Get Adobe Flash player

w soboty w godz. 900 – 1030

7, 28 styczeń

4, 18 luty

4 marzec

8, 22 kwiecień

6, 20 maj

3, 17 czerwiec

lipiec, sierpień – urlop

2, 23 wrzesień

7, 21 październik

4, 18 listopad

2, 16 grudzień

Wejście do punktu przez podwórko naprzeciw przystanku MZK. Wszystkim wspierającym działalność Caritas przez ofiarowanie odzieży, żywności bądź pieniędzy – dziękujemy!

Parafialny Zespół Caritas

Zgodnie z zarządzeniem Caritas Archidiecezji Warszawskiej w dn. 1 października 2012 r., z pomocy Parafialnego Zespołu Caritas mogą korzystać osoby u których dochód nie przekracza:

684,00 zł/netto na 1 osobę w rodzinie
813,00 zł/netto u osób samotnych.

Dlatego PZC zastrzega sobie prawo domagania się od swoich podopiecznych niżej wymienionych dokumentów w celu dokonania weryfikacji lub założenia kartoteki:
– zaświadczenia o dochodach,
– zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej,
– odcinek renty lub emerytury,
– decyzję o zasiłku rodzinnym,
– decyzję o wysokości alimentów,
– zaświadczenie z opieki społecznej o korzystaniu z pomocy lub nie.

W przypadku nie przedstawienia ww. dokumentów pomoc nie będzie udzielana.

Wszystkim wspierającym działalność Caritas przez ofiarowanie odzieży, żywności bądź pieniędzy – dziękujemy!

o. Tadeusz Suślik SchP proboszcz

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.