Get Adobe Flash player

Rok założenia – 2007 r.

Założyciel i opiekun kościelny Grup w Polsce – o. Józef Markowicz CSsR

Animator Grupy Warszawskiej – Jadwiga Niewczas

Opiekun Grupy Warszawskiej – o. Tadeusz Suślik SchP

Cel założenia - modlitwa za Ojczyznę.

Środki: Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec św.

Liczba członków Grupy Warszawskiej – 43 stałych członków i uczestników spotkań prawie wszystkich zebrań.

Charakterystyka: Jest to bardziej Grupa, niż Wspólnota. Ma charakter otwarty, tzn. kto chce może się przyłączyć i uczestniczyć w modlitwie.

Formacja członków: aby rozwijać miłość do Ojczyzny, korzysta się z literatury patriotycznej dawnej i współczesnej, m.in. nauczania Kard. Augusta Hlonda, S. B. Stefana Wyszyńskiego i bł. Jana Pawła II, szczególnie z jego nauk głoszonych w czasie pielgrzymek do Polski.

Dla pogłębienia życia duchowego korzysta się także z literatury ascetycznej i żywotów świętych.

Czas spotkań:

1. Grupa Warszawska – każdy wtorek o godz. 15.00 Msza św. w kaplicy na miejscu objawień. Po niej adoracja Najśw. Sakramentu. Następnie spotkanie formacyjno-informujące.
2. Raz w miesiącu modlitwie przewodniczy o. Józef Markowicz CSsR

Dnia 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w tutejszym sanktuarium, odbyło się modlitewne spotkanie grupy „Odrodzenie”. Grupa ta dąży do duchowego odrodzenia narodu polskiego poprzez modlitwę adoracyjną i wstawienniczą oraz przez ewangeliczne odradzanie się osób. Pogłębia intelektualnie wiarę swoich członków, działa na rzecz jednostek, rodzin, społeczności lokalnej i wspólnoty narodowej. Modlitwie przewodniczył o. Józef Markowicz CSsR (Congregatio Sanctissimi Redemptoris). Najpierw o godz. 1500 odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego, potem rozważano część trzecią Różańca św. Następnie Ojciec wygłosił konferencję i celebrował Mszę św. Po niej miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. Na koniec poświęcił dewocjonalia.

Zdjęcia wykonano w różnych okresach czasu.

Uwaga:

Obrazy można wyświetlić w większej rozdzielczości.
Firefox, Chrome
1. Kliknąć obraz lewym przyciskiem myszy,
2. Wcisnąć ctrl i kręcić kółkiem myszy

Kwiecień-Maj 2018
Program Aktu Ofiarowania się Jezusowi przez Maryję


Szczegóły na www.pomaranczki.wordpresss.com

Opiekunem gimnazjalistów i lektorów o. Radosław Torba SchP.
Zbiórki dla ministrantów ze Szkoły Podstawowej – w czwartki godz. 16.00.

W 3 czwartek miesiąca o godz. 18.00. – Msza św. dla całego grona ministrantów. Zapraszamy także Rodziców. Po Eucharystii agapa.

Zapraszamy na blog pijarskiej Służby Ołtarza.

Ministranci

 1. Wyrwa Tymoteusz - PSP
 2. Luto Maciej - PSP
 3. Wojtylak Mikołaj - PSP
 4. Boruta Adam - PSP
 5. Cieślak Filip - PSP
 6. Dylewski Franciszek - PSP
 7. Stępniewski Ignacy - PSP
 8. Jaworski Stanisław - PSP
 9. Figuła Stanisław - SP nr 3
 10. Kazubiński - SP nr 3
 11. Stańczak Adam - SP nr 3
 12. Bieniek Mateusz - SP nr 3

Gimnazjum

 1. Kociszewski Franciszek - PG
 2. Chojnacki Kacper - PG
 3. Salomon Maciej - PG
 4. Magrel Krzysztof
 5. Szczepaniak Sebastian - PG
 6. Wakulewicz Jan - PG
 7. Cichocki Bernard - PG

Ministranci ze szkół pijarskich ( służą okazjonalnie)

 1. Kozikowski Miłosz
 2. Kozikowski Amadeusz
 3. Kozikowski Fryderyk
 4. Szczepaniak Jakub
 5. Mikołajczyk Stanisław
 6. Darliński Stanisław
 7. Góźdź Maks
 8. Góźdź Adam

Liceum i Studenci

 1. Infulecki Jakub
 2. Kociszewski Konrad
 3. Szymański Michał
 4. Kwasowski Jan
 5. Hammermaister Artur
 6. Pinkosz Marcin

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.