Get Adobe Flash player

Relikwie

Pijarska parafia MB Królowej Wyznawców w Warszawie na Siekierkach otrzymała relikwie św. Stanisława Papczyńskiego .

Na wszystkich mszach świętych w niedzielę 9 października kazania głosił marianin ks. Wojciech Skóra, kustosz sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii na Mariankach.

W kazaniach ks. Skóra przybliżał sylwetkę św. Stanisława, podkreślając, że o. Papczyński przez wiele lat był pijarem, kształcił się w kolegium pijarskim , a następnie jako kapłan i zakonnik pijarski pracował w pijarskich placówkach. Był cenionym spowiednikiem i kaznodzieją, a z jego posługi korzystali wysocy urzędnicy państwowi i dostojnicy kościelni.

Chociaż o. Stanisław Papczyński wystąpił ze zgromadzenia pijarów, do końca zachowywał olbrzymi szacunek do tego zakonu, mówił ks. Skóra, dodając, że po pewnym czasie rozważał nawet powrót do pijarskiego zakonu.

Po opuszczeniu zakonu pijarów, jako ksiądz diecezjalny ks. Papczyński w 1673 r. założył Zgromadzenie Maryi Niepokalanie Poczętej, tj. zakon Marianów, który jako jedyne polskie zgromadzenie zakonne przetrwał do dzisiaj.

Kult, jakim wierni otaczali grób i pamięć zmarłego o. Stanisława liczne cuda i uzdrowienia za jego przyczyną spowodowały, że marianie rozpoczęli starania o beatyfikację swego fundatora już w połowie XVIII wieku.

O. Stanisław Papczyński (1631 – 1701) beatyfikowany został 16 września 2007 w Licheniu, zaś kanonizowany 5 czerwca 2016, podczas uroczystej mszy świętej na placu Świętego Piotra w Watykanie.

Mariański zakonodawca, o. Papczyński wpisał się w historię jako prorok Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, orędownik modlitwy za zmarłych, gorący patriota i doradca króla Jana III Sobieskiego. Na podręczniku retoryki o. Stanisława uczyły się pokolenia Polaków, m.in. słynny pijar ks. Stanisław Konarski, autor dzieł politycznych, reformator szkolnictwa i założyciel Collegium Nobilium.

Dzisiaj polski zakon Marianów ma swoje placówki na wszystkich kontynentach świata. Realizuje hasło zakonne „W służbie dla Chrystusa i Kościoła” prowadząc dzieła apostolskie i dobroczynne, bractwa Niepokalanego Poczęcia NM Panny, stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, rozprzestrzeniając na cały świat kult Bożego Miłosierdzia.

Tekst i foto Anna Dziemska


1 października br. z naszej parafii udała się autokarowa pielgrzymka do grobu Świętego Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii. Grupa liczyła 25 pątników. Po dotarciu na miejsce zostaliśmy przywitani przez ks. Wojciecha Skórę, kustosza Sanktuarium, który wprowadził nas do muzeum Świętego i odtworzył film „Wieczernik”, ukazujący historię życia O. Papczyńskiego. Po filmie zwiedziliśmy wystawę poświęconą Założycielowi Marianów. Wśród eksponatów jest dużych rozmiarów relikwiarz, wykonany na okoliczność beatyfikacji o. Stanisława w Licheniu w 2007 r. Następnie udaliśmy się do kościółka na celebrację Eucharystii, której przewodniczył ks. Kustosz. Po jej zakończeniu główny celebrans przekazał o. Tadeuszowi Suślikowi, proboszczowi, relikwie Św. Stanisława Papczyńskiego dla naszej wspólnoty parafialnej. Wszystkim uczestnikom liturgii zostało udzielone indywidualne błogosławieństwo relikwiami. Po tym był czas na osobistą modlitwę przy białym sarkofagu i wspólne zdjęcie. Organizatorką pielgrzymki była p. Zofia Kozaczewska, której za włożony trud dziękujemy.

26 września 2015 roku grupa 45 osób z parafii NMP Królowej Wyznawców na warszawskich Siekierkach wraz z o. Tadeuszem Suślikiem, proboszczem i kustoszem, odbyła pielgrzymkę do Krakowa-Łagiewnik. Jej celem było nawiedzenie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i odebranie dla Parafii i Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży relikwii Świętej Apostołki Bożego Miłosierdzia, które na naszą wcześniejszą prośbę zostały przyznane przez Matkę Petrę Kowalczyk, Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Po dotarciu na miejsce celebrowaliśmy Mszę św. o Bożym Miłosierdziu w klasztornej kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny. Na zakończenie Eucharystii dostąpiliśmy łaski. Do kaplicy wraz z Ks. Bp. Janem Zającem, sufraganem krakowskim, przybył Kardynał Béchara Boutros Raï OMM, libański duchowny katolicki, 77. maronicki patriarcha Antiochii. Skierował do nas okolicznościowe słowo i udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Po tym nastąpił akt przekazania relikwii. Siostra Maria Ignacja Bazan, odpowiedzialna z ramienia Zgromadzenia za relikwie, w swym wystąpieniu podkreśliła wartość relikwii Świętej Sekretarki Jezus Miłosiernego i zwróciła naszą uwagę na potencjalne owoce jakie mogą się stać udziałem wspólnoty, która je przyjmuje.

Następnego dnia, w 26 niedziele zwykłą, podczas Mszy św. o godz. 8.00 nastąpiło wprowadzenie relikwii do parafialnego kościoła. Na każdej Mszy św. celebransi w kazaniu podejmowani temat Świętej Faustyny i Bożego Miłosierdzia. Po celebracji wierni mogli oddać cześć relikwiom przez ich ucałowanie. Niech Święta Faustyna wyprasza nam i światu miłosierdzie u Wszechmogącego Boga!

Zdjęcia Marta Chojnacka.

zdjęcia innych autorów


film 1:38 Przyjęcie relikwii św. Faustyny.

25.08.2013
W niedzielę 25 sierpnia, w doroczne wspomnienie św. Józefa Kalasancjusza, Parafia NMP Królowej Wyznawców otrzymała relikwie św. Józefa Kalasancjusza, założyciela Zakonu Pijarów i Patrona chrześcijańskich szkół podstawowych. Relikwiarz wraz z relikwiami Świętego zostały wystawione na sprzedaż w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Rodzina p. Artura wykupiła relikwiarz i sprowadziła do Polski. Po odprawieniu Mszy św. o godz. 11.00 uczestnicy liturgii mieli możliwość oddania czci Świętemu Nauczycielowi i Wychowawcy przez ucałowanie relikwii. Mszę św. celebrował o. Tadeusz Suślik SchP. W Eucharystii uczestniczyła m.in. Władysława Papis. Uroczystość udokumentowała ekipa telewizyjna pod kierownictwem Stanisława Zakrzewskiego.


Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.