Get Adobe Flash player

Doroczne uroczystości patronalne w Sanktuarium to:
3 maja, główny odpust,
w pierwszą lub drugą niedzielę września, modlitwa uczniów i odpowiedzialnych za dzieło edukacji na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

W Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży, według nadanych Statutów, pielgrzymi oraz wierni z parafii mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami1):

1. w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – 3 maja,

2. w Uroczystą Inauguracji roku szkolnego – drugą niedzielę września /§ 10/,

3. oraz z okazji pobożnego nawiedzenia Sanktuarium i odmówienia różańca, litanii lub koronki do Matki Bożej /§ 11/.

1) WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU:
1. Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja);

2. Wykonać czynności obdarzone odpustem;

3. Wypełnić trzy warunki:

a. Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej,

b. Przyjęcie Komunii Świętej,

c. Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

Jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.
Trzy warunki: spowiedź, Komunia. Św. i modlitwa w intencjach Ojca Św. mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność.
Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii Św. i jednej modlitwie w intencji Ojca Św. można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.