Get Adobe Flash player

Rok założenia – 2007 r.

Założyciel i opiekun kościelny Grup w Polsce – o. Józef Markowicz CSsR

Animator Grupy Warszawskiej – Jadwiga Niewczas

Opiekun Grupy Warszawskiej – o. Tadeusz Suślik SchP

Cel założenia - modlitwa za Ojczyznę.

Środki: Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec św.

Liczba członków Grupy Warszawskiej – 43 stałych członków i uczestników spotkań prawie wszystkich zebrań.

Charakterystyka: Jest to bardziej Grupa, niż Wspólnota. Ma charakter otwarty, tzn. kto chce może się przyłączyć i uczestniczyć w modlitwie.

Formacja członków: aby rozwijać miłość do Ojczyzny, korzysta się z literatury patriotycznej dawnej i współczesnej, m.in. nauczania Kard. Augusta Hlonda, S. B. Stefana Wyszyńskiego i bł. Jana Pawła II, szczególnie z jego nauk głoszonych w czasie pielgrzymek do Polski.

Dla pogłębienia życia duchowego korzysta się także z literatury ascetycznej i żywotów świętych.

Czas spotkań:

1. Grupa Warszawska – każdy wtorek o godz. 15.00 Msza św. w kaplicy na miejscu objawień. Po niej adoracja Najśw. Sakramentu. Następnie spotkanie formacyjno-informujące.
2. Raz w miesiącu modlitwie przewodniczy o. Józef Markowicz CSsR

Dnia 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w tutejszym sanktuarium, odbyło się modlitewne spotkanie grupy „Odrodzenie”. Grupa ta dąży do duchowego odrodzenia narodu polskiego poprzez modlitwę adoracyjną i wstawienniczą oraz przez ewangeliczne odradzanie się osób. Pogłębia intelektualnie wiarę swoich członków, działa na rzecz jednostek, rodzin, społeczności lokalnej i wspólnoty narodowej. Modlitwie przewodniczył o. Józef Markowicz CSsR (Congregatio Sanctissimi Redemptoris). Najpierw o godz. 1500 odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego, potem rozważano część trzecią Różańca św. Następnie Ojciec wygłosił konferencję i celebrował Mszę św. Po niej miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. Na koniec poświęcił dewocjonalia.

Zdjęcia wykonano w różnych okresach czasu.

Uwaga:

Obrazy można wyświetlić w większej rozdzielczości.
Firefox, Chrome
1. Kliknąć obraz lewym przyciskiem myszy,
2. Wcisnąć ctrl i kręcić kółkiem myszy

Opiekunem gimnazjalistów i lektorów o. Radosław Torba SchP.
Zbiórki dla ministrantów ze Szkoły Podstawowej – w czwartki godz. 16.00.

W 3 czwartek miesiąca o godz. 18.00. – Msza św. dla całego grona ministrantów. Zapraszamy także Rodziców. Po Eucharystii agapa.

Ministranci z Siekierek

Zapraszamy na blog pijarskiej Liturgicznej Służby Ołtarza.

Ministranci

 1. Bieniek Mateusz - Gimnazjum
 2. Piworun Ryszard - Gimnazjum
 3. Wyrwa Tymoteusz - PSP
 4. Michalczyk Krzysztof - PSP
 5. Wojtylak Mikołaj - PSP
 6. Boruta Adam - PSP
 7. Dylewski Franciszek - PSP
 8. Stępniewski Ignacy - PSP
 9. Makowski Hubert - PSP
 10. Jaworski Stanisław - PSP
 11. Paszyński Jakub - PSP
 12. Figuła Stanisław - SP nr 3
 13. Figuła Paweł - SP nr 3
 14. Owocki Emilian - SP 3
 15. Zalewski Mateusz - SP nr 3

Ministranci ze szkół pijarskich:

 1. Kozikowski Miłosz
 2. Kozikowski Amadeusz
 3. Mikołajczyk Stanisław
 4. Kozikowski Fryderyk

Kandydaci na ministrantów

 1. Darliński Stanisław
 2. Góźdź Maks
 3. Salamon Antoni
 4. Pyszczek Julian
 5. Cieślak Stanisław
 6. Emilewicz Ignacy
 7. Marek Jan
 8. Pawlak Jan
 9. Zarębski Andrzej
 10. Olczyk Mateusz

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.