Get Adobe Flash player

Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z póź. zm.) Informujemy, że strona internetowa www.sanktuarium-pijarzy.pl wykorzystuje pliki cookies. Cookies (ciasteczka) to pliki tekstowe służące do wymiany informacji pomiędzy przeglądarką a stroną internetową. Pliki te można usunąć w menu przeglądarki, czynność ta nie powinna wpłynąć na jakość wyświetlania się strony internetowej. Strona www.sanktuarium-pijarzy.pl wyświetla się poprawnie z wyłączoną opcją „akceptuj pliki cookies” np. telefon LG-605, Samsung Galaxy A5-2016.

Korzystając ze strony internetowej www.sanktuarium-pijarzy.pl użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek. W przypadku braku zgody użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki zgodnie z instrukcją producenta bądź zrezygnować z przeglądania strony internetowej.

Jak usunąć ciasteczka z przeglądarki?

Chrome | IE | Mozilla | Opera | Safari
Więcej informacji można uzyskać na stronie wszystko o ciasteczkach.

Ciasteczka flashowe
gdzie są?
Windows: Start -> Uruchom i wpisać: %AppData%\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects
Linux: ~/.macromedia/Flash_Player/#ShareObjects/
Mac: ~/Library/Preferences/AIR App Name/Local Store/#SharedObjects/
więcej o ciasteczkach flashowych

Poniżej przykłady innych przeglądarek
Konqueror i Lynx (tekstowa)


Przeglądarki mobilne:

Chrome, Internet wersja 4.0.4-XWLPW, Firefox

Google Analytics

Nasza strona wykorzystuje kod Google Analytics jedynie w celach statystycznych i poprawy wygody użytkowania strony www.

Księga gości

Informacje uzyskane poprzez wypełnienie pól formularza w Księdze gości, nie są udostępniane (publikowane jest tylko imię), a adres mailowy może być udostępniony jedynie upoważnionym organom Państwa w sytuacjach prawem przewidzianych.

KIODO (RODO)

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca KIODO (RODO) – Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa, tel. +48 22 841 58 44; mail: sanktuarium@pijarzy.pl, reprezentowana przez o. Tadeusza Suślika SchP, proboszcza, dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego.

Inspektorem Ochrony Danych w Archidiecezji Warszawskiej ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, telefon (centrala): +48 22 53 17 200 jest ks. dr Piotr Wierzbicki. Kontakt do inspektora: iod@archwwa.pl

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.