Get Adobe Flash player

400-lat-Polskiej-Prowincji-Pijarów

Każdego roku, 27 listopada, społeczność pijarska przeżywa Dzień Opieki św. Józefa Kalasancjusza – Patrocinium. W bieżącym roku dzień ten wpisał w zakończenie Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego, który przeżywaliśmy z potrójnego tytułu:
400 lat istnienia i posługiwania pijarów,
250 lat od kanonizacji Założyciela naszego Zakonu,
375 rocznicy przybycia pierwszych pijarów do Rzeczpospolitej Polskiej, do Warszawy i Podolińca.

Prowincjalne zakończenie jubileuszowych wydarzeń miało miejsce w Łowiczu 26 listopada z udziałem ks. abp. Wojciecha Polaka, Prymasa Polski.

Kolegium Pijarów w Warszawie postawiło kropkę nad „i” organizując Mszę św. dziękczynną w katedrze polowej Wojska Polskiego, w której pijarzy duszpasterzowali przez 200 lat (1642-1834).
Mszy św. przewodniczył gospodarz miejsca ks. bp Józef Guzdek, ordynariusz polowy Wojska Polskiego. Koncelebransami byli: o. Józef Matras, prowincjał, ks. ppłk. Mariusz Tołwiński, proboszcz katedry polowej, ks. Zbigniew Kras, kapelan Prezydenta RP, o. Lesław Ptak SJ, rektor kościoła MB Łaskawej, oraz Współbracia: z Bolszewa, Czaus (BY), Jeleniej Góry, Krakowa-Akacjowej, Dzielskiego, i Seminarium, oraz z Rzeszowa. Na Mszę św. przybyli zaproszeni Goście, przedstawiciele władz, nauczyciele i uczniowie pijarskiej szkoły podstawowej w Warszawie. Na początku celebracji p. Andrzej Klarkowski odczytał okolicznościowy List Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu, do Prowincjała Polskiej Prowincji Pijarów.
Celebrując Eucharystię, dziękowaliśmy Panu Bogu za dary i łaski, których udzielił Zakonowi Pijarów na polskiej ziemi, a zwłaszcza w Warszawie.

Złożyliśmy podziękowanie Matce Bożej Łaskawej, która z tego właśnie kościoła opiekowała się polską prowincją pijarów, a teraz patronuje Stolicy, z kościoła ojców jezuitów przy ul. Świętojańskiej.
Wyraziliśmy wdzięczność naszym fundatorom, dobroczyńcom i współpracownikom, dawnym i obecnym, kościelnym i świeckim, którzy nas wspomagali i pomagają wypełnianiu misji kształcenia i wychowywania młodych Polaków.

Oprawę muzyczną i wokalną liturgii zapewnił zespół złożony z uczniów szkoły pijarskiej w Warszawie pod kierownictwem p. Marioli Czyczyło.

Po Mszy św. o Edward Kryściak, dyrektor krakowskiego liceum pijarów, przedstawił w skrócie historię pijarskiego Kolegium przy ul. Długiej i Miodowej w Warszawie. Następnie w kruchcie kościoła odsłonięto tablicę, upamiętniającą obecność i działalność pijarów, którą poświecił ks. bp Józef Guzdek. Tablicę wykonała rzeźbiarka Iwona Jesiotr-Krupińska. Zdjęcia: Mariusz Koszuta.

Z okazji Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego Polska Prowincja Zakonu Pijarów zaprasza na Kongres Duchowości Młodych – INspirowani Kalasancjuszem, który odbędzie się w dniach 28 kwietnia – 1 maja 2017 w Krakowie.
Gościem specjalnym Kongresu będzie o. Pedro Aguado Cuesta, Przełożony Generalny Zakonu Pijarów.
W programie znajdują się ciekawe konferencje i konwersatoria, różnorodne warsztaty, czas na wspólną modlitwę oraz zabawę i integrację.

Żeby bardziej żyć
wiarą w Jezusa Chrystusa
tak jak
św. Józef Kalasancjusz.

Zapraszamy osoby pełnoletnie związane z pijarskim dziełami, duszpasterstwami, wspólnotami.

Koszt uczestnictwa:

Pakiet K1 – PRZYJEZDNY KALASANCJUSZ
– obejmuje udział w całym programie Kongresu, zakwaterowanie w schronisku młodzieżowym oraz śniadania, obiady i kolacje (od kolacji 28 kwietnia do obiadu 1 maja) – 80 zł,

Pakiet K2 – LOKALNY KALASANCJUSZ – obejmuje udział w całym programie Kongresu oraz obiady i kolacje (od kolacji 28 kwietnia do obiadu 1 maja) – 50 zł.

Zarejestruj się już dziś!

