeć związek cywilny przed ślubem kościelnym; w takim wypadku mają przedstawić świadectwo z USC duszpasterzowi.

5. Narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej, która obejmuje w archidiecezji warszawskiej dziesięć spotkań (zalecone jest przygotowanie całoroczne), oraz do trzech rozmów w parafialnej poradni rodzinnej. Otrzymują od swego duszpasterza indeksy, w których poświadcza się udział w poszczególnych spotkaniach oraz wizyty w poradni rodzinnej. Indeksy przedstawia się przed ślubem przy spisywaniu aktu zawarcia małżeństwa.

6. Przed zawarciem małżeństwa wygłasza się przez dwie niedziele zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych. Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w innej parafii kieruje duszpasterz, który sporządził protokół przedślubny.

7. Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni, jeśli to możliwe, przystąpić do tego sakramentu przed zawarciem małżeństwa.
8. Sakrament małżeństwa wymaga od narzeczonych duchowego przygotowania i przyjęcia go w stanie łaski. Dlatego Kościół wzywa narzeczonych, żeby przystąpili do sakramentu pokuty dwukrotnie: zaraz po zgłoszeniu do protokołu przedślubnego i przed ślubem.

9. Ślub odbywa się z zasady w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny. W uzasadnionych wypadkach można zawrzeć małżeństwo w innych kościele parafialnym, po uzyskaniu od swego proboszcza zgody, zwanej licencją. Licencję wystawia się po ukończeniu katechez przedślubnych i wizytach w poradni rodzinnej oraz po wygłoszeniu zapowiedzi.

10. Akt zawarcia małżeństwa spisuje się w kancelarii parafii, w której odbędzie się ślub. W tym celu narzeczeni, w uzgodnionym terminie, zgłaszają się z dwoma świadkami i przedstawiają: zaświadczenie z USC do ślubu "konkordatowego" (3 egzemplarze) lub świadectwo zawartego już związku cywilnego oraz - gdy zawierają małżeństwo poza własną parafią - licencję z parafii, gdzie był sporządzony protokół przedślubny, a także, jeśli wcześniej tego nie uczynili, świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej. Świadkowie przedstawiają dowody osobiste.

11. Zgodnie z powszechną praktyką, z okazji zawarcia małżeństwa składa się ofiarę pieniężną na rzecz Kościoła. W wypadku ślubu na podstawie licencji, czwarta część sumy przeznaczonej na ten cel przypada parafii, która licencję wystawia.

12. Praktykujący katolicy zawierają małżeństwo podczas Mszy świętej, jeśli pozwala na to organizacja liturgii w świątyni. W przeciwnym razie małżeństwo błogosławi się poza Mszą świętą, w obrzędzie połączonym z Komunią świętą. Wykonywanie zdjęć i filmowanie podczas ślubu przez uprawnione osoby, a także miejsce składania życzeń, należy uzgodnić z ks. proboszczem.

13. Nie dopuszcza się sprawowania obrzędów zawarcia małżeństwa poza świątynią.

A + M + P + I

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.