Get Adobe Flash player

Ogłoszenia Wlk Piątek

Wielki Piątek, 19 kwietnia 2019 r.

1. Dziękuję

a. Liturgicznej Służbie Ołtarza za liturgiczną posługę,
b. o. Bogdanowi za przewodniczenie modlitwie, a o. Rafałowi za wygłoszenie kazania,
c. Zespołowi Wokalnemu Con Forza i panu Sławomirowi Kuczkowi za śpiew,
d. Panu Pawłowi Kisielnickiemu, warszawskiemu rzeźbiarzowi, za projekt Grobu Pańskiego,
e. za zbudowanie Grobu Pańskiego: wspomnianemu Artyście, pp. Irenie Januszko i Danucie Markowskiej, pp. Mirosławowi Januszko, Dariuszowi Rawie, Romanowi Szewczykowi, Ryszardowi i Markowi, a Lidii Ryło za dekorację kwiatową.

2. Temat Grobu: Dzietność, wielodzietność. Czarne tło to trud, ofiara, poświęcenie, niezrozumienie społeczne, przykrości przeżywanie przez rodziców. Wielość pieluch oznacza dzieci i radość z nimi związana. Dominująca monstrancja z Eucharystią znak obecności Jezusa Chrystusa w życiu rodzin. Dekoracja w dwóch kolorach: niebieski (męski) i różowy (żeński). Słowo do refleksji i modlitwy: przemówienie Ojca Świętego Franciszka do rodzin wielodzietnych. Tekst na pulpitach.

3. Dzisiaj za udział w adoracji i ucałowanie krzyża podczas celebracji można uzyskać odpust zupełny. Zachęcam do indywidualnego dopełniania warunków odpustu.

4. Od adoracji Krzyża podczas liturgii Męki Pańskiej aż do Wigilii Paschalnej  przed Krzyżem winniśmy przyklękać.

5. Centralne Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Stolicy rozpocznie się dzisiaj o godz. 20.00 przy kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu.

6. Ofiary złożone podczas adoracji krzyża są przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Za dar dziękujemy!

7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim według ulic będzie trwać przez cała noc. Drodzy, przychodząc o swojej godzinie zapewnimy ciągłą obecność i modlitwę przy Jezusie Eucharystycznym. W ramach akcji Noc Konfesjonałów będzie możliwość skorzystania z sakramentu Pokuty.

8. Jutro Wielka Sobota.

a. Adoracja w Grobie Pańskim do g. 19.45
b. Jutrznia o g. 7.30

c. Spowiedź święta: g. 7.00 – 17.00

d. Święcenie pokarmów od g. 9.00-17.00

e. Podczas święcenia Parafialna mieszkańcy noclegowni dla bezdomnych przy ul. Polskiej 33 będą przyjmować żywności i środków do higieny osobistej. Za każdy dar dziękujemy!
f. Nowenna do Miłosierdzia Bożego o g. 15.00
g. Liturgia Wigilii Paschalnej o g. 20.00

Prosimy o przyniesienie świec na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

9. W pieśni Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony śpiewamy:
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
w Tobie jest nasze zwycięstwo!

a nadto:
Tyś jest znak trumfujący,
Radość wiernym przynoszący.

Niech moc, męstwo, radość i wolność spłyną na Was, którzy uczciliście krzyż Jezusa.

A + M + P + I

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.