Get Adobe Flash player

w soboty w godz. 900 – 1030

13 i 27 stycznia,
3 i 17 lutego,
3 i 24 marca,
7 i 28 kwietnia,
5 i 19 maja,
2 i 16 czerwca,
lipiec – urlop,
sierpień – urlop,
1 i 22 września,
6 i 20 października,
3 i 17 listopada,
1 i 15 grudnia.

Wejście do punktu przez podwórko naprzeciw przystanku MZK. Wszystkim wspierającym działalność Caritas przez ofiarowanie odzieży, żywności bądź pieniędzy – dziękujemy!

Parafialny Zespół Caritas

Zgodnie z zarządzeniem Caritas Archidiecezji Warszawskiej w dn. 1 października 2012 r., z pomocy Parafialnego Zespołu Caritas mogą korzystać osoby u których dochód nie przekracza:

684,00 zł/netto na 1 osobę w rodzinie
813,00 zł/netto u osób samotnych.

Dlatego PZC zastrzega sobie prawo domagania się od swoich podopiecznych niżej wymienionych dokumentów w celu dokonania weryfikacji lub założenia kartoteki:
– zaświadczenia o dochodach,
– zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej,
– odcinek renty lub emerytury,
– decyzję o zasiłku rodzinnym,
– decyzję o wysokości alimentów,
– zaświadczenie z opieki społecznej o korzystaniu z pomocy lub nie.

W przypadku nie przedstawienia ww. dokumentów pomoc nie będzie udzielana.

Wszystkim wspierającym działalność Caritas przez ofiarowanie odzieży, żywności bądź pieniędzy – dziękujemy!

o. Tadeusz Suślik SchP proboszcz

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.