Więcej informacji na: inspirowani.pl
lub na facebook’u: INspirowani KalasancjuszemINspirowani Kalasancjuszem

Pytania możecie wysyłać na: kontakt@inspirowani.pl

W Zakonie Pijarów (pełna nazwa: Zakon Klerków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych) wraz z nowym rokiem liturgicznym rozpoczyna się Rok Jubileuszowy z okazji 400 rocznicy powstania tej wspólnoty zakonnej. Powołał ją do życia papież Paweł V brevem „Ad ea per quae” 6 marca 1617 roku. Najpierw wspólnota nosiła nazwę: Kongregacja Paulińska Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych. Następnie Papież Grzegorz XV brevem „In Supremo Apostolatus” z 18 listopada 1621 roku podniósł Kongregację do rangi zakonu o ślubach uroczystych, a papież Grzegorz XV brevem „Sacri apostolatus ministerio” z 31 stycznia 1622 roku zatwierdził Konstytucje Zakonu, napisane przez św. Józefa Kalasancjusza.

Uroczysta inauguracja roku jubileuszowego odbędzie się w sobotę, 26 listopada 2016 r., o godz. 11.00 w kościele pijarskim NMP Matki Miłosierdzia, w Krakowie przy ul. Meissnera 20 pod przewodnictwem kard. Zenona Grocholewskiego, byłego prefekta Kongregacji Watykańskiej ds. Wychowania Katolickiego.

Transmisję uroczystość będzie można oglądnąć na stronie: www.pijarzy.pl.
Film z Inauguracji Roku Jubileuszowego jest dostępny na kanale youtube.

Film z Inauguracji Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego z kościoła św. Pantaleona przy Domu Generalnym Zakonu Pijarów w Rzymie, która odbyła się w niedzielę, 27 listopada o godz. 11.30

Więcej wiadomości o roku jubileuszowym można przeczytać na stronie www.pijarzy.pl w zakładce Jubileusz 2017.

List Prowincjała do Współbraci Polskiej Prowincji Zakonów Pijarów na rozpoczęcie obchodów Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego.


List Kongregacji Generalnej na temat Roku Jubileuszowego


PENITENCJARIA APOSTOLSKA, na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka, udziela od 27 listopada 2016 r. do 27 listopada 2017, tj. w Roku Kalasantyńskim, związanego z nim odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego)

Logo_rok_kalasantyński_550zaproszenie_jubileusz
MODLITWA
KALASANTYŃSKIEGO ROKU JUBILEUSZOWEGO

Boże, Ojcze miłosierdzia, który chciałeś, aby św. Józef Kalasancjusz stał się ojcem
i wychowawcą wielu dzieci i młodzieży i obdarowałeś nas jego charyzmatem, będącym zaproszeniem do przeżywania w pełni naszego pójścia za Jezusem, Twoim Synem a naszym Panem, spojrzyj z miłością na tę małą trzódkę Szkół Pobożnych i daj nam moc Ducha Świętego do życia zawsze w wierności naszemu powołaniu i posłuszeństwie Twojej woli.

Błogosław, Ojcze, wszystkie dzieci i młodzież, którym poświęcamy swoje życie oraz te, które nie mają ojca czy nauczyciela, który towarzyszyłby im na życiowej drodze. Umacniaj i uświęcaj wszystkich pijarów, w każdym wieku i sytuacji, w jakiej się znajdują, byśmy w pełni przeżywali nasze apostolskie posługiwanie i nasze życie konsekrowane.

Udziel wszystkim wychowawcom daru umiłowania swego powołania realizo­wanego poprzez oddanie się swym uczniom. Błogosław Bractwa Pijarskie, nowy owoc serca Kalasancjusza, by zawsze były przestrzenią komunii i misji.

Ty, który sprawiłeś, że charyzmat Kalasancjusza okazał się tak życiodajny, błogosław i ochraniaj wszystkie bratnie i siostrzane zgromadzenia z Rodziny Kalasantyńskiej, będące – każde na swój sposób – wyrazem Twej miłości wobec maluczkich.
Udziel nam daru pijarskich powołań, aby marzenia Kalasancjusza wciąż mogły być zaczynem Królestwa wszędzie tam, gdzie nas posyłasz.

Zachowaj i wzmacniaj w nas apostolską gorliwość oraz pragnienie służby. Obyśmy nigdy nie ulegli pokusie życia, w którym słabnie lub zanika umiłowanie Twego Syna a naszego Pana, Jezusa Chrystusa, oraz pragnienie oddania się powierzonej nam misji. Obyśmy zawsze byli otwarci na Twe wołanie, wciąż nowe i zawsze misyjne.
Prosimy o to przez wstawiennictwo Maryi, naszej Matki, pod której opieką pragniemy żyć, oraz św. Ojca naszego, Józefa Kalasancjusza. Amen.

Zakończenie Jubileuszu w Warszawie

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.