Get Adobe Flash player
skróty:

Grupa Odrodzenie | Liturgiczna Służba Ołtarza | Skauci Europy

Rok założenia – 2007 r.

Założyciel i opiekun kościelny Grup w Polsce – o. Józef Markowicz CSsR

Animator Grupy Warszawskiej – Jadwiga Niewczas

Opiekun Grupy Warszawskiej – o. Tadeusz Suślik SchP

Cel założenia – modlitwa za Ojczyznę.

Środki: Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec św.

Liczba członków Grupy Warszawskiej – 43 stałych członków i uczestników spotkań prawie wszystkich zebrań.

Charakterystyka: Jest to bardziej Grupa, niż Wspólnota. Ma charakter otwarty, tzn. kto chce może się przyłączyć i uczestniczyć w modlitwie.

Formacja członków: aby rozwijać miłość do Ojczyzny, korzysta się z literatury patriotycznej dawnej i współczesnej, m.in. nauczania Kard. Augusta Hlonda, S. B. Stefana Wyszyńskiego i bł. Jana Pawła II, szczególnie z jego nauk głoszonych w czasie pielgrzymek do Polski.

Dla pogłębienia życia duchowego korzysta się także z literatury ascetycznej i żywotów świętych.

Czas spotkań:

1. Grupa Warszawska – każdy wtorek o godz. 15.00 Msza św. w kaplicy na miejscu objawień. Po niej adoracja Najśw. Sakramentu. Następnie spotkanie formacyjno-informujące.
2. Raz w miesiącu modlitwie przewodniczy o. Józef Markowicz CSsR

Dnia 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w tutejszym sanktuarium, odbyło się modlitewne spotkanie grupy „Odrodzenie”. Grupa ta dąży do duchowego odrodzenia narodu polskiego poprzez modlitwę adoracyjną i wstawienniczą oraz przez ewangeliczne odradzanie się osób. Pogłębia intelektualnie wiarę swoich członków, działa na rzecz jednostek, rodzin, społeczności lokalnej i wspólnoty narodowej. Modlitwie przewodniczył o. Józef Markowicz CSsR (Congregatio Sanctissimi Redemptoris). Najpierw o godz. 1500 odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego, potem rozważano część trzecią Różańca św. Następnie Ojciec wygłosił konferencję i celebrował Mszę św. Po niej miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. Na koniec poświęcił dewocjonalia.

Zdjęcia wykonano w różnych okresach czasu.


Ministranci

 1. Wyrwa Tymoteusz – PSP
 2. Luto Maciej – PSP
 3. Wojtylak Mikołaj – PSP
 4. Boruta Adam – PSP
 5. Cieślak Filip – PSP
 6. Dylewski Franciszek – PSP
 7. Stępniewski Ignacy – PSP
 8. Jaworski Stanisław – PSP
 9. Figuła Stanisław – SP nr 3
 10. Kazubiński – SP nr 3
 11. Stańczak Adam – SP nr 3
 12. Bieniek Mateusz – SP nr 3

Gimnazjum

 1. Kociszewski Franciszek – PG
 2. Chojnacki Kacper – PG
 3. Salomon Maciej – PG
 4. Magrel Krzysztof
 5. Szczepaniak Sebastian – PG
 6. Wakulewicz Jan – PG
 7. Cichocki Bernard – PG

Ministranci ze szkół pijarskich ( służą okazjonalnie)

 1. Kozikowski Miłosz
 2. Kozikowski Amadeusz
 3. Kozikowski Fryderyk
 4. Szczepaniak Jakub
 5. Mikołajczyk Stanisław
 6. Darliński Stanisław
 7. Góźdź Maks
 8. Góźdź Adam

Liceum i Studenci

 1. Infulecki Jakub
 2. Kociszewski Konrad
 3. Szymański Michał
 4. Kwasowski Jan
 5. Hammermaister Artur
 6. Pinkosz Marcin


Opiekunem gimnazjalistów i lektorów o. Przemysław Belcyr SchP.
Zbiórki dla ministrantów ze Szkoły Podstawowej – w czwartki godz. 16.00.

W 3 czwartek miesiąca o godz. 18.00. – Msza św. dla całego grona ministrantów. Zapraszamy także Rodziców. Po Eucharystii agapa.

Zapraszamy na blog pijarskiej Służby Ołtarza.


skauci

SKAUCI EUROPY

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”
Federacja Skautingu Europejskiego

Ruch skautowy przy Parafii NMP Królowej Wyznawców, Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży zainicjował o. Jarosław Pabian SchP, ówczesny duszpasterz młodzieży, wiosną 2007 roku – zachęcił dwie młode parafianki do poznania Stowarzyszenia oraz założenia gromady wilczków (zuchów).

We wrześniu 2010 powstała drużyna harcerek. 2. Szczep Warszawski został zatwierdzony 16 stycznia 2011 roku przez Komisarza Federacji oraz Naczelniczkę harcerek. W tym samym roku, ze wsparciem rodziców wilczków i harcerek, założono też gromadę dla chłopców. Duszpasterzem SKAUTÓW EUROPY przy Parafii jest o. Stanisław Płaszewski SchP.

Przy Parafii działają obecnie następujące jednostki SKAUTÓW EUROPY:
w ramach nurtu żeńskiego – 2. Szczep Warszawski Św. Faustyny Kowalskiej, który dzieli się na:
* 2. Gromadę Warszawską Wilcząt,
* 2. Drużynę Warszawską Harcerek – zastępy – „Jeż”, „Wiewiórka”, „Zając”;
w ramach nurtu męskiego:
* 15 Gromada Warszawska Wilczków Św. Józefa Kalasancjusza.

Tradycyjne, każdego roku SKAUCI EUROPY rozpoczynają uroczyście działalność w drugiej połowie września. Zbiórki odbywają się w soboty, a w każdą trzecią niedzielę miesiąca Skauci uczestniczą we Mszy Św. w Parafii.

Celem działalności SKAUTÓW EUROPY jest wychowanie dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzone przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-26 lat i więcej, wraz z udziałem dorosłych – rodziców oraz duchownych, którzy poprzez organizację zbiórek, Mszy Świętych Szczepu, różnych wyjazdów pomagają młodym stworzyć wielki świat młodzieńczej przygody, oraz rozwijać pozytywne cechy ludzkie w ukierunkowaniu na Boga.

ZAPRASZAMY – przyłączcie się do nas !!!

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